Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Södra Finland
Registrerad
Sep 2005

Apache?

So what did i do wrong?

/etc/apache2/sites-enabled/domain1
->
<VirtualHost *>

# Admin email, Server Name (domain name) and any aliases
ServerAdmin xxx@xxx.com
ServerName domain1.com
ServerAlias www.domain1.com

# Index file and Document Root (where the public files are located)
DirectoryIndex index.html
DocumentRoot /var/www/virtual/domain1

# Custom log file locations
ErrorLog /var/www/virtual/domain1/logs/error.log
CustomLog /var/www/virtual/domain1/logs/access.log combined

</VirtualHost>

/etc/apache2/sites-enabled/domain2
->
<VirtualHost *>

# Admin email, Server Name (domain name) and any aliases
ServerAdmin xxx@xxx.com
ServerName domain2.com
ServerAlias www.domain2.com

# Index file and Document Root (where the public files are located)
DirectoryIndex index.html
DocumentRoot /var/www/virtual/domain2

# Custom log file locations
ErrorLog /var/www/virtual/domain2/logs/error.log
CustomLog /var/www/virtual/domain2/logs/access.log combined

</VirtualHost>

domain1.com fungerar som den skall, men då jag försöker komma åt domain2.com kommer domain1.com upp.. why?

Någon som har några bra ideer?

[edit][/edit]

Hittade felet hade glömt "NameVirtualHost *".. nu fungerar allt som det skall