Wolrd of Warcraft fps "problem"

Permalänk
Medlem

Wolrd of Warcraft fps "problem"

Hej!

Först vill jag bara säga att jag är ledsen om jag startar en ny tråd om svaret på mitt problem redan finns. Provade att söka här och på andra forum, men jag hittade inget svar som hjälpte mig.

Såhär ligger det till, jag spelar WoW men tycker att jag har väldigt låg fps över lag, 10-20dps i Dalaran, 30-50fps när jag springer runt och questar, farmar etc.

Skulle vara tacksam om jag kunde få lite tips om det är några inställningar man kunde göra med hårdvaran/mjukvaran som kunde bättra på min fps

Operating System: Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Service Pack 3

CPU: AMD Phenom(tm) 9500 Quad-Core Processor, MMX, 3DNow (4 CPUs), ~2.2GHz

GPU: NVIDIA GeForce 8800 GTX 768MB

Memory: 3328MB RAM

Motherboard: M3A32 MVP-Deluxe

Sound Card: Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio

Power supply: Corsair 650W

DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)

Min CPU går inte varm, inte heller mina minnen. Alla drivrutiner är uppdaterade samma dag som jag skriver det här. Jag kopierar vad som stod i "dxdiag" också om det är till någon hjälp.

Tacksam för all hjälp jag kan få!

------------------
System Information
------------------
Time of this report: 1/20/2009, 23:06:02
Machine name: CASEPIAN
Operating System: Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Service Pack 3 (2600.xpsp_sp3_gdr.080814-1236)
Language: Swedish (Regional Setting: Swedish)
System Manufacturer: System manufacturer
System Model: System Product Name
BIOS: BIOS Date: 11/12/07 Ver: 08.00.14
Processor: AMD Phenom(tm) 9500 Quad-Core Processor, MMX, 3DNow (4 CPUs), ~2.2GHz
Memory: 3328MB RAM
Page File: 445MB used, 4765MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.03.2600.5512 32bit Unicode

------------
DxDiag Notes
------------
DirectX Files Tab: No problems found.
Display Tab 1: No problems found.
Sound Tab 1: No problems found.
Music Tab: No problems found.
Input Tab: No problems found.
Network Tab: No problems found.

--------------------
DirectX Debug Levels
--------------------
Direct3D: 0/4 (n/a)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (n/a)
DirectMusic: 0/5 (n/a)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)

---------------
Display Devices
---------------
Card name: NVIDIA GeForce 8800 GTX
Manufacturer: NVIDIA
Chip type: GeForce 8800 GTX
DAC type: Integrated RAMDAC
Device Key: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_0191&SUBSYS_22501682&REV_A2
Display Memory: 768.0 MB
Current Mode: 1920 x 1200 (32 bit) (60Hz)
Monitor: SyncMaster 2693HM/2693HX(Digital)
Monitor Max Res: 1920,1200
Driver Name: nv4_disp.dll
Driver Version: 6.14.0011.8120 (English)
DDI Version: 9 (or higher)
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 12/26/2008 00:08:00, 6168960 bytes
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp: n/a
VDD: Saknas
Mini VDD: nv4_mini.sys
Mini VDD Date: 12/26/2008 00:08:00, 6301344 bytes
Device Identifier: {D7B71E3E-42D1-11CF-8A6A-5B0203C2CB35}
Vendor ID: 0x10DE
Device ID: 0x0191
SubSys ID: 0x22501682
Revision ID: 0x00A2
Revision ID: 0x00A2
Video Accel: ModeMPEG2_A ModeMPEG2_B ModeMPEG2_C ModeMPEG2_D ModeWMV9_B ModeWMV9_A
Deinterlace Caps: {6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(UYVY,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(UYVY,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(YV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
Registry: OK
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
DDraw Test Result: Not run
D3D7 Test Result: Not run
D3D8 Test Result: Not run
D3D9 Test Result: Not run

-------------
Sound Devices
-------------
Description: Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio
Default Sound Playback: Yes
Default Voice Playback: Yes
Hardware ID: PCI\VEN_1102&DEV_0007&SUBSYS_10131102&REV_00
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
Driver Name: P17xfi.sys
Driver Version: 5.12.0001.0621 (English)
Driver Attributes: Final Retail
WHQL Logo'd: Yes
Date and Size: 11/21/2007 16:06:26, 1174528 bytes
Other Files:
Driver Provider: CREATIVE
HW Accel Level: Full
Cap Flags: 0xF5F
Min/Max Sample Rate: 100, 192000
Static/Strm HW Mix Bufs: 65, 64
Static/Strm HW 3D Bufs: 65, 64
HW Memory: 0
Voice Management: Yes
EAX(tm) 2.0 Listen/Src: Yes, Yes
I3DL2(tm) Listen/Src: Yes, Yes
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No
Registry: OK
Sound Test Result: Not run

---------------------
Sound Capture Devices
---------------------
Description: Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio
Default Sound Capture: Yes
Default Voice Capture: Yes
Driver Name: P17xfi.sys
Driver Version: 5.12.0001.0621 (English)
Driver Attributes: Final Retail
Date and Size: 11/21/2007 16:06:26, 1174528 bytes
Cap Flags: 0x41
Format Flags: 0xFFF

-----------
DirectMusic
-----------
DLS Path: C:\WINDOWS\SYSTEM32\drivers\GM.DLS
DLS Version: 1.00.0016.0002
Acceleration: n/a
Ports: Microsoft Synthesizer, Software (Not Kernel Mode), Output, DLS, Internal, Default Port
Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio, Software (Kernel Mode), Output, DLS, Internal
Microsoft MIDI Mapper [Emulerat], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
Creative SoundFont Synthesizer [Emulerat], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
Microsoft GS Wavetable SW Synth [Emulerat], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
Registry: OK
Test Result: Not run

-------------------
DirectInput Devices
-------------------
Device Name: Mus
Attached: 1
Controller ID: n/a
Vendor/Product ID: n/a
FF Driver: n/a

Device Name: Tangentbord
Attached: 1
Controller ID: n/a
Vendor/Product ID: n/a
FF Driver: n/a

Device Name: Gaming Keyboard
Attached: 1
Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x046D, 0xC221
FF Driver: n/a

Device Name: Gaming Keyboard
Attached: 1
Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x046D, 0xC221
FF Driver: n/a

Device Name: G15 Keyboard
Attached: 1
Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x046D, 0xC222
FF Driver: n/a

Poll w/ Interrupt: No
Registry: OK

-----------
USB Devices
-----------
+ USB-rotnav (hub)
| Vendor/Product ID: 0x1002, 0x4387
| Matching Device ID: usb\root_hub
| Service: usbhub
| Driver: usbhub.sys, 4/13/2008 19:45:37, 59520 bytes
| Driver: usbd.sys, 10/29/2007 13:00:00, 4736 bytes

----------------
Gameport Devices
----------------

------------
PS/2 Devices
------------
+ HID-tangentbordsenhet
| Vendor/Product ID: 0x046D, 0xC221
| Matching Device ID: hid_device_system_keyboard
| Service: kbdhid
| Driver: kbdhid.sys, 4/14/2008 16:41:34, 14720 bytes
| Driver: kbdclass.sys, 4/14/2008 16:41:33, 24832 bytes
|
+ HID-tangentbordsenhet
| Vendor/Product ID: 0x046D, 0xC222
| Matching Device ID: hid_device_system_keyboard
| Service: kbdhid
| Driver: kbdhid.sys, 4/14/2008 16:41:34, 14720 bytes
| Driver: kbdclass.sys, 4/14/2008 16:41:33, 24832 bytes
|
+ Terminal Server Keyboard Driver
| Matching Device ID: root\rdp_kbd
| Upper Filters: kbdclass
| Service: TermDD
| Driver: termdd.sys, 4/14/2008 17:05:43, 40840 bytes
| Driver: kbdclass.sys, 4/14/2008 16:41:33, 24832 bytes
|
+ HID-kompatibel mus
| Vendor/Product ID: 0x046D, 0xC50E
| Matching Device ID: hid_device_system_mouse
| Service: mouhid
| Driver: mouclass.sys, 4/14/2008 16:33:34, 23296 bytes
| Driver: mouhid.sys, 9/6/2001 18:55:28, 12160 bytes
|
+ Terminal Server Mouse Driver
| Matching Device ID: root\rdp_mou
| Upper Filters: mouclass
| Service: TermDD
| Driver: termdd.sys, 4/14/2008 17:05:43, 40840 bytes
| Driver: mouclass.sys, 4/14/2008 16:33:34, 23296 bytes

----------------------------
DirectPlay Service Providers
----------------------------
DirectPlay8 Modem Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.5512)
DirectPlay8 Serial Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.5512)
DirectPlay8 IPX Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.5512)
DirectPlay8 TCP/IP Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.5512)
Internet TCP/IP Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (5.03.2600.5512)
IPX Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (5.03.2600.5512)
Modem Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (5.03.2600.5512)
Serial Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (5.03.2600.5512)

DirectPlay Voice Wizard Tests: Full Duplex: Not run, Half Duplex: Not run, Mic: Not run
DirectPlay Test Result: Not run
Registry: OK

-------------------
DirectPlay Adapters
-------------------
DirectPlay8 Serial Service Provider: COM1
DirectPlay8 TCP/IP Service Provider: Anslutning till lokalt nätverk 2 - IPv4 -

-----------------------
DirectPlay Voice Codecs
-----------------------
Voxware VR12 1,4 kbit/s
Voxware SC06 6,4 kbit/s
Voxware SC03 3,2 kbit/s
MS-PCM 64 kbit/s
MS-ADPCM 32,8 kbit/s
Microsoft GSM 6.10 13 kbit/s
TrueSpeech(TM) 8,6 kbit/s

-------------------------
DirectPlay Lobbyable Apps
-------------------------

------------------------
Disk & DVD/CD-ROM Drives
------------------------
Drive: C:
Free Space: 65.0 GB
Total Space: 76.0 GB
File System: NTFS
Model: ST3500320NS

Drive: D:
Free Space: 60.7 GB
Total Space: 400.9 GB
File System: NTFS
Model: ST3500320NS

Drive: E:
Model: TSSTcorp CDDVDW SH-S203P
Driver: c:\windows\system32\drivers\cdrom.sys, 5.01.2600.5512 (Swedish), 4/13/2008 19:40:46, 62976 bytes

Drive: F:
Model: WXE 89IRG9Q SCSI CdRom Device
Driver: c:\windows\system32\drivers\cdrom.sys, 5.01.2600.5512 (Swedish), 4/13/2008 19:40:46, 62976 bytes

--------------
System Devices
--------------
Name: Ethernet-styrenhet
Device ID: PCI\VEN_168C&DEV_001C&SUBSYS_10341A3B&REV_01\4&4BC0B0D&0&0048
Driver: n/a

Name: OHCI-kompatibel IEEE 1394-värdstyrenhet
Device ID: PCI\VEN_11C1&DEV_5811&SUBSYS_82941043&REV_70\4&2966AB86&0&40A4
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ohci1394.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 19:46:18, 61696 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\1394bus.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 19:46:18, 53376 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nic1394.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 19:51:25, 61824 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\arp1394.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 19:51:25, 60800 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\enum1394.sys, 5.01.2600.0000 (English), 8/17/2001 22:46:40, 6400 bytes

Name: Standard-Dual Channel PCI IDE-styrenhet
Device ID: PCI\VEN_11AB&DEV_6121&SUBSYS_612111AB&REV_B2\4&10BBEFA6&0&0038
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pciidex.sys, 5.01.2600.5512 (Swedish), 4/13/2008 20:40:30, 24960 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\atapi.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 20:40:30, 96512 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pciide.sys, 5.01.2600.0000 (Swedish), 9/6/2001 20:07:06, 3328 bytes

Name: Standard-Dual Channel PCI IDE-styrenhet
Device ID: PCI\VEN_11AB&DEV_6121&SUBSYS_612111AB&REV_B1\4&3014B34A&0&0020
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pciidex.sys, 5.01.2600.5512 (Swedish), 4/13/2008 20:40:30, 24960 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\atapi.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 20:40:30, 96512 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pciide.sys, 5.01.2600.0000 (Swedish), 9/6/2001 20:07:06, 3328 bytes

Name: Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
Device ID: PCI\VEN_11AB&DEV_4364&SUBSYS_81F81043&REV_12\4&72AE7A8&0&0030
Driver: n/a

Name: Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio
Device ID: PCI\VEN_1102&DEV_0007&SUBSYS_10131102&REV_00\4&2966AB86&0&30A4
Driver: C:\WINDOWS\system32\ksuser.dll, 5.03.2600.5512 (Swedish), 4/14/2008 17:04:40, 4096 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ksproxy.ax, 5.03.2600.5512 (Swedish), 4/14/2008 17:05:26, 129536 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\ks.sys, 5.03.2600.5512 (Swedish), 4/13/2008 20:16:36, 141056 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\drmk.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 19:45:14, 60160 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\portcls.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 20:19:42, 146048 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\stream.sys, 5.03.2600.5512 (Swedish), 4/13/2008 19:45:16, 49408 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\wdmaud.drv, 5.01.2600.5512 (English), 4/14/2008 17:05:26, 23552 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\CtDvIns1.dll, 0.05.0000.0042 (English), 10/16/2007 17:59:28, 171520 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\P17res.dll, 5.12.0001.0405 (English), 1/25/2006 13:55:48, 137728 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\OemSpi.dll, 1.00.0000.0014 (English), 5/8/2007 07:59:08, 137216 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\SPIRun.dll, 1.00.0000.0002 (English), 7/3/2006 11:43:16, 10752 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\P17xfi.sys, 5.12.0001.0621 (English), 11/21/2007 16:06:26, 1174528 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\Pfmodnt.sys, 3.00.0000.0011 (English), 12/22/2004 18:58:14, 8704 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\p17xfilt.sys, 5.10.0000.3614 (English), 10/10/2007 18:31:08, 1664384 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\A3d.dll, 80.00.0000.0003 (English), 4/11/2002 00:41:06, 65536 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\P17CPI.dll, 1.00.0000.0002 (English), 10/2/2003 17:48:18, 53248 bytes

Name: NVIDIA GeForce 8800 GTX
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0191&SUBSYS_22501682&REV_A2\4&276E9505&0&0010
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nv4_mini.sys, 6.14.0011.8120 (English), 12/26/2008 00:08:00, 6301344 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nv4_disp.dll, 6.14.0011.8120 (English), 12/26/2008 00:08:00, 6168960 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe, 6.14.0011.8120 (English), 12/26/2008 00:08:00, 163908 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvapi.dll, 6.14.0011.8120 (English), 12/26/2008 00:08:00, 663552 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvcuda.dll, 6.14.0011.8120 (English), 12/26/2008 00:08:00, 1560576 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvoglnt.dll, 6.14.0011.8120 (English), 12/26/2008 00:08:00, 9412608 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll, 6.14.0011.8120 (English), 12/26/2008 00:08:00, 13680640 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvmctray.dll, 6.14.0011.8120 (English), 12/26/2008 00:08:00, 86016 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvwddi.dll, 6.14.0011.8120 (English), 12/26/2008 00:08:00, 81920 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvmccs.dll, 6.14.0011.8120 (English), 12/26/2008 00:08:00, 229376 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvmccsrs.dll, 6.14.0011.8120 (Swedish), 12/26/2008 00:08:00, 45056 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvdisps.dll, 6.14.0011.8120 (English), 12/26/2008 00:08:00, 4710400 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvgames.dll, 6.14.0011.8120 (English), 12/26/2008 00:08:00, 3489792 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvmccss.dll, 6.14.0011.8120 (English), 12/26/2008 00:08:00, 188416 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvmobls.dll, 6.14.0011.8120 (English), 12/26/2008 00:08:00, 1286144 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvvitvs.dll, 6.14.0011.8120 (English), 12/26/2008 00:08:00, 3796992 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvwss.dll, 6.14.0011.8120 (English), 12/26/2008 00:08:00, 2744320 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\NvPVEnc.ax, 6.14.0011.8120 (English), 12/26/2008 00:08:00, 1253376 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\nvcpl.hlp, 12/26/2008 00:08:00, 177897 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\nvwcplen.hlp, 12/26/2008 00:08:00, 55444 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvcod.dll, 1.03.0006.0029 (English), 12/26/2008 00:08:00, 135168 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvcodins.dll, 1.03.0006.0029 (English), 12/26/2008 00:08:00, 135168 bytes

Name: PCI standard host CPU bridge
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1204&SUBSYS_00000000&REV_00\3&267A616A&0&C4
Driver: n/a

Name: PCI standard host CPU bridge
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1203&SUBSYS_00000000&REV_00\3&267A616A&0&C3
Driver: n/a

Name: PCI standard host CPU bridge
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1202&SUBSYS_00000000&REV_00\3&267A616A&0&C2
Driver: n/a

Name: PCI standard host CPU bridge
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1201&SUBSYS_00000000&REV_00\3&267A616A&0&C1
Driver: n/a

Name: PCI standard host CPU bridge
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1200&SUBSYS_00000000&REV_00\3&267A616A&0&C0
Driver: n/a

Name: PCI standard PCI-to-PCI bridge
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_597E&SUBSYS_00000000&REV_00\3&267A616A&0&48
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pci.sys, 5.01.2600.5512 (Swedish), 4/14/2008 16:45:43, 68096 bytes

Name: PCI standard PCI-to-PCI bridge
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_597D&SUBSYS_00000000&REV_00\3&267A616A&0&38
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pci.sys, 5.01.2600.5512 (Swedish), 4/14/2008 16:45:43, 68096 bytes

Name: PCI standard PCI-to-PCI bridge
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_597C&SUBSYS_00000000&REV_00\3&267A616A&0&30
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pci.sys, 5.01.2600.5512 (Swedish), 4/14/2008 16:45:43, 68096 bytes

Name: PCI standard PCI-to-PCI bridge
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_597A&SUBSYS_00000000&REV_00\3&267A616A&0&20
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pci.sys, 5.01.2600.5512 (Swedish), 4/14/2008 16:45:43, 68096 bytes

Name: PCI standard PCI-to-PCI bridge
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_5978&SUBSYS_00000000&REV_00\3&267A616A&0&10
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pci.sys, 5.01.2600.5512 (Swedish), 4/14/2008 16:45:43, 68096 bytes

Name: PCI standard host CPU bridge
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_5956&SUBSYS_00000000&REV_00\3&267A616A&0&00
Driver: n/a

Name: PCI standard ISA bridge
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_438D&SUBSYS_00000000&REV_00\3&267A616A&0&A3
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\isapnp.sys, 5.01.2600.5512 (Swedish), 4/14/2008 16:41:03, 37504 bytes

Name: ATI IDE Controller
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_438C&SUBSYS_82881043&REV_00\3&267A616A&0&A1
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pciide.sys, 5.01.2600.0000 (Swedish), 9/6/2001 20:07:06, 3328 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pciidex.sys, 5.01.2600.5512 (Swedish), 4/13/2008 20:40:30, 24960 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\atapi.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 20:40:30, 96512 bytes

Name: Standard OpenHCD USB Host Controller
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_438B&SUBSYS_82881043&REV_00\3&267A616A&0&9C
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbohci.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 19:45:35, 17152 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbport.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 19:45:36, 143872 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\usbui.dll, 5.01.2600.5512 (Swedish), 4/14/2008 17:04:53, 75264 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbhub.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 19:45:37, 59520 bytes

Name: Standard OpenHCD USB Host Controller
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_438A&SUBSYS_82881043&REV_00\3&267A616A&0&9B
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbohci.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 19:45:35, 17152 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbport.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 19:45:36, 143872 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\usbui.dll, 5.01.2600.5512 (Swedish), 4/14/2008 17:04:53, 75264 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbhub.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 19:45:37, 59520 bytes

Name: Standard OpenHCD USB Host Controller
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_4389&SUBSYS_82881043&REV_00\3&267A616A&0&9A
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbohci.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 19:45:35, 17152 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbport.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 19:45:36, 143872 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\usbui.dll, 5.01.2600.5512 (Swedish), 4/14/2008 17:04:53, 75264 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbhub.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 19:45:37, 59520 bytes

Name: Standard OpenHCD USB Host Controller
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_4388&SUBSYS_82881043&REV_00\3&267A616A&0&99
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbohci.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 19:45:35, 17152 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbport.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 19:45:36, 143872 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\usbui.dll, 5.01.2600.5512 (Swedish), 4/14/2008 17:04:53, 75264 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbhub.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 19:45:37, 59520 bytes

Name: Standard OpenHCD USB Host Controller
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_4387&SUBSYS_82881043&REV_00\3&267A616A&0&98
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbohci.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 19:45:35, 17152 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbport.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 19:45:36, 143872 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\usbui.dll, 5.01.2600.5512 (Swedish), 4/14/2008 17:04:53, 75264 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbhub.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 19:45:37, 59520 bytes

Name: Standard Enhanced PCI to USB Host Controller
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_4386&SUBSYS_82881043&REV_00\3&267A616A&0&9D
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbehci.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 19:45:35, 30208 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbport.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 19:45:36, 143872 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\usbui.dll, 5.01.2600.5512 (Swedish), 4/14/2008 17:04:53, 75264 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbhub.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 19:45:37, 59520 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\hccoin.dll, 5.01.2600.5512 (English), 4/14/2008 17:04:38, 7168 bytes

Name: ATI SMBus
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_4385&SUBSYS_82881043&REV_14\3&267A616A&0&A0
Driver: n/a

Name: PCI standard PCI-to-PCI bridge
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_4384&SUBSYS_00000000&REV_00\3&267A616A&0&A4
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pci.sys, 5.01.2600.5512 (Swedish), 4/14/2008 16:45:43, 68096 bytes

Name: Standard-Dual Channel PCI IDE-styrenhet
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_4380&SUBSYS_81EF1043&REV_00\3&267A616A&0&90
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pciidex.sys, 5.01.2600.5512 (Swedish), 4/13/2008 20:40:30, 24960 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\atapi.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 20:40:30, 96512 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pciide.sys, 5.01.2600.0000 (Swedish), 9/6/2001 20:07:06, 3328 bytes

------------------
DirectX Components
------------------
ddraw.dll: 5.03.2600.5512 Swedish Final Retail 4/14/2008 17:04:35 279552 bytes
ddrawex.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 17:04:35 27136 bytes
dxapi.sys: 5.01.2600.0000 English Final Retail 10/29/2007 13:00:00 10496 bytes
d3d8.dll: 5.03.2600.5512 Swedish Final Retail 4/14/2008 17:04:35 1179648 bytes
d3d8thk.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 17:04:35 8192 bytes
d3d9.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 17:04:35 1689088 bytes
d3dim.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 10/29/2007 13:00:00 436224 bytes
d3dim700.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 17:04:35 824320 bytes
d3dramp.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 10/29/2007 13:00:00 590336 bytes
d3drm.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 10/29/2007 13:00:00 350208 bytes
d3dxof.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 10/29/2007 13:00:00 47616 bytes
d3dpmesh.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 10/29/2007 13:00:00 34816 bytes
dplay.dll: 5.00.2134.0001 Swedish Final Retail 10/29/2007 13:00:00 33040 bytes
dplayx.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 17:04:36 229888 bytes
dpmodemx.dll: 5.03.2600.5512 Swedish Final Retail 4/14/2008 17:04:36 23552 bytes
dpwsock.dll: 5.00.2134.0001 English Final Retail 10/29/2007 13:00:00 42768 bytes
dpwsockx.dll: 5.03.2600.5512 Swedish Final Retail 4/14/2008 17:04:36 57344 bytes
dplaysvr.exe: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 17:05:04 29696 bytes
dpnsvr.exe: 5.03.2600.5512 Swedish Final Retail 4/14/2008 17:05:04 17920 bytes
dpnet.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 17:04:36 375296 bytes
dpnlobby.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 17:03:02 3072 bytes
dpnaddr.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 17:03:02 3072 bytes
dpvoice.dll: 5.03.2600.5512 Swedish Final Retail 4/14/2008 17:04:36 212480 bytes
dpvsetup.exe: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 17:05:04 83456 bytes
dpvvox.dll: 5.03.2600.5512 Swedish Final Retail 4/14/2008 17:04:36 116736 bytes
dpvacm.dll: 5.03.2600.5512 Swedish Final Retail 4/14/2008 17:04:36 21504 bytes
dpnhpast.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 17:04:36 35328 bytes
dpnhupnp.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 17:04:36 60928 bytes
dpserial.dll: 5.00.2134.0001 Swedish Final Retail 10/29/2007 13:00:00 53520 bytes
dinput.dll: 5.03.2600.5512 Swedish Final Retail 4/14/2008 17:04:36 162304 bytes
dinput8.dll: 5.03.2600.5512 Swedish Final Retail 4/14/2008 17:04:36 184832 bytes
dimap.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 10/29/2007 13:00:00 44032 bytes
diactfrm.dll: 5.01.2600.0000 Swedish Final Retail 10/29/2007 13:00:00 395264 bytes
joy.cpl: 5.03.2600.5512 Swedish Final Retail 4/14/2008 17:05:24 68608 bytes
gcdef.dll: 5.01.2600.0000 Swedish Final Retail 10/29/2007 13:00:00 76800 bytes
pid.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 17:04:47 35328 bytes
dsound.dll: 5.03.2600.5512 Swedish Final Retail 4/14/2008 17:04:37 367616 bytes
dsound3d.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 17:04:37 1293824 bytes
dswave.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 17:04:37 19456 bytes
dsdmo.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 17:04:37 181248 bytes
dsdmoprp.dll: 5.03.2600.5512 Swedish Final Retail 4/14/2008 17:04:37 71680 bytes
dmusic.dll: 5.03.2600.5512 Swedish Final Retail 4/14/2008 17:04:36 104448 bytes
dmband.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 17:04:36 28672 bytes
dmcompos.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 17:04:36 61440 bytes
dmime.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 17:04:36 181248 bytes
dmloader.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 17:04:36 35840 bytes
dmstyle.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 17:04:36 105984 bytes
dmsynth.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 17:04:36 103424 bytes
dmscript.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 17:04:36 82432 bytes
dx7vb.dll: 5.03.2600.5512 Swedish Final Retail 4/14/2008 17:04:37 618496 bytes
dx8vb.dll: 5.03.2600.5512 Swedish Final Retail 4/14/2008 17:04:37 1227264 bytes
dxdiagn.dll: 5.03.2600.5512 Swedish Final Retail 4/14/2008 17:04:37 2113536 bytes
mfc40.dll: 4.01.0000.6140 English Final Retail 10/29/2007 13:00:00 924432 bytes
mfc42.dll: 6.02.4131.0000 English Final Retail 4/14/2008 17:04:41 1028096 bytes
wsock32.dll: 5.01.2600.5512 Swedish Final Retail 4/14/2008 17:04:55 24576 bytes
amstream.dll: 6.05.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 17:04:35 70656 bytes
devenum.dll: 6.05.2600.5512 Swedish Final Retail 4/14/2008 17:04:35 59904 bytes
dxmasf.dll: 6.04.0009.1133 Swedish Final Retail 4/14/2008 17:04:37 498742 bytes
mciqtz32.dll: 6.05.2600.5512 Swedish Final Retail 4/14/2008 17:04:41 35328 bytes
mpg2splt.ax: 6.05.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 17:05:25 148992 bytes
msdmo.dll: 6.05.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 17:04:42 14336 bytes
encapi.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 17:04:38 20480 bytes
qasf.dll: 11.00.5721.5145 English Final Retail 10/18/2006 21:47:18 211456 bytes
qcap.dll: 6.05.2600.5512 Swedish Final Retail 4/14/2008 17:04:47 192512 bytes
qdv.dll: 6.05.2600.5512 Swedish Final Retail 4/14/2008 17:04:47 279040 bytes
qdvd.dll: 6.05.2600.5512 Swedish Final Retail 4/14/2008 17:04:47 386560 bytes
qedit.dll: 6.05.2600.5512 Swedish Final Retail 4/14/2008 17:04:47 562688 bytes
qedwipes.dll: 6.05.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 18:21:32 733696 bytes
quartz.dll: 6.05.2600.5596 Swedish Final Retail 5/7/2008 06:12:25 1290240 bytes
strmdll.dll: 4.01.0000.3937 Swedish Final Retail 10/3/2008 11:04:47 247326 bytes
iac25_32.ax: 2.00.0005.0053 English Final Retail 4/14/2008 17:05:25 199680 bytes
ir41_32.ax: 4.51.0016.0003 English Final Retail 4/14/2008 17:05:25 848384 bytes
ir41_qc.dll: 4.30.0062.0002 English Final Retail 4/14/2008 17:04:40 120320 bytes
ir41_qcx.dll: 4.30.0064.0001 English Final Retail 4/14/2008 17:04:40 338432 bytes
ir50_32.dll: 5.2562.0015.0055 English Final Retail 4/14/2008 17:04:40 755200 bytes
ir50_qc.dll: 5.00.0063.0048 English Final Retail 4/14/2008 17:04:40 200192 bytes
ir50_qcx.dll: 5.00.0064.0048 English Final Retail 4/14/2008 17:04:40 183808 bytes
ivfsrc.ax: 5.10.0002.0051 English Final Retail 4/14/2008 17:05:25 154624 bytes
mswebdvd.dll: 6.05.2600.5512 Swedish Final Retail 4/14/2008 17:04:44 204288 bytes
ks.sys: 5.03.2600.5512 Swedish Final Retail 4/13/2008 20:16:36 141056 bytes
ksproxy.ax: 5.03.2600.5512 Swedish Final Retail 4/14/2008 17:05:26 129536 bytes
ksuser.dll: 5.03.2600.5512 Swedish Final Retail 4/14/2008 17:04:40 4096 bytes
stream.sys: 5.03.2600.5512 Swedish Final Retail 4/13/2008 19:45:16 49408 bytes
mspclock.sys: 5.03.2600.5512 Swedish Final Retail 4/13/2008 19:39:50 5376 bytes
mspqm.sys: 5.01.2600.5512 Swedish Final Retail 4/13/2008 19:39:51 4992 bytes
mskssrv.sys: 5.03.2600.5512 Swedish Final Retail 4/13/2008 19:39:52 7552 bytes
swenum.sys: 5.03.2600.5512 Swedish Final Retail 4/13/2008 19:39:53 4352 bytes
mpeg2data.ax: 6.05.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 17:05:25 118272 bytes
msvidctl.dll: 6.05.2600.5512 Swedish Final Retail 4/14/2008 17:04:44 1431552 bytes
vbisurf.ax: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 17:05:25 30208 bytes
msyuv.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 17:04:44 16896 bytes
wstdecod.dll: 5.03.2600.5512 Swedish Final Retail 4/14/2008 17:04:55 51200 bytes

------------------
DirectShow Filters
------------------

DirectShow Filters:
WMAudio Decoder DMO,0x00800800,1,1,,
WMAPro over S/PDIF DMO,0x00600800,1,1,,
WMA Voice Decoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMVideo Advanced Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
Mpeg4s Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
WMV Screen decoder DMO,0x00800001,1,1,,
WMVideo Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
Mpeg43 Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
Mpeg4 Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
Nero Audible Decoder,0x00200000,1,1,NeAudible.ax,4.10.0005.0001
WMT MuxDeMux Filter,0x00200000,0,0,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Nero Subpicture Decoder,0x00400000,1,1,NeSubpicture.ax,4.10.0005.0001
Full Screen Renderer,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.5596
Nero Scene Detector 2,0x00200000,2,0,NeSceneDetector.ax,4.10.0005.0001
Nero Stream Buffer Sink,0x00200000,0,0,NeSBE.ax,4.10.0005.0001
Nero Subtitle,0x00200000,1,1,NeSubtitle.ax,4.10.0005.0001
DV Muxer,0x00400000,0,0,qdv.dll,6.05.2600.5512
DV Scenes,0x00200000,1,1,NVDV.dll,3.00.0004.0000
Color Space Converter,0x00400001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596
WM ASF Reader,0x00400000,0,0,qasf.dll,11.00.5721.5145
Screen Capture filter,0x00200000,0,1,wmpsrcwp.dll,11.00.5721.5145
AVI Splitter,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596
WMT AudioAnalyzer,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
VGA 16 Color Ditherer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596
Indeo® video 5.10 Compression Filter,0x00200000,1,1,ir50_32.dll,5.2562.0015.0055
Nero FTC,0x00200000,1,1,NeFTC.ax,1.00.0000.0000
Windows Media Audio Decoder,0x00800001,1,1,msadds32.ax,8.00.0000.4487
AC3 Parser Filter,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.05.2600.5512
WMT Format Conversion,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
StreamBufferSink,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.05.2600.5512
WMT Black Frame Generator,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Nero Resize,0x00400000,1,1,NeResize.ax,4.10.0005.0001
MJPEG Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596
Indeo® video 5.10 Decompression Filter,0x00640000,1,1,ir50_32.dll,5.2562.0015.0055
WMT Screen Capture filter,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Microsoft Screen Video Decompressor,0x00800000,1,1,msscds32.ax,8.00.0000.4487
MPEG-I Stream Splitter,0x00600000,1,2,quartz.dll,6.05.2600.5596
MPEG-2 PSI Reader Filter,0x00200000,0,0,Mpeg2PsiReader.ax,1.00.0000.0004
SAMI (CC) Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596
Nero AV Synchronizer,0x00200000,1,1,NeAVSync.ax,4.10.0005.0001
MPEG Layer-3 Decoder,0x00810000,1,1,l3codecx.ax,1.05.0000.0050
Nero Audio Stream Renderer,0x00200000,1,0,NeRender.ax,4.10.0005.0001
MPEG-2 Splitter,0x005fffff,1,0,mpg2splt.ax,6.05.2600.5512
ACELP.net Sipro Lab Audio Decoder,0x00800001,1,1,acelpdec.ax,1.04.0000.0000
Nero Digital AVC Audio Encoder,0x00200000,1,2,NeNDAud.ax,4.10.0005.0001
Nero Digital AVC File Writer,0x00200000,1,0,NeNDMux.ax,4.10.0005.0001
Nero Digital AVC Video Enc,0x00200000,1,2,NeNDVid.ax,4.10.0005.0001
Nero Digital AVC Null Renderer,0x00200000,1,0,NeNDMux.ax,4.10.0005.0001
Nero Digital AVC Muxer,0x00200000,2,1,NeNDMux.ax,4.10.0005.0001
Nero QuickTime(tm) Video Decoder,0x00400000,1,1,NeQTDec.ax,4.10.0005.0001
Internal Script Command Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.05.2600.5596
MPEG Audio Decoder,0x03680001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596
File Source (Netshow URL),0x00400000,0,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
Nero Digital AVC Subpicture Enc,0x00200000,1,0,NeNDMux.ax,4.10.0005.0001
Nero Format Converter,0x00200000,1,1,NeroFormatConv.ax,4.10.0005.0001
Nero Overlay Mixer,0x00200000,1,1,NeOverlayMixer.ax,4.10.0005.0001
WMT Import Filter,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Nero MP4 Splitter,0x00600000,1,1,NeMP4Splitter.ax,4.10.0005.0001
DV Splitter,0x00600000,1,2,qdv.dll,6.05.2600.5512
Nero Video Decoder HD,0x00400000,1,2,NeVideoHD.ax,4.10.0005.0001
Bitmap Generate,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Windows Media Video Decoder,0x00800000,1,1,wmvds32.ax,8.00.0000.4487
HighMAT and MPV Navigator Filter,0x00200000,0,3,HMNavigator.ax,4.10.0005.0001
Video Mixing Renderer 9,0x00200000,1,0,quartz.dll,
Windows Media Video Decoder,0x00800000,1,1,wmv8ds32.ax,8.00.0000.4000
Nero Photo Source,0x00200000,0,1,NePhotoSource.ax,4.10.0005.0001
WMT VIH2 Fix,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Nero Video Analyzer,0x00200000,2,0,NeVideoAnalyzer.ax,4.10.0005.0001
Record Queue,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Nero ES Video Reader,0x00600000,0,1,NDParser.ax,4.10.0005.0001
DV Source Filter,0x00400000,0,1,NVDV.dll,3.00.0004.0000
MPEG-2 Stream Reader Filter,0x00200000,0,0,Mpeg2StreamReader.ax,1.04.0000.0000
Nero Audio CD Filter,0x00200000,0,1,NeAudCD.ax,4.10.0005.0001
Windows Media Multiplexer,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASX file Parser,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASX v.2 file Parser,0x00600000,1,0,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
NSC file Parser,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
Nero Video Renderer,0x00200000,1,0,NeVideoRenderer.ax,4.10.0005.0001
Nero PresentationGraphics Decoder,0x00600000,2,1,NeBDGraphic.ax,4.10.0005.0001
ACM Wrapper,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596
Windows Media source filter,0x00600000,0,2,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
Video Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.05.2600.5596
Frame Eater,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Nero DVD Navigator,0x00600000,0,14,NeDVD.ax,4.10.0005.0001
MPEG-2 Video Stream Analyzer,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.05.2600.5512
Line 21 Decoder,0x00600000,1,1,qdvd.dll,6.05.2600.5512
Nero InteractiveGraphics Decoder,0x00600000,1,1,NeBDGraphic.ax,4.10.0005.0001
Video Port Manager,0x00600000,2,1,quartz.dll,6.05.2600.5596
WST Decoder,0x00600000,1,1,wstdecod.dll,5.03.2600.5512
Video Renderer,0x00400000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.5596
Nero Sound Processor,0x00200000,1,1,NeSoundProc.ax,4.10.0005.0001
Nero Audio Sample Renderer,0x00200000,1,0,NeRender.ax,4.10.0005.0001
Nero Vcd Navigator,0x00600000,0,2,NeVCD.ax,4.10.0005.0001
WM ASF Writer,0x00400000,0,0,qasf.dll,11.00.5721.5145
WMT Sample Information Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Nero Mpeg2 Encoder,0x00200000,2,1,NeVCR.ax,4.10.0005.0001
VBI Surface Allocator,0x00600000,1,1,vbisurf.ax,5.03.2600.5512
Microsoft MPEG-4 Video Decompressor,0x00800000,1,1,mpg4ds32.ax,8.00.0000.4487
Nero Audio Decoder 2,0x00600000,1,1,NeAudio2.ax,4.10.0005.0001
Nero Video Stream Renderer,0x00200000,1,0,NeRender.ax,4.10.0005.0001
File writer,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.05.2600.5512
Nero FLV Splitter,0x00600000,1,1,NeFLVSplitter.ax,4.10.0005.0001
Nero Stream Buffer Source,0x00200000,0,0,NeSBE.ax,4.10.0005.0001
Nero PS Muxer,0x00200000,1,1,NePSMuxer.ax,4.10.0005.0001
WMT Log Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
WMT Virtual Renderer,0x00200000,1,0,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
DVD Navigator,0x00200000,0,2,qdvd.dll,6.05.2600.5512
Overlay Mixer2,0x00400000,1,1,qdvd.dll,6.05.2600.5512
Nero Splitter,0x00600000,1,3,NeSplitter.ax,4.10.0005.0001
Nero Deinterlace,0x00200000,1,1,NeDeinterlace.ax,4.10.0005.0001
AVI Draw,0x00600064,9,1,quartz.dll,6.05.2600.5596
.RAM file Parser,0x00600000,1,0,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
Nero File Source / Splitter,0x00600000,0,3,NeFSource.ax,4.10.0005.0001
WMT DirectX Transform Wrapper,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
G.711 Codec,0x00200000,1,1,g711codc.ax,5.01.2600.0000
MPEG-2 Demultiplexer,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.05.2600.5512
DV Video Decoder,0x00800000,1,1,qdv.dll,6.05.2600.5512
Indeo® audio software,0x00500000,1,1,iac25_32.ax,2.00.0005.0053
Windows Media Update Filter,0x00400000,1,0,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASF DIB Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASF ACM Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASF ICM Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASF URL Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASF JPEG Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASF DJPEG Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASF embedded stuff Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
9x8Resize,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
WIA Stream Snapshot Filter,0x00200000,1,1,wiasf.ax,1.00.0000.0000
Nero Video Processor,0x00200000,1,1,NeroVideoProc.ax,4.10.0005.0001
Nero Video Decoder,0x00600000,2,1,NeVideo.ax,4.10.0005.0001
Allocator Fix,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
SampleGrabber,0x00200000,1,1,qedit.dll,6.05.2600.5512
Null Renderer,0x00200000,1,0,qedit.dll,6.05.2600.5512
Nero Sound Switcher,0x00200000,1,1,NeSoundSwitch.ax,4.10.0005.0001
WMT Virtual Source,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
MPEG-2 Sections and Tables,0x005fffff,1,0,mpeg2data.ax,
WMT Interlacer,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Nero Audio CD Navigator,0x00200000,0,1,NeAudCD.ax,4.10.0005.0001
StreamBufferSource,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.05.2600.5512
Smart Tee,0x00200000,1,2,qcap.dll,6.05.2600.5512
Nero Thumbnail Decoder,0x00600000,1,1,NeBDThumbnail.ax,4.10.0005.0001
Overlay Mixer,0x00200000,0,0,qdvd.dll,6.05.2600.5512
Nero Scene Detector,0x00200000,1,0,NeSceneDetector.ax,4.10.0005.0001
Nero Stream Control,0x00200000,1,1,NeStreamControl.ax,1.00.0000.0000
AVI Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596
Uncompressed Domain Shot Detection Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Nero Sample Queue,0x00200000,1,1,NeSampleQueue.ax,1.00.0000.0000
AVI/WAV File Source,0x00400000,0,2,quartz.dll,6.05.2600.5596
QuickTime Movie Parser,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596
Wave Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596
MIDI Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596
Multi-file Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596
File stream renderer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596
XML Playlist,0x00400000,1,0,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
Nero File Source,0x00200000,0,1,NeFileSrc.ax,4.10.0005.0001
Nero QuickTime(tm) Audio Decoder,0x00400000,1,1,NeQTDec.ax,4.10.0005.0001
Nero File Source (Async.),0x00400000,0,1,NeFileSourceAsync.ax,4.10.0005.0001
Nero Ogg Splitter,0x00400000,1,1,NeOggSplitter.ax,4.10.0005.0001
Nero DVD Decoder,0x00600000,2,1,NeVideo.ax,4.10.0005.0001
Nero Digital Parser,0x00600000,0,3,NDParser.ax,4.10.0005.0001
AVI Mux,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.05.2600.5512
Line 21 Decoder 2,0x00600002,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596
File Source (Async.),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.05.2600.5596
File Source (URL),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.05.2600.5596
WMT DV Extract,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Nero MP3 Encoder,0x00200000,1,1,NeMp3Encoder.ax,4.10.0005.0001
Nero Frame Capture,0x00200000,1,1,NeCapture.ax,4.10.0005.0001
WMT Switch Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
WMT Volume,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Nero Video Sample Renderer,0x00200000,1,0,NeRender.ax,4.10.0005.0001
Stretch Video,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
HighMAT/MPV Navigator Client Filter,0x00200000,0,0,HMNavigator.ax,4.10.0005.0001
Infinite Pin Tee Filter,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
Nero DV Splitter,0x00200000,1,2,NeDVSplitter.ax,4.10.0005.0001
QT Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596
MPEG Video Decoder,0x40000001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596
Indeo® video 4.4 Decompression Filter,0x00640000,1,1,ir41_32.ax,4.51.0016.0003
Indeo® video 4.4 Compression Filter,0x00200000,1,1,ir41_32.ax,4.51.0016.0003

Datatransformationer för WDM-direktuppspelning:
Microsoft Kernel Acoustic Echo Canceller,0x00000000,0,0,,
Microsoft Kernel GS Wavetable Synthesizer,0x00200000,1,1,,5.03.2600.5512
Microsoft Kernel DLS Synthesizer,0x00200000,1,1,,5.03.2600.5512
Microsoft Kernel DRM Audio Descrambler,0x00200000,1,1,,5.03.2600.5512
Creative SoundFont Synthesizer,0x00200000,1,1,,5.03.2600.5512

Video Compressors:
WMVideo8 Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
MSScreen encoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMVideo9 Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
MSScreen 9 encoder DMO,0x00600800,1,1,,
DV Video Encoder,0x00200000,0,0,qdv.dll,6.05.2600.5512
Indeo® video 5.10 Compression Filter,0x00100000,1,1,ir50_32.dll,5.2562.0015.0055
MJPEG Compressor,0x00200000,0,0,quartz.dll,6.05.2600.5596
Cinepak Codec by Radius,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
Intel 4:2:0 Video V2.50,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
Intel Indeo(R) Video R3.2,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
Intel Indeo® Video 4.5,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
Indeo® video 5.10,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
Intel IYUV codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
Microsoft H.261 Video Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
Microsoft H.263 Video Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
Microsoft RLE,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
Microsoft Video 1,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512

Audio Compressors:
WMA Voice Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
WM Speech Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMAudio Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
IAC2,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596
IMA ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596
PCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596
Microsoft ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596
ACELP.net,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596
DSP Group TrueSpeech(TM),0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596
Windows Media Audio V1,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596
Windows Media Audio V2,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596
GSM 6.10,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596
Messenger Audio Codec,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596
Microsoft G.723.1,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596
CCITT A-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596
CCITT u-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596
MPEG Layer-3,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596

Audio Capture Sources:
Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio,0x00200000,0,0,qcap.dll,6.05.2600.5512

Midi Renderers:
Creative SoundFont Synthesizer,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.5596
Default MidiOut Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.5596
Microsoft GS Wavetable SW Synth,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.5596

Inspelningsenheter för WDM-direktuppspelning:
Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio,0x00000000,0,0,,

Renderingsenheter för WDM-direktuppspelning:
Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio,0x00000000,0,0,,

BDA Transport Information Renderers:
MPEG-2 Sections and Tables,0x00600000,1,0,mpeg2data.ax,

Mixerenheter för WDM-uppspelning:
Microsoft Kernel-wave-ljudMixer,0x00000000,0,0,,

BDA CP/CA Filters:
Decrypt/Tag,0x00600000,1,0,encdec.dll,6.05.2600.5512
Encrypt/Tag,0x00200000,0,0,encdec.dll,6.05.2600.5512
XDS Codec,0x00200000,0,0,encdec.dll,6.05.2600.5512

Audio Renderers:
Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.5596
Default DirectSound Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.5596
Default WaveOut Device,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.5596
DirectSound: Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.5596

Systemenheter för WDM-direktuppspelning:
Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio,0x00200000,9,2,,5.03.2600.5512

Permalänk
Medlem

Det är ju sjukt dålig fps ;/
Sitter på:
2gb DDR2 Intel C2D 2,5Ghz GeForce 8600GT 512Mb DDR3 och min fps ligger på 70+ hela tiden..

Testat andra drivrutiner till graffet?

Permalänk
Medlem

Kanske du har alltför mycket addons som drar ner fps.

Som du ser min dator är riktigt gammal kärring men klarar av att köra wow på 30-40 fps Stabil och naturligtvis optimerar jag addons. Ta bort onödiga addons.

Permalänk
Medlem

Kör du windowed mode?
När jag kör win . mode och spelet inte täcker hela skärmen så är min fps låg ca: (15-20 )
Om jag sen maximerar bilden så den täcker hela skärmen (fortfarande i win. mode) så ökar fps till 35-40..
Och slutligen om jag kör utan win. mode så ligger jag på 50-60 konstant förutom i dalaran där det sjunker till 20-30...

Permalänk
Medlem

Jag har inga onödiga addons (har även provat utan), jag kör windowed mode fullscreen (har även provat vanlig fullscreen). Jag har provat att installera om WoW utan resultat. Jag har provat alla möjliga inställningar på grafikkortet, med och utan AA, vsync osv. Börjar ledsna på att ha kraft som inte kommer till användning.

Tacksam för svar!

Permalänk
Medlem

off: försökte du slå rekord? kan vara längst inlägget hittills.

Permalänk
Medlem

offT: MBY har säkert nåt längre:D

Tipsar också om drivrutier till graffet, hur fungerar andra spel?

Permalänk
Medlem

Jag försökte inte slå rekord, bara underlätta för dom som eventuellt sitter inne med ett svar på varför min fps är urdålig. Jag har inte provat de senaste spelen med CoD4 funkade klockrent på högsta inställningarna.
Som jag skrev i mitt första inlägg så har jag de senaste drivrutinerna till kortet.

Permalänk
Medlem

Väldig spridning på FPS verkar det som. Själv kör jag med datorn i sign, och ligger på typ ~60 normalt i northrend och typ ~20-40 i Dalaran (20 om mycket folk). Har funderat lite på om det kan ha att göra med att spelet ligger på min OS disk. Kanske blir bättre om man kör i det på en annan hdd? Någons om provat/vet?

Permalänk
Medlem

WoW är ju inte optimerat för flera kärnaor så där tappar du en hel del fart, en 3 GHz dual core är ju nästan 50% snabbare i WoW än din quad
men andra verkar ju sitta med liknande setup och ha bättre FPS.

Ta bort WTF och WDB katalogerna i WoW mappen, där inställningarna och cachen ligger så dom försvinner bara så du vet.

Slå av alla addons

Kör inte windowed mode, har strulat men tror det var ett problem i Vista.

Installera om Windows

Permalänk
Medlem

Alla ni som jämför FPS med varandra, har ni inte funderat på att skriva upplösning & grafikinställningar? Vemsomhelst kan ha 70+ fps i 800x600 på Low.

Trots WoWs låga systemkrav så ställer Wotlk större press på din dator i och med nya spelleffects, bättre monsteranimationer, större landskap osv. Detta märker man bäst genom att jämföra en taxiresa från t ex OG till Ratchet med en från Apothecary Camp i Howling till någonstans i Grizzly Hills. Du har lägre FPS i Northrend än Azeroth.

Vidare finns det fler sliders för att ställa in grafiska effekter plus att Wotlk infört skuggor vilket kan dra ned fin FPS rätt mycket. Har du låg FPS i Northrend (solo gameplay) kan det vara värt att sänka upplösningen, ta bort Anti-Aliasing, sänka grafikska effekter till Medium o.s.v. Dalaran är en annan femma då du kanske minns att man också generellt hade lägre FPS i storstäderna i Azeroth. Dalaran är en grafiskt komplex stad samtidigt som det springer runt massa PCs med olika armordelar, vapen o.s.v. som måste läsas in och beräknas av din dator. Därför är FPSen dålig i Dalaran. Det är helt enkelt för mycket folk på ett och samma ställe för att din dator ska klara av det med flyt.

Detta för oss till raids. En 25-manna raid där 25 pers utför olika spells/abilitys ÄR påfrestande för datorn. Speciellt AoE har jag märkt. Ett tips är att sänka "Spell Detail" om du upplever att det laggar mycket. Raids är komplexa figher med massa fräcka animationer och saker som händer samtidigt på skärmen. Långt ifrån det som händer i Party instances eller solo play.

Den sista saken jag tänkte ta upp är AddOns. Använder du Addons så tar de upp en viss mängd minne. Ju fler addons desto mer minne används. Detta skiljer antagligen från dator till dator men jag har märkt att om jag kommer över 70-80MB allokerat minne till Addons så får jag stora FPS problem. Speciellt under raids och AoE (1-4fps). I mitt fall var QuestHelper den stora boven. Stängde jag av skiten så låg jag på 32MB och acceptabel FPS trots att jag kör väldigt många andra addons. Ca 30st om jag inte minns fel.

1920x1200 / High / Shadows på / Alla effekter på / Triple Buffering / Vsync på med dator i sign.

Northrend FPS
Utomhus : 35-60FPS
Inomhus : 50-60FPS
Party Dungeons : 30-60FPS
Raid : 10-35 FPS
Dalaran : 15-25 FPS (bara att gilla läget)

Checklist för bättre FPS:
1. Kolla din Addonsmapp och se om du inte har gamla addons du kanske kan uppgradera.
2. Kolla din WTF mapp. Kan ligga kvar gamla configfiler för addons där.
3. Kika på dina grafikinställningar. Inte bara upplösning men även "Effects"
4. Se till att dina Addons inte tar för mycket minne.
5. Kör Repair tool om WoW känns instabilt.
6. Se till att dina grafikdrivrutiner är uppdaterade.
7. Defragmentera HDDn. Nya patcher kan fragmentera game files.

Permalänk
Medlem

Kör du med questhelper? Den suger enormt med kraft, testa att avaktivera enbart den om du får bra fps efter att avaktiverat alla add-ons.
edit: såg inte att mocka postat typ samma info.

Permalänk
Medlem

Jag har liknande problem med min rigg att jag tycker det går segt , att köra fullscreen vs windowed , stänga av addons , rensa foldrar osv gör en skillnad på max 10fps om jag ställer ner grafik utan addons i fullscreen läge.
AMD Dualcore 6400+ , 4Gb och Geforce GTX260

Finns det inga bra tweakguider på step by step att optimera sin wow grafiskt genom att hacka .INI filer eller liknande?

Nu lider jag ju inte fruktansvärt men trist då man vet att hårdvaran klarar så mycket mer än att sitta o harva med 15-35fps som normal med nertweakade settings då man har feta prylar som ska klara maxgrafik i 60fps.

Permalänk
Medlem

Jag har som jag skrev ovan, provat utan addons, installerat om WoW och ändrat en massa inställningar. Har även installerat om windows, men jag tyckte att det blev värre då. Sitter just nu på en 26", 1920x1200 upplösning, alla grafikinställningar maxade utom view distance. 20-25fps i Dalaran kl 11 på dagen. Knappt folk där nu.

Permalänk
Medlem

Saken är att WoWs belastning på ditt system är så ojämn. Allt från fridfullt questande vid en strand till Malygos 3D med massa aoe, drakar, lavavågor, explosioner, portaler, heals, spells o.s.v.

Och återigen, WoW Vanilla kräver inte mycket av ditt system i jämförelse med Wotlk.

Permalänk
Medlem

Så det är "omöjligt" för mig och min dator att få uppleva 60-70fps när man kutar runt solo o WotlK? Snacka om att ha kastat pengar i sjön...

Permalänk
Medlem

Som jag skrev tidigare så är Dalaran ett grafiskt komplext område, även om det inte finns så mycket folk där. Ligger själv på något liknande på morgonen och jag har ett mkt bättre grafikkort.

Men det ska inte vara omöjligt att ligga på den FPSen du föreslog i Wotlk.

Testa att köra Effects på "Medium" och ta bort Vsync samt Triple Buffering. Se även till att Triple Buffering isf inte är enablat i din nVidia kontrollpanel. Anti Aliasing ska inte vara på alltså ska du köra i "1920x1200 1xAA" annars kan du testa att köra i 1650x1080 och se om det blir bättre. Dock har du tillräckligt med minne att köra högre upplösningar så det borde inte vara ett problem. Kolla även det där med Addon memory som jag skrev tidigare.

Permalänk
Medlem

Sitter på följande!

Intel Core 2 Quad Q6600 2,4GHz
DDR2 PC6400 8GB
XFX GeForce GTX 260 896MB
Antec Sonata III 500 Silent ATX 500W

Vad bör jag då få ut av WOW om jag har Vsync samt Triple Buffering på OFF.
i FPS?

Permalänk
Medlem

Som dom andra sagt också, Addons kan göra mycket, då du även sagt att du testat vill jag bara säga det igen.
Questhelper gör OTROLIGT mycket, om du nu har det, testa att slå av det och testa igen.
Annars kan du ju alltid testa att sänka grafiken / pilla på inställningar ingame.

Permalänk
Medlem
Citat:

Ursprungligen inskrivet av nixXz
Sitter på följande!

Intel Core 2 Quad Q6600 2,4GHz
DDR2 PC6400 8GB
XFX GeForce GTX 260 896MB
Antec Sonata III 500 Silent ATX 500W

Vad bör jag då få ut av WOW om jag har Vsync samt Triple Buffering på OFF.
i FPS?

20-40 där det är mycket folk.
70-80 annars

Bör jag ha bättre?

Permalänk
Medlem

Dra ner shadow details till lägsta, det kommer göra otrolig skillnad oavsett vad du har för andra grafikinställningar. Skuggorna i WoW tar välldigt mycket på din fps.

Permalänk
Medlem

Upptäckte tråden nu, och förvånad att det dröjt såpass länge innan svaret kom. Skuggeffekter är den stora boven, dra ner dem så bör du se en enorm förändring. Maxade skuggeffekter är extremt krävande, särskilt i Dalaran, även om det är snyggt som satan.

Permalänk
Medlem
Citat:

Ursprungligen inskrivet av nixXz
Sitter på följande!

Intel Core 2 Quad Q6600 2,4GHz
DDR2 PC6400 8GB
XFX GeForce GTX 260 896MB
Antec Sonata III 500 Silent ATX 500W

Vad bör jag då få ut av WOW om jag har Vsync samt Triple Buffering på OFF.
i FPS?

Har aldrig kört utan Vsync eller Triple Buffering så jag kan inte svara på din fråga. Sen skrev du inte vilken upplösning du kör i, samt om du kör FSAA eller inte. Dessutom spelar addons in så det finns inget bra svar.

Ge oss lite mer detaljer så ska vi försöka analysera.

Permalänk
Citat:

Ursprungligen inskrivet av Qrama
Så det är "omöjligt" för mig och min dator att få uppleva 60-70fps när man kutar runt solo o WotlK? Snacka om att ha kastat pengar i sjön...

Tycker också det är skumt att du inte får mer. ÄVEN med shadows på.
Kör medium i 1680 x 1050 och ute i "world" har jag cirkus 70 i runda slängar. I dalaran 15.
Har 4600+
1GB ram
ATi 2600XT
Men som sagt, stäng av shadows så ska du nog se att det blir bättre.
Nya drivrutiner skadar ju aldrig heller.

Permalänk
Avstängd

Jag orkar inte läsa igenom alla inlägg och skiter fullständigt i om någon redan har sagt det.

WoW kräver endel av din hårddisk, kan det vara att du har wow installerat på en seg hårddisk med dina andra program som vill använda den samtidigt (torrents comes to mind..), och kanske tillochmed ligger på samma disk som windows? Uppgradera = Profit

Edit: Jag gillar all onödig information du har förlängt inlägget med

Permalänk
Medlem
Citat:

Ursprungligen inskrivet av Qrama
Jag har som jag skrev ovan, provat utan addons, installerat om WoW och ändrat en massa inställningar. Har även installerat om windows, men jag tyckte att det blev värre då. Sitter just nu på en 26", 1920x1200 upplösning, alla grafikinställningar maxade utom view distance. 20-25fps i Dalaran kl 11 på dagen. Knappt folk där nu.

Det är väldigt hög upplösning att driva med det grafikkortet i wow med högsta inställningarna. Ställ groundclutter radius, intensity på min. ..du vill iaf inte ha massa gräs å skit som gnomer å questitems kan gömma sig i.
Ställ AA på X2 el. X4 å sen tar du bort skuggorna helt, i början av WOTLK så sades det att dom var buggade och drog alldeles för mycket prestanda, inte helt omöjligt att dom inte fixat det än.
Hjälper inget av det så kan du ju prova att dra ner ALLT på min. och sen börja höja en grej efter annan, allt eftersom du kollar att du inte får låg fps.

Citat:

Ursprungligen inskrivet av Qrama
Så det är "omöjligt" för mig och min dator att få uppleva 60-70fps när man kutar runt solo o WotlK? Snacka om att ha kastat pengar i sjön...

Nejdå, kämpa på bara .det kan vara en till synes obetydlig inställning som inte passar just din datorkonfiguration, gäller att hitta den bara.

Citat:

Ursprungligen inskrivet av Korize-
Som dom andra sagt också, Addons kan göra mycket, då du även sagt att du testat vill jag bara säga det igen.
Questhelper gör OTROLIGT mycket, om du nu har det, testa att slå av det och testa igen.
Annars kan du ju alltid testa att sänka grafiken / pilla på inställningar ingame.

Questhelper kan man ställa in så att det inte tar så mycket kraft genom att öppna worldmap (tryck "M") högerklicka questhelper knappen och ta bort myrstigarna (som visas som prickar på kartan) i menyn som poppar upp. Sen letar du reda på i menyn så att du ställer ner questhelpers uppdateringsintensitet, default är 100% och fan vet om de finns någon dator som klarar det tillsammans med max grafik inställningar utan att tappa i fps. (jag kör min på 40% och märker inte att questhelper är sen att räkna ut vad jag ska göra).

Permalänk
Medlem
Citat:

Ursprungligen inskrivet av Qrama
Så det är "omöjligt" för mig och min dator att få uppleva 60-70fps när man kutar runt solo o WotlK? Snacka om att ha kastat pengar i sjön...

Testat att köra utan FSAA? Hjälper rätt mycket på vissa system. Kör du 4x borde du testa 2x eller 1x och se skillnaden.

Du kanske tweakat mycket med drivrutinsinställningarna? Att återställa standardvärden kanske är en lösning.

Permalänk

Hallå! Tror jag lider lite av samma problem! Köpte ny laptop för 2 månaders sen ungefär. Wow har flytit på klockrent framtills nu... nu kör jag 1280x1024 och i dalaran ligger jag på 10fps. Vi raidade ikväll 25manna nax då låg jag på 5fps.
Har aldrig haft så lågt som det... och det blir knappt nån skillnad som jag sänker upplösningen heller.

Har en: Intel 2core duo 2,53ghz. 4gig i ram, och ett geforce 9600gt 512mb.

Så vad fan är felet? :/

Permalänk
Medlem

Jag har inte testat detta på flera datorer, så jag vet egentligen inte om det bara är mitt grafikkort (4870 512mb), eller om det bara är så.

Men "Spell Detail", är en stor tjyv också. Om man drar ner den till häflten, så ser allting ut precis som på max, men det flyter otroligt mycket bättre när det blir mycket effekter på rutan.

Passa er bara, drar man ett hack för långt så stängs alltid av, så testa er fram vart det hacket sitter någonstans.

Lite roligt, att det bara verkar finnas 2 lägen på spell detail, på och av. Men det finns typ 10 steg att välja på, jag förstår inte varför men men.

Permalänk

Du hade iaf en ordentlig overview av din dator:) Bland de bättre beskrivning av sitt system jag nog sett