Ekvationen 65 - x = 36 är upphovsrättsskyddad!

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Naboo
Registrerad
Okt 2003

Ekvationen 65 - x = 36 är upphovsrättsskyddad!

Bruno Kevius är kriminell på grund av gratis matematikundervisning!

Några av er kanske inte vet vem Bruno Kevius är, men jag tror att många som sitter här på SweC åtiminstone någon gång har snubblat in på hans omfattande webbsida om matematik. Bruno Kevius är en arbetslös lärare i ellära, elektronik och matematik. Han är en invandrare från Ungern som har bott i Sverige i 25 år. Trots sina ansträngningar, namnbyte, och trots att han har skaffat sig en svensk lärarutbildning så är han ändå arbetslös sedan flera år tillbaka. Kanske just för att han är invandrare. Klicka här för att läsa mer om Bruno Kevius.

På Internet blev han mest känd för sin webbsida Matematik minimum. Matematik minimum är en omfattande webbsida om just matematik som Bruno har framställt i ett försök att som lärare sprida kunskap om matematik via Internet, helt kostnadsfritt.

Nu har det dykt upp några arslen som vill hävda annat. Niklas Bremler och Douglas Holmquist (den ene gymnasielärare coh den andre lektor) har båda under några år arbetat för ett företag som heter Logitema Handelsbolag. Logitema Handelsbolag är ett företag som bedriver någon form av "utbildningsservice" som "utbildningskonsult". Som jag har förstått det så har de framställt någon form av programvara på CD-skiva som heter Matematikbanken som är riktad till gymnasieelever där även lärare kan använda sig av matematikuppgifterna från denna bank vid framställning av prov till elever och liknande. Niklas och Douglas har sålt rättigheterna till Matematikbanekn till Logitema Handelsbolag som nu hävdar att Bruno har brutit mot upphovsrättslagen genom att han har publicerat några av dessa uppgifter på sin egen webbplats Matematik minimum, helt kostnadsfritt och utan licens.

De har stämt (stämningsansökan PDF) Bruno Kevius och Solna Tingsrätt har fattat en fällande dom där Bruno anses ha brutit mot upphovsrättslagen och ska betala 80 dagsböter, 39950 kr i skadestånd för intrånget och förbjudits "vid vite om 100 000 kr att fortsatt tillgängliggöra "Matematikbanken", helt eller delvis, på Internet."

Bruno har dock aldrig hävdat att han själv har skapat uppgifterna, utan han har vid varje omstridd uppgift skrivit Copyright Matematikbanken, Logitema Handelsbolag och därmed erkänt att han tagit uppgifterna därifrån.

"Logitemas företrädare har själv inte haft klart för sig vilket intrång de menar att han gjort. Inledningsvis påstods från Logitemas sida att han brutit mot licensvillkoren och sedan att han gjort varumärkesintrång. I det sammanhanget tog han bort namnen Matematikbanken och Logitema från sidorna på webbplatsen. Nu påstår Logitema i stället att han gjort intrång i upphovsrätt."

Det är vad han blev fälld för också.

Så här skriver Bruno själv:

Citat:

Mina matematiska sidor innehåller enbart vanliga, välbekanta skoluppgifter i matematik som finns överallt på Internet. Jag har aldrig hört att någon matematiklärare betraktade sig som författare till en skoluppgift t.ex. Lös ekvationen 65 - x = 36 eller en samling av skoluppgifter (utan pedagogiska lösningar) som litterärt verk.

Mina matematiska sidor innehåller lika välbekanta matematiska regler, samband och exemplar. Det kan hända att någon betraktar sig att vara "upphovsman" till Pythagoras satsen för att lyckas sälja som licens.

Jag är en fattig, arbetslös gymnasielärare och efter domen är jag av samhället sedd som "kriminell", eftersom med en sådan dom inte skulle kunna få jobb i någon skola i Sverige. Hur skulle jag kunna betala skadestånd till ett bolag som säljer skoluppgifter till skolor för att de skall kunna anställa outbildade lärare?

Jag har enbart velat dela med mig av möjligheten att kunna undervisa matematik via Internet, eftersom jag inte ges möjlighet att arbeta. Att för detta döma mig till att betala en stor summa pengar, för att jag arbetat många år gratis med att sprida kunskap i Sokrates fotspår, räknade jag inte med att jag skulle få dela hans öde.

Nu har jag har hamnat i den ovanbeskrivna fruktansvärda ekonomiska situationen. Därför ber jag Er att skänka mig några kronor och Ni kan få mina matematiska sidor, bränd på en CD, när jag lyckas ordna det.

Källa:http://matmin.kevius.com/beklaga.html

Det här är ju fruktansvärt! Helt skandalöst att en lärare kan kalla sig upphovsman till en ekvation. Det är helt löjligt och absurt! Jag vet inte om man ska skratta eller gråta, föreställ er själva hur det skulle vara att vara arbetslös och bli tvungen att betala skadestånd på flera tiotusentals kronor, bara för att man i gott syfte har velat sprida kunskap. Jag skulle nog begå självmord, jag skulle inte orka bära all börda. Det här är ju en tragedi, och en början till hela svenska rättssystemets och därmed också folkets undergång. Sedan en lång tid tillbaka och av egen erfarenhet så tror jag inte på rättvisa på Jorden, men det här måste ändå vara bland det värsta jag sett och läst om. Och oavsett om Bruno Kevius har gjort fel eller inte, hör det ändå inte till en lärares etik att sprida kunskap? Vad är nästa steg? Snart är det väl någon som vill ta patent på hjulet och vägen och sälja det på licens. Efter det vill de säkert ta patent på språket så att man måste ha licens för att få tala svenska. Sedan följer väl licens för luften man andas också. Vilka jävla kapitalister! Vart är världen på väg?

Hela västvärldens ideal tycks falla tillbaka på två grunprinciper: förmögenhet och konsumption. Hela tiden ska man konsumera mer och mer även om man inte behöver det, man ska konsumera för konsumerandets egen skull. Men samtidigt ska man helst öka sin förmögenhet hela tiden. Man hinner aldrig stanna upp och uppskatta det man redan har och vara tacksam till det. Om vi låter det fortgå så finns det inom kort ingen jämställdhet, ingen solidaritet, ingen rättvisa, och segregationen kommer bara fortsätta att öka på alla grunder.

Jag har inget emot att folk blir rika, men det får inte bli på bekostnad av fattiga och det måste ske på ett ärligt sätt då och inte genom skövling och exploateringar av skogar i u-länder, genom inhyrning av underbetalda utländska arbetare eller genom penningtvätt där Sverige för tillfället håller ledningen som det land i världen som är sämst på att motverka penningtvätt enligt en nyligen gjord undersökning från FATF (Financial Action Task Force).

Men är man rik så tycker jag absolut att man ska dela med sig av sin förmögenhet. Rik eller fattig, döden undgår oss ingen. Det som verkligen har något värde, det som har någon betydelse för eftervärlden är vad man har gjort under sin levnadstid. Ska man leva bara i nuet och för sig själv? Ett friskt samhälle fungerar inte på det sättet. Moral och medmänsklighet segrar alltid över kapitalism. Det är sådana uppoffringar som är egenskaper som kännetecknar en god moral, och det är det som gör oss till människor. Det är inte bilen man kör, huset man har, eller klockan eller guldkedjan man bär som utgör människan. Alla föds vi ju som nakna och oskyldiga små kryp, svensk eller ej, rikemansbarn eller fattigmansbarn, ingen undantagen. Det är livet och vår omgivning som sätter normerna och bestämmer vad det ska bli av oss.

Folk i väst måste komma ner på jorden för en gångs skull och återvända till vår inre godhet, och där har vi mycket att lära av de minsta och de unga. Så varför göra livet surt för dem och dra på dem en massa skulder från CSN m.m. innan de ens har blivit 25 år och ekonomiskt oberoende och hunnit se världen? Högre studiebidrag till alla under 25 år tycker jag! Eller varför inte flytta på gränsen till 30 eller 35 år och låta alla där under få det högre bidraget? Det skulle inte vara så dumt? Tvärtom, det skulle bara uppmuntra svenska ungdomar att satsa mer på studier, akademisk utbildning och forskning. I vårt tidevarv blir det allt viktigare med högre utbildning för alla typer av jobb, och högskoleutbildade människor kommer vi att behöva även i framtiden. För mig är det helt oundvikligt. Jag måste vara högskoleutbildad för att kunna ändra på min situation, för att ens ha någon chans till ett anständigt arbete. Varför skulle jag städa skräp på stan medan dömda pedofiler får jobba med barn? Jag fruktar att jag ska möta samma öde som Bruno. Men får jag inte jobb i Sverige så flyttar jag gärna till annat land, det skulle inte vara första gången.

Bruno Kevius mina vänner, lägg det namnet på minnet. Jag skulle personligen gärna vilja lära känna denna man. Jag har vid ett flertal tillfällen fått vägledning genom hans webbsida och den har varit en bra resurs för mig genom gymnasiet. Han har inspirerat mig till att studera matematik.

Här följer ett urdrag ur vad som står i domen från Solna Tingsrätt.

----------

Citat:

"Bruno Kevius överklagade domen men Svea hovrätt beviljade inte prövningstillstånd (beslut den 22 december 2006, mål B 4839-06). Även det beslutet överklagade Bruno Kevius men Högsta domstolen beviljade inte prövningstillstånd."

"Bruno Kevius nyttjande är mer omfattande än vad en licenshavare har rätt till, genom att han på sätt som inte licensvillkoren tillåter tillgängliggör Matematikbanken på Internet. Skäligt vederlag har försiktigtvis beräknats till värdet av 10 licenser."

"Intresset för Matematikbanken har minskat sedan uppgifterna gjorts tillgängliga på Bruno Kevius webbplats. Det finns stor irritation på skolor och från lärare att uppgifterna finns på Internet, vilket minskar uppgifternas användbarhet i skolarbetet. Det är svårt att av Logitemas försäljningsstatistik dra några slutsatser av hur mycket försäljningen har minskat. Statistiken visar emellertid att Matematikbanken säljer bäst när en ny version släpps och avklingar därefter. Försäljningen av den tredje versionen av Matematikbanken, som släpptes år 2004, borde ha varit bättre än den varit, eftersom antalet skolor har ökat. För att hålla uppe försäljningen har Logitema varit tvunget att öka sina reklaminsatser och som köppremie till varje licens bifoga en avancerad miniräknare."

Bruno Kevius:
"Han har inte gjort sig skyldig till intrång i upphovsrätt, i vart fall inte uppsåtligen eller av oaktsamhet. Det är inte möjligt att ha upphovsrätt till matematikuppgifter. Logitema har inte lidit någon skada av hans agerande.

I början av år 2003 fick han av en okänd person ett stort antal matematikuppgifter via e-post; hans dator blockerades i flera dagar när han tog emot uppgifterna. I samband med att han halvtannat år senare fick större serverutrymmet lade han ut uppgifterna på sin webbplats. I huvudet på sidorna fanns en uppgift med namnen Matematikbanken och Logitema, vilka uppgifter han lät vara kvar. Ytterligare något halvår senare, i mars 2005, kontaktades han av någon som hävdade att han gjorde intrång och orsakade stor skada.

Logitemas företrädare har själv inte haft klart för sig vilket intrång de menar att han gjort. Inledningsvis påstods från Logitemas sida att han brutit mot licensvillkoren och sedan att han gjort varumärkesintrång. I det sammanhanget tog han bort namnen Matematikbanken och Logitema från sidorna på webbplatsen. Nu påstår Logitema i stället att han gjort intrång i upphovsrätt.

Det är emellertid inte möjligt att ha upphovsrätt till en matematisk uppgift. Det finns hundratusentals matematiska uppgifter på Internet. Överallt finns uppgifter liknande dem som finns på hans webbplats. Det finns t.ex. en dansk webbplats med namnet "Matematikbanken.dk". Det som finns på hans sida är vanliga, enkla matematikuppgifter i pdf-format.

Innehållet på hans webbplats skiljer sig från Matematikbanken; uppgifterna på hans sida är inte redigerbara, vilket Matematikbankens är enligt information på Logitemas webbplats.

Logitema har inte lidit någon skada. Tvärtom framgår av Logitemas försäljningsstatistik att försäljningen av Matematikbanken har ökat sedan han lagt ut uppgifterna på Internet. Av det stora antalet besökare - minst 300 000 per år - på hans webbplats är det endast en bråkdel som besöker de sidor som innehåller de nu ifrågasatta uppgifterna.

Han tjänar inga pengar på sin webbplats. Det är inte riktigt att han samarbetar med något reklamföretag. De fönster som tydligen dyker upp när Logitema besöker hans webbplats beror på någon typ av virus på deras dator."

Läs hela domen här (PDF). Besök gärna Brunos hemsida om ni vill läsa mer om det här fallet. På grund av ovanstående meningar om att han skulle försöka bränna materialet till CD blev han anklagad för att han försökt sälja innehållet på sina webbsidor, så han blev tvungen att ta bort de omstridda uppgifterna och publicera den del av innehållet som är hans egen på en ny webbsida. De omstridda uppgifterna hittar man i Internet arkivet om man vill titta på dem.

En kul grej som kan nämnas som står i hans gamla gästbok är en kommentar från 1999.

"Tack för en fin sida Bruno. Jag hoppas att du har lust att bygga vidare på den. Jag följde många av länkarna och stannade egentligen längre än min telefonräkning vill att jag ska göra, jag ska återkomma efter 21 då telefontaxorna går ner."

Hehe, "jag ska återkomma efter 21 då telefontaxorna går ner". Det var tider det. Men det är ändå intressant att se att det även då har varit så stort intresse för hans webbsida. Kveius.com brukade ha ca 300 000 unika besökare per år om jag minns det rätt.

Lämna gärna några kommentarer i hans nya gästbok.

"Good teaching is one-fourth preparation and three-fourths pure theatre."—Gail Godwin
Sweclockers BB kod
0101001101000111

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Jun 2006

Det är ett skämt?

Ryzen 1700 | ASRock X370 Gaming K4 | 16 GB G.Skill Flare X | Corsair AX 750W | Noctua NH-D15 | Samsung EVO 960 | Fractal Design Define C

Trädvy Permalänk
Glömsk
Plats
Userland
Registrerad
Jul 2001

Är inte trådens topic en överdrift? Ingenstans i domslutet står det att en enkel ekvation skulle vara upphovsrättskyddad. Snarare är det samlingen som är det. Det är samma sak som ord och ordböcker: enskilda ord kan inte vara upphovsrättsskyddade, men en ordbok kan vara det eftersom informationen är presenterad på ett speciellt vis.

Det är ungefär som om jag scannade in SAOB och sedan hävdade att någon hade upphovsrätt på ordet "båtar" när jag blev ombedd att ta ner verket.

...man is not free unless government is limited. There's a clear cause and effect here that is as neat and predictable as a law of physics: As government expands, liberty contracts.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Stockholm
Registrerad
Nov 2002
Citat:

Ursprungligen inskrivet av celerity
Det är ett skämt?

Nej. Jag har haft enormt mycket hjälp av Brunos sida genom åren. Speciellt när jag läste matte på gymnasiet. Tyckte sidan var så bra att jag även donerade lite pengar då och då.

Detta som har hänt är vidrigt och rent förjävligt.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Umeå
Registrerad
Apr 2002

Eh. Från tingsrättens dom:

Citat:

Genom de utdrag från Matematikbanken som åklagaren åberopat samt Niklas Bremlers och Douglas Holmquists uppgifter har framkommit att författandet av många av uppgifterna har krävt ett inte oansenligt inslag av personligt skapande. Många av uppgifterna har illustrerats med grafer, figurer, m.m. som utformats av upphovsmännen. Uppgifterna har därtill kategoriserats på ett särskilt sätt efter ämnesområde och svårighetsgrad. Såvitt framkommit finns inte någon liknande produkt tillgänglig på matematikområdet.

Med hänsyn till det ovan anförda och vad som i övrigt framkommit finner tingsrätten att Matematikbanken uppvisar sådan självständighet och originalitet att den är att anse som ett litterärt verk i URL:s mening.

Ditt brandtal är ganska töntigt. Det handlar inte om en ekvation, utan det handlar om en sammanställning av 6000 uppgifter. Tingsrätten fann inte "Lös ekvationen 65 - x = 36" att uppnå verkshöjd, utan materialet i sin helhet. Med grafer och skit. För att exemplifiera: "Klicka här för att läsa mer om Bruno Kevius" uppnår troligen inte verkshöjd, men din långa tirad ovan gör det. En del är inte lika med helheten.

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Jun 2002

Jag drömmer om en dag då inte var och varannan omröstning är extremt vinklad och utan verklighetsförankring. Värsta Aftonbladet-omröstningen.

I övrigt det som Psionicist och djonn sa. Lugna ner dig lite.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Naboo
Registrerad
Okt 2003

Jag håller med om att rubriken "Ekvationen 65 - x = 36 är upphovsrättsskyddad!" är en smärre överdrift. Jag valde att skriva så för att få folks uppmärksamhet och för att man ska på ett lättfattligt sätt förstå det absurda i sammanhanget.

Men det är riktigt som du säger Psionicist, det står inte explicit "Ekvationen 65 - x = 36 är upphovsrättsskyddad" i domslutet, och det är riktigt att det snarare är samlingen av allt som blir så. Det blir så om man läser mellan raderna och det finstilta så att säga. Så vad ska man sätta för rubrik istället då?... jag kan ju inte stänga av förnuftet bara för att det i domslutet inte ordagrant står just på det sättet. Jag kan inte rå för att jag är en tänkande människa och kan läsa mellan raderna. För det är ju precis vad det här betyder. Solna Tingsrätt, men även de högre domstolarna har visat tydligt genom sitt agerande, eller snarare oagerande, att det är möjligt i dagens värld att ha ensamrätt på ekvationer. Åtminstone i Sverige.

Jag har själv varit länge övertygad om att kunskap är till för att spridas, men det här har fått mig att börja tvivla på den saken. Jag har sedan lång tid tillbaka förlorat tron på rättvisa (Förintelsen, Srebrenica, m.m. plus personliga erfarenheter). Men att man inte ska få fritt sprida kunskap, det hade jag aldrig kunnat föreställa mig. Åtminstone inte så här inne på 21a århundradet och i ett land som Sverige. Men det här bevisar motsatsen, och hur fel jag hade. Jag som trodde att jag hade sett det mesta blev återigen obehagligt överraskad.

Jag förstår ditt resonemang kring att information kan vara presenterad på ett speciellt sätt. Men det är som du säger, om du skulle få för dig att någon gång publicera den där ordboken och det visade sig att någon hade ensamrätt på ordet "båtar" och du inte betalade "licens" till denne någon så skulle du alltså åka på ett minst femsiffrigt bötesbelopp.

Kan du föreställa dig då hur mycket Sverige skulle få betala i skadestånd till fransmännen, tyskarna och engelsmännen för "låneord" om de alla gemensamt utropade ensamrätt till de franska, tyska och engelska orden i Svenskan? Det skulle skapa kaos, ett rent helvete bland länderna emellan, inklusive Sverige, Norge, Danmark, Holland, Italien m.fl. Språket eller språken är ett gemensamt arv från våra förfäder. Man kan inte ha immateriell rätt på precis allt, och upphovsrätten kan inte omfatta allt! Även om det handlar om mer stilistiska aspekter som hur ett ord presenteras. Då skulle du teoretiskt kunna få böter för att du uttalar ett ord på ett visst sätt utan att du har licens för just det uttalet. Det är ju hur löjligt som helst!

Voltaire sa en gång följande.

Citat:

"Morality is everywhere the same for all men, therefore it comes from God; sects differ, therefore they are the work of men."

Jag delar hans syn till stor del, även i det här fallet. Moralen, känslan för rätt och fel är det enda riktiga rättesnöret. Man skulle då med andra ord kunna säga att religioner är människans manifestationer av moralen. Min rättsuppfattning säger mig att det är fel att behandla den här mannen på det här sättet. Det är rent av en kränkning och förnedring för oss alla. Lagen är inte ett av Gud givet mirakel, lagen har människan själv skapat. En lag är dessutom sällan helt felfri. Kanske just för att den är skapad av människan, för som vi vet är ingen av oss felfri. Alla som tycker annorlunda lurar bara sig själva. Det är kanske just därför vi har en situation där skyldiga och kriminella släpps fria och oskyldiga och arbetslösa döms till böter och även fängelse. Det är just därför nästan varenda lag som finns får sig en och annan omgång då och då där man antingen byter ut den, ändrar eller kompletterar den.

Lagstiftning är som programmering. Lagar är i förväg bestämda instruktioner. De saknar egen förmåga att tänka och resonera. Lagar bör därför betraktas som inget annat än hjälpmedel och inte som eviga sanningar. Vi får inte hamna i en situation där lagen är större än oss själva, där lagen har blivit hjärnan bakom allt som skriver instruktionerna och vi har blivit slavarna, processorerna som utför handlingarna. Kanske inte helt konstigt kom jag nu att tänka på Matrix filmerna. Bli inte en robot, förbli människa! Idealet skulle vara att inte ha några lagar alls, att människor handlar samvetsenligt och moraliskt korrekt utan att någon eller något tvingar de till det. Men det vet vi ju att det inte fungerar så. Men lagen bör endast användas som understöd, man bör även kunna benåda vissa personer där det finns en stark motivering och en god anledning.

Så med allt det sagt så kan jag inte säga att rättvisan har blivit spikad i det här fallet. Att en person som i välvilja har spridit kunskap, och dessutom helt kostnadsfritt förtjänar belöning, inte bestraffning.

Citat:

"Det är inte riktigt att han samarbetar med något reklamföretag. De fönster som tydligen dyker upp när Logitema besöker hans webbplats beror på någon typ av virus på deras dator."

Haha, så rätt så! Jag har aldrig varit med om att det har funnits reklam-banners och pop-up fönster på hans webbsida.

Citat:

Ursprungligen skrivet av Frux
Jag drömmer om en dag då inte var och varannan omröstning är extremt vinklad och utan verklighetsförankring. Värsta Aftonbladet-omröstningen.

I övrigt det som Psionicist och djonn sa. Lugna ner dig lite.

"Frihet på nätet
www.relakks.com"

Du kan inte ha frihet på nätet om det inte innefattar fri spridning av information och kunskap. Det låter som att du motsäger dig själv där, tyvärr. Frihet i den meningen betyder "frihet för mig själv" på så sätt att man inte kan komma åt ditt IP nummer lika lätt. Frihet betyder så mycket mer än så. Det hela ser ut som om du utnyttjar starka känsloladdade ord som frihet i marknadsföringssyfte. Om det är värsta Aftonbladet-tricket låter jag vara osagt. Jag tänker inte ens fråga om du får betalt från Relakks för att ha deras namn med i din signatur.

Jag skulle nöja mig med att skriva "säkerhet på nätet" istället. Men det är bra att du sprider information om www.relakks.com för det ser ut att vara en bra säkerhetslösning. Men föreställ dig nu att jag äger den sajten och anklagar dig för varumärkesintrång, och tvingar dig att ta bort det från din signatur. Då skulle du inte kunna sprida informationen vidare. Det är inte bra.

"Good teaching is one-fourth preparation and three-fourths pure theatre."—Gail Godwin
Sweclockers BB kod
0101001101000111

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Linköping
Registrerad
Jul 2001
Citat:

Ursprungligen inskrivet av ElectroGeeza
Jag håller med om att rubriken "Ekvationen 65 - x = 36 är upphovsrättsskyddad!" är en smärre överdrift. Jag valde att skriva så för att få folks uppmärksamhet och för att man ska på ett lättfattligt sätt förstå det absurda i sammanhanget.

Men det är riktigt som du säger Psionicist, det står inte explicit "Ekvationen 65 - x = 36 är upphovsrättsskyddad" i domslutet, och det är riktigt att det snarare är samlingen av allt som blir så. Det blir så om man läser mellan raderna och det finstilta så att säga. Så vad ska man sätta för rubrik istället då?... jag kan ju inte stänga av förnuftet bara för att det i domslutet inte ordagrant står just på det sättet. Jag kan inte rå för att jag är en tänkande människa och kan läsa mellan raderna. För det är ju precis vad det här betyder. Solna Tingsrätt, men även de högre domstolarna har visat tydligt genom sitt agerande, eller snarare oagerande, att det är möjligt i dagens värld att ha ensamrätt på ekvationer. Åtminstone i Sverige.

Jag har själv varit länge övertygad om att kunskap är till för att spridas, men det här har fått mig att börja tvivla på den saken. Jag har sedan lång tid tillbaka förlorat tron på rättvisa (Förintelsen, Srebrenica, m.m. plus personliga erfarenheter). Men att man inte ska få fritt sprida kunskap, det hade jag aldrig kunnat föreställa mig. Åtminstone inte så här inne på 21a århundradet och i ett land som Sverige. Men det här bevisar motsatsen, och hur fel jag hade. Jag som trodde att jag hade sett det mesta blev återigen obehagligt överraskad.

Jag förstår ditt resonemang kring att information kan vara presenterad på ett speciellt sätt. Men det är som du säger, om du skulle få för dig att någon gång publicera den där ordboken och det visade sig att någon hade ensamrätt på ordet "båtar" och du inte betalade "licens" till denne någon så skulle du alltså åka på ett minst femsiffrigt bötesbelopp.

Kan du föreställa dig då hur mycket Sverige skulle få betala i skadestånd till fransmännen, tyskarna och engelsmännen för "låneord" om de alla gemensamt utropade ensamrätt till de franska, tyska och engelska orden i Svenskan? Det skulle skapa kaos, ett rent helvete bland länderna emellan, inklusive Sverige, Norge, Danmark, Holland, Italien m.fl. Språket eller språken är ett gemensamt arv från våra förfäder. Man kan inte ha immateriell rätt på precis allt, och upphovsrätten kan inte omfatta allt! Även om det handlar om mer stilistiska aspekter som hur ett ord presenteras. Då skulle du teoretiskt kunna få böter för att du uttalar ett ord på ett visst sätt utan att du har licens för just det uttalet. Det är ju hur löjligt som helst!

Men du missuppfattar det hela. Om han ovetandes om Matematikbanken hade lagt upp samma saker, egenproducerat, på nätet gratis hade det inte varit något problem. Nu tar han någon annans arbete och delar ut gratis. Det är som om du byggde en villa och din granne ger dig pengar för materialkostnaderna (för att göra liknelsen exakt) för att sedan skänka bort den precis innan du tänkte sälja den. Det är inte kunskapen i sig som är licensierad här, utan tillgången till det arbete som är nerlagt på att strukturera kunskapen. Din jämförelse med språk missar totalt. Tänk igenom det hela så kommer du märka var det blir fel.

Bureaucracy expands to meet the needs of the expanding bureaucracy. - Oscar Wilde
If the answer to any question requires a leap of faith, is it really an answer at all?
"Reason is not automatic. Those who deny it cannot be conquered by it." - Ayn Rand

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Göteborg
Registrerad
Jun 2003

Han har la inte blivit stämd för att ha stridit mot copyright mot ett par enstaka ekvationer utan hela deras upplägg? Dock tycker jag det är osmakligt av företaget att göra så här, hoppas det löser sig för honom.

Trädvy Permalänk
Entusiast
Plats
Stockholm
Registrerad
Jul 2001

Jag vill (absolut) inte försvara den vridna upphovsrätten men det andas ju rättshaverist lång väg om karln. Dumheter att inte invandrare kan bli lärare i gymnasiet. Det finns säkert både dold och öppen diskriminering men det gör det på intet sätt otroligt än mindre omöjligt att bli lärare som invandrare.

Det måste vara något annat.

http://www.theatlantic.com/national/archive/2012/05/how-the-p...
"If there's a simple lesson in all of this, it's that hoaxes tend to thrive in communities which exhibit high levels of trust. But on the Internet, where identities are malleable and uncertain, we all might be well advised to err on the side of skepticism."

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Bollnäs
Registrerad
Maj 2002

Rubriken borde vara:

"Olagligt att lägga ut innehållet ur matematikkurs på nätet!"

alt.

"Matematikkurs upphovsrättsskyddad!"

om jag sätter mig och scannar in en gymnasiebok i Matematik C och lägger ut den som PDF så ska du nog se att jag blir polisanmäld också. Alt. att jag skriver av den för hand (men det tar ju en del tid).

Vilket är ganska självklart, sätter jag ihop flera tusen uppgifter att göra inom ett ämne så vill iallafall jag att dom uppgifterna är upphovsrättsskyddade.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Smaland
Registrerad
Sep 2003

Att han är invandrare har jag svårt att tro att enbart det skulle göra att han inte får jobb. Klass 9A hade ju en av Sveriges bästa lärare, matematikläraren kanske fler? Hur får man/blir man Sveriges bästa lärare? En tävling någonstans eller vad?

Jag har stött på flertalet lärare som är eller har invandrarbakgrund och det hindrade inte dem till att få arbete. Det måste vara något annat som också påverkar.

Vad gäller det övriga så är det ju som det framgår av ovanstående att det är ett helt verk med grafer och allt.

Sidan verkar riktigt bra, den ska jag tipsa om.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Västkusten
Registrerad
Okt 2002
Citat:

Ursprungligen inskrivet av MBY
Det måste vara något annat.

Jaa, vad kan det vara för fel på stackars Bruno? Med handlingar som den ovan beskrivna är det inte särskilt svårt att hålla misstankarna borta från att det är något allvarligt fel på karln. Sådär gör inte en person med lärarutbildning, ungrare eller inte.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Malmö
Registrerad
Jul 2001

Låter skumt

Men det skulle inte förvåna mig, vi blir mer och mer som USA så.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Västkusten
Registrerad
Okt 2002
Citat:

Ursprungligen inskrivet av maDa
Låter skumt

Men det skulle inte förvåna mig, vi blir mer och mer som USA så.

Det har inget med saken att göra. Han har tagit en samling utarbetade tal, formuleringar och figurer - inte matematiska formler - och lagt ut på nätet. I stil med piratkopiering av musik. Han har ju inte ens försökt att dölja att det är någon annans, skyddade material (till en början).

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Stockholm
Registrerad
Jul 2001

ElectroGeeza och i viss mån Double Trouble... skämtar ni med oss eller?

Såklart han ska bli stämd, såklart han ska bli funnen skyldig. Han har ju gjort ett lagbrott. Han har tagit någon annans verk och utan tillstånd gjort det fritt tillgängligt för alla.

Som redan har framlagts både sakligt och korrekt så handlar det inte om copyright för någon matematisk formel. Rubriken är således löjlig och liknelsen med aftonbladet var inte direkt tagen ur luften.

Information ska vara fri, jovisst, som sagt.. man kan inte copyrighta ord, men man kan copyrighta ett upplägg. Jag ser inte var i den här affären som informationen i sig skulle ha "stoppats".. bruno har alla rätt i världen att göra en helt egen uppsättning av formler, grafer och diagram... informationen kommer från matematiken!

Vad gäller Bruno så vet jag inte något om honom och tänker inte kommentera hans situation i övrigt, men jag har verkligen svårt att se att den här tråden på något sätt skulle hjälpa honom.

optimisten påstår att vi lever i den bästa av världar, medan pessimisten fruktar att det är sant

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Jun 2004

Jag besökte hans sida, tryckte på länken till Ekvationer, tittade där, och efter ett par sekunder flyttades jag till en sida som beskrev vad som hänt, och gav en länk till arkivet där de kopierade sidorna fanns.

Bland de första 6 avsnitten han kopierat hittade jag dessa två länkar: http://web.archive.org/web/20070101073356/http://matmin.keviu...
http://web.archive.org/web/20070101073437/http://matmin.keviu...

Han har alltså kopierat och lagt upp mer än 52 sidor av någons arbete, och är förskräckt över att denna någon inte tycker att det är ok.

Det värsta är nog ändå att det han kopierat är sådant som vem som helst skulle kunna skapa under några månaders arbetslöshet, så det verkar meningslöst att kopiera det.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Ö-vik
Registrerad
Okt 2001

ytterligare en som aspirerar på jobb för hänt extras rubriksättaravdelning, innehållet var även det helt i klass med sagda tidning, om än lite långt.

så grattis, jag ger dig 1hallonbåt av 10 möjliga...

well well, what to say?

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Göteborg
Registrerad
Jan 2007

tl;dr

Men iaf., det är inte enskilda formler copyrighten ligger på, det är på hela verket som helhet. Du kan fortfarande citera bitar men om du tar alltför stora delar är det upphovsrättsbrott. bogg gav ett bra exempel.

Citat:

om jag sätter mig och scannar in en gymnasiebok i Matematik C och lägger ut den som PDF så ska du nog se att jag blir polisanmäld också. Alt. att jag skriver av den för hand (men det tar ju en del tid).

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Vilse i pannkakan
Registrerad
Apr 2002

[i]Ska man få ha ensamrätt på ekvationer?[/i]
Svar: Nej, absolut inte! De borde skämmas!

[i]Ska man få kopiera andras copyrightskyddade material och lägga ut på nätet?[/i]
Svar: Nej, absolut inte! De borde skämmas!

••••    ¨˜”°ºXTROº°”˜¨ •••• •••• Letar du efter något? •••• ••••  The Little Ninja  ••••
•••• C64 0.98MHz/64K •••• ••••   Prova det ultimata!   •••• •••• Komplett Cracktro ••••
••••  -Tack för såsen..  •••• ••••     GO `GOOGLE´ NOW   •••• ••••    250bytes Intro   ••••

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
127.0.0.1
Registrerad
Jan 2002

Tramsig topic, och du har inte rätt på något sätt. Sen kan du lära dig formulera dig kort och koncist.

I distrust governments because I’ve studied history. Ask Joe this question: who does most of the killing? Who does most of the theft? Even the body-count of the worst criminals and terrorists pales in comparison to the death toll the average government inflicts on its own people. And it is not criminals who tax away 5/12ths of my income. - Eric S Raymond
http://www.css3.se

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Skåne
Registrerad
Feb 2002

Det jag reagerar på är att han inte alls har tagit bort uppgifterna utan länkar till dem på http://web.archive.org

Dessutom så är ju flera av uppgifterna hämtade (kopierade) ur gamla nationella prov som gjorde under gymnasietiden. Så jag tycker ju inte att de är värda 3999 kr som logitema tar för att man ska få uppgifterna.

Det är kul att se att så många är helt emot att piratkopiera. Är det verkligen inte någon här som använt Piratebay när ni vill provlyssna någon musik eller provse en film innan ni betala för er?

Hackintosh late 2011: Gigabyte H61M-DS2 | Celeron G530 | MSI N210 D512D2 | 8 GB XMS3 | Crucial m4 64 GB |  OSX Lion 10.7.2

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Tellus
Registrerad
Dec 2004

Menar du samplen i releasen?

”Ingen må utsättas för godtyckliga ingripanden i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens.
Artikel 12, FN:s deklaration för mänskliga rättigheter

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Skåne
Registrerad
Feb 2002

Ja just det! Man vill ju inte riskera att kunna fällas för brott mot upphovsrätten;)

Hackintosh late 2011: Gigabyte H61M-DS2 | Celeron G530 | MSI N210 D512D2 | 8 GB XMS3 | Crucial m4 64 GB |  OSX Lion 10.7.2

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
I gettot
Registrerad
Okt 2004

Skulle man inte kunna jämföra detta med att man tex har ensamrätt på ordet "och" bara för att man använt det i en bok?

Bättre sent än tidigt (på morgonen)

Trädvy Permalänk
Hedersmedlem
Plats
Linköping
Registrerad
Apr 2004
Citat:

Ursprungligen inskrivet av Largoplz
Skulle man inte kunna jämföra detta med att man tex har ensamrätt på ordet "och" bara för att man använt det i en bok?

Läs tråden, detta var ungefär det första som besvarades: http://www.sweclockers.com/forum/showthread.php?s=&postid=842...

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Källaren
Registrerad
Sep 2004

Fakta om att han är invandrare och är arbetslös har nog inget med det hela att göra. Att han inte blir anställd som lärare är ingen logisk anledning för att han skulle kunna kopiera någon annans arbete och lägga ut den på internet. Så hans bakgrund är nog onödig fakta i det hela.

Sen kan man undra om matematik uppgifterna borde betraktas som någons egendom.

Citat:

Ursprungligen inskrivet av ElectroGeeza
Jag håller med om att rubriken "Ekvationen 65 - x = 36 är upphovsrättsskyddad!" är en smärre överdrift. Jag valde att skriva så för att få folks uppmärksamhet och för att man ska på ett lättfattligt sätt förstå det absurda i sammanhanget.

Men det är riktigt som du säger Psionicist, det står inte explicit "Ekvationen 65 - x = 36 är upphovsrättsskyddad" i domslutet, och det är riktigt att det snarare är samlingen av allt som blir så. Det blir så om man läser mellan raderna och det finstilta så att säga. Så vad ska man sätta för rubrik istället då?... jag kan ju inte stänga av förnuftet bara för att det i domslutet inte ordagrant står just på det sättet. Jag kan inte rå för att jag är en tänkande människa och kan läsa mellan raderna. För det är ju precis vad det här betyder. Solna Tingsrätt, men även de högre domstolarna har visat tydligt genom sitt agerande, eller snarare oagerande, att det är möjligt i dagens värld att ha ensamrätt på ekvationer. Åtminstone i Sverige.

Jag har själv varit länge övertygad om att kunskap är till för att spridas, men det här har fått mig att börja tvivla på den saken. Jag har sedan lång tid tillbaka förlorat tron på rättvisa (Förintelsen, Srebrenica, m.m. plus personliga erfarenheter). Men att man inte ska få fritt sprida kunskap, det hade jag aldrig kunnat föreställa mig. Åtminstone inte så här inne på 21a århundradet och i ett land som Sverige. Men det här bevisar motsatsen, och hur fel jag hade. Jag som trodde att jag hade sett det mesta blev återigen obehagligt överraskad.

Jag förstår ditt resonemang kring att information kan vara presenterad på ett speciellt sätt. Men det är som du säger, om du skulle få för dig att någon gång publicera den där ordboken och det visade sig att någon hade ensamrätt på ordet "båtar" och du inte betalade "licens" till denne någon så skulle du alltså åka på ett minst femsiffrigt bötesbelopp.

Kan du föreställa dig då hur mycket Sverige skulle få betala i skadestånd till fransmännen, tyskarna och engelsmännen för "låneord" om de alla gemensamt utropade ensamrätt till de franska, tyska och engelska orden i Svenskan? Det skulle skapa kaos, ett rent helvete bland länderna emellan, inklusive Sverige, Norge, Danmark, Holland, Italien m.fl. Språket eller språken är ett gemensamt arv från våra förfäder. Man kan inte ha immateriell rätt på precis allt, och upphovsrätten kan inte omfatta allt! Även om det handlar om mer stilistiska aspekter som hur ett ord presenteras. Då skulle du teoretiskt kunna få böter för att du uttalar ett ord på ett visst sätt utan att du har licens för just det uttalet. Det är ju hur löjligt som helst!

Voltaire sa en gång följande.

Jag delar hans syn till stor del, även i det här fallet. Moralen, känslan för rätt och fel är det enda riktiga rättesnöret. Man skulle då med andra ord kunna säga att religioner är människans manifestationer av moralen. Min rättsuppfattning säger mig att det är fel att behandla den här mannen på det här sättet. Det är rent av en kränkning och förnedring för oss alla. Lagen är inte ett av Gud givet mirakel, lagen har människan själv skapat. En lag är dessutom sällan helt felfri. Kanske just för att den är skapad av människan, för som vi vet är ingen av oss felfri. Alla som tycker annorlunda lurar bara sig själva. Det är kanske just därför vi har en situation där skyldiga och kriminella släpps fria och oskyldiga och arbetslösa döms till böter och även fängelse. Det är just därför nästan varenda lag som finns får sig en och annan omgång då och då där man antingen byter ut den, ändrar eller kompletterar den.

Lagstiftning är som programmering. Lagar är i förväg bestämda instruktioner. De saknar egen förmåga att tänka och resonera. Lagar bör därför betraktas som inget annat än hjälpmedel och inte som eviga sanningar. Vi får inte hamna i en situation där lagen är större än oss själva, där lagen har blivit hjärnan bakom allt som skriver instruktionerna och vi har blivit slavarna, processorerna som utför handlingarna. Kanske inte helt konstigt kom jag nu att tänka på Matrix filmerna. Bli inte en robot, förbli människa! Idealet skulle vara att inte ha några lagar alls, att människor handlar samvetsenligt och moraliskt korrekt utan att någon eller något tvingar de till det. Men det vet vi ju att det inte fungerar så. Men lagen bör endast användas som understöd, man bör även kunna benåda vissa personer där det finns en stark motivering och en god anledning.

Så med allt det sagt så kan jag inte säga att rättvisan har blivit spikad i det här fallet. Att en person som i välvilja har spridit kunskap, och dessutom helt kostnadsfritt förtjänar belöning, inte bestraffning.

Haha, så rätt så! Jag har aldrig varit med om att det har funnits reklam-banners och pop-up fönster på hans webbsida.

"Frihet på nätet
www.relakks.com"

Du kan inte ha frihet på nätet om det inte innefattar fri spridning av information och kunskap. Det låter som att du motsäger dig själv där, tyvärr. Frihet i den meningen betyder "frihet för mig själv" på så sätt att man inte kan komma åt ditt IP nummer lika lätt. Frihet betyder så mycket mer än så. Det hela ser ut som om du utnyttjar starka känsloladdade ord som frihet i marknadsföringssyfte. Om det är värsta Aftonbladet-tricket låter jag vara osagt. Jag tänker inte ens fråga om du får betalt från Relakks för att ha deras namn med i din signatur.

Jag skulle nöja mig med att skriva "säkerhet på nätet" istället. Men det är bra att du sprider information om www.relakks.com för det ser ut att vara en bra säkerhetslösning. Men föreställ dig nu att jag äger den sajten och anklagar dig för varumärkesintrång, och tvingar dig att ta bort det från din signatur. Då skulle du inte kunna sprida informationen vidare. Det är inte bra.

Tror knappast att informationen hindras från att sprida på detta sättet då
65 - x = 35 ger samma information för hur ekvationer skall lösas som
34 - x = 21
Informationen är detsamma, själva formen ser annorlunda ut. Och han blev inte heller anklagat för att sprida informationen utan för att ha kopierat rakt av deras arbete. Sen kan man undra om t.ex. formel samlingar borde vara upphovsrätts skyddade då dom ser precis likadana ut

AMD Athlon xp 2100+ | Asus A7M266 | 512 DDR | GeForce3 | 40 GB Hdd | DVD Plextor 16X