Angående stöld, några frågor.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Göteborg!
Registrerad
Sep 2007

Angående stöld, några frågor.

Hallå, om vi tänker att person A har tagit minst en hel flaska sprit från en bar. Spriten är antagligen värd över 700kr om man räknar med priset i en dyr bar.
Person A blir senare underkvällen utfrågad av krogens vakter och det kan var så att person A säger att han ha tagit en flaska. Polisen kommer senare och tar med sig person A.
Person A är under hela kvällen ordentligt full.

Hur ser det ut ur ett juridisk perspektiv? Vad kan A fällas för? Vad är troligast resultatet av detta helt hypotetiska scenario?

"If you are really extreme, you never let informed facts or the scientific method hold you back from your journey to the wrong answer." (jayhall0315)
Celeron 352 @ 7822.8mhz 50k Vantage 40k 3Dmark06

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Umeå
Registrerad
Apr 2002

Förutsatt att värdet på flaskan ligger under 800 kr, borde det rubriceras som snatteri, se NJA 1990 s. 743 och NJA 1994 s. 699. Jag vet inte om den gränsen har höjts de senaste, men den omnämns i Norstedts Juridiks kommentar till brottsbalken på Zeteo och den torde vara uppdaterad.

Straffskalan för det brottet är böter eller fängelse i högst sex månader. Att det blir fängelse torde enbart vara aktuellt för återfallsförbrytare under vissa, tämligen snäva, kriterier. Väldigt ovanligt, i varje fall.

Det person A har att vänta sig är troligen ett strafföreläggande. Det innebär att det inte går till domstol, utan att den misstänkte går med på att betala de böter som åklagaren antar att domen skulle sluta på.

Det är möjligt att åklagaren beslutar om åtalsunderlåtelse, men med tanke på att person A är tillräckligt gammal för att gå på krogen, är det inte vidare troligt.

Det kan även gå till dom. Det är egentligen mindre vanligt än åtalsunderlåtelse just när det gäller snatteri, men då räknas alla femtonåringar in där också. Om det blir dom lär det också bli böter.

Att person A är full gör ingen skillnad, förutsatt att han försatt sig i det tillståndet själv.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Stockholm
Registrerad
Feb 2004

Snarare tror jag det inte kan vara alltför svårt att hävda att det inte var stundens invigelse dvs snatteri. Om man kan bevisa att det fanns uppsåt att stjäla flaskan blir det automatiskt stöld. Beror helt på hur person A har beskrivit situationen. Har han sagt att pengarna var slut och han var sugen på mer alkohol så är det ju inte snatteri det handlar om utan stöld. Däremot kommer det ju inte sluta med fängelse precis utan med ett strafförläggande.

"It's Tommy this, and Tommy that, And chuck him out the brute,
But it's 'Savior of his Country,' When the guns begin to shoot!"

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Umeå
Registrerad
Apr 2002
Citat:

Ursprungligen inskrivet av Sentenced
Snarare tror jag det inte kan vara alltför svårt att hävda att det inte var stundens invigelse dvs snatteri. Om man kan bevisa att det fanns uppsåt att stjäla flaskan blir det automatiskt stöld. Beror helt på hur person A har beskrivit situationen. Har han sagt att pengarna var slut och han var sugen på mer alkohol så är det ju inte snatteri det handlar om utan stöld. Däremot kommer det ju inte sluta med fängelse precis utan med ett strafförläggande.

Snatteri kräver inte stundens ingivelse. Huruvida det verkligen är planerat eller inte har viss betydelse enligt BrB 29:1 st. 2, men det är inte avgörande. Vid vissa mer allvarliga brott är det faktum att det är i stundens hetta avgörande, jfr dråp och mord, men inte ens där är det uteslutande.

Om jag inte missuppfattar dig, tror jag att du tänker bakvänt i uppsåtsfrågan. Om man kan bevisa att det fanns uppsåt till stöld, men att varken värdet eller omständigheterna i övrigt gör att brottet ska rubriceras som stöld, kommer personen ändå att dömas till snatteri. Det objektiva rekvisitet måste täckas av det subjektiva rekvisitet innan någon kan dömas till brott.

Om man kan bevisa att det enbart fanns uppsåt till snatteri, men att brottet objektivt sett är stöld, kommer personen ändå att dömas till snatteri. Det subjektiva rekvisitet täcker inte upp till det objektiva, men det täcker däremot upp de objektiva rekvisitet i snatteribrottet, som även är uppfyllda i det här fallet. Se NJA 1944 s. 229.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Stockholm
Registrerad
Feb 2004
Citat:

Ursprungligen inskrivet av djonn
Snatteri kräver inte stundens ingivelse. Huruvida det verkligen är planerat eller inte har viss betydelse enligt BrB 29:1 st. 2, men det är inte avgörande. Vid vissa mer allvarliga brott är det faktum att det är i stundens hetta avgörande, jfr dråp och mord, men inte ens där är det uteslutande.

Om jag inte missuppfattar dig, tror jag att du tänker bakvänt i uppsåtsfrågan. Om man kan bevisa att det fanns uppsåt till stöld, men att varken värdet eller omständigheterna i övrigt gör att brottet ska rubriceras som stöld, kommer personen ändå att dömas till snatteri. Det objektiva rekvisitet måste täckas av det subjektiva rekvisitet innan någon kan dömas till brott.

Om man kan bevisa att det enbart fanns uppsåt till snatteri, men att brottet objektivt sett är stöld, kommer personen ändå att dömas till snatteri. Det subjektiva rekvisitet täcker inte upp till det objektiva, men det täcker däremot upp de objektiva rekvisitet i snatteribrottet, som även är uppfyllda i det här fallet. Se NJA 1944 s. 229.

Så om jag lägger ett föremål i en aluminiumklädd väska, föremålet är värt ca 400kr så åker jag dit för snatteri?

Nej det blir stöld. Dråp är givetvis inte att jämföra med snatteri precis. Finns det bevis för att det inte är ett ingivelsebrott, att det var planerat, ja då blir det stöld. Oavsett värdet. Men vid riktigt små saker så kan det givetvis ändå bedömas som snatteri. Men det kan mycket väl bli stöld, värdet har inte med snatteri-brottet att göra utan det är uppsåten man hade. Vid snatteri saknas uppsåt, man kan alltså inte planera ett snatteri. Ett planerat snatteri blir till stöld.

Givetvis är det svårt att bevisa stöldbrott utan ytterligare information, därav menade jag på att man måste veta vad som sagts till polisen mer exakt. Det är inga konstigheter här utan det är många människor som vid ett grip får för sig att säga lite väl mycket som för dem blir negativt i rätten. Detta har både jag och kollegor inom mitt yrke varit med om ett antal ggr.

Vanligt knep bland A-lagare att räkna ihop sitt stöldgods och försöka hålla sig under praxis för stöld men som sedan blir ytterst besvikna när de ändå blir dömda för stöld då de helt klart haft ett uppsåt som vida överstiger ingivelse.

*** EDIT ***

"En 19-årig man plockde åt sig en flaska på en krog i Helsingborg vid tretiden natten mot lördag."

"Brottsrubriceringen är stöld och innehav av narkotika. "

http://sydsvenskan.se/skane/article365141/Stal-flaska-i-baren...

"It's Tommy this, and Tommy that, And chuck him out the brute,
But it's 'Savior of his Country,' When the guns begin to shoot!"

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Umeå
Registrerad
Apr 2002
Citat:

Ursprungligen inskrivet av Sentenced
Så om jag lägger ett föremål i en aluminiumklädd väska, föremålet är värt ca 400kr så åker jag dit för snatteri?

Nej det blir stöld. Dråp är givetvis inte att jämföra med snatteri precis. Finns det bevis för att det inte är ett ingivelsebrott, att det var planerat, ja då blir det stöld. Oavsett värdet. Men vid riktigt små saker så kan det givetvis ändå bedömas som snatteri. Men det kan mycket väl bli stöld, värdet har inte med snatteri-brottet att göra utan det är uppsåten man hade. Vid snatteri saknas uppsåt, man kan alltså inte planera ett snatteri. Ett planerat snatteri blir till stöld.

Om du kollar i BrB 1:2, finner du att "[e]n gärning skall, om inte annat är särskilt föreskrivet, anses som brott endast då den begås uppsåtligen." Ett exempel på ett brott som inte kräver uppsåt är vållande till annans död i BrB 3:7. Där står det rakt ut i lagtexten att det krävs oaktsamhet. Om detta inte står, krävs det uppsåt enligt 1:2.

Vidare står det i BrB 8:2 står det att "[ä]r brott som i 1 § [stöld] sägs med hänsyn till det tillgripnas värde och övriga omständigheter vid brottet att anse som ringa, skall för snatteri dömas..." Det ska alltså vara fråga om de objektiva rekvisiten i stöldparagrafen (tagande, tillhöra annan, skada) kompletterat med de resterande rekvisiten i snatteriparagrafen (lågt värde, övriga omständigheter). Eftersom det inte står något om att enbart vårdslöshet, och stöldparagrafen till och med specificerar uppsåtet (tillägnelseuppsåt) är det just detta som krävs.

Det låga värdet har av HD sagts vara 800 kr i rättsfallet NJA 1990 s 743. I NJA 1994 s 699 har HD sagt att den bör kvarstå på denna nivå till dess en höjning till 1000 kr är motiverad.

Omständigheter i övrigt är flertalet. Där talas det om saker som olovligt tagande av saker som måste lämnas utan tillsyn, när tagandet försatt andra i risk och att tagandet inneburit intrång i någon annans integritet (tillgrepp ur handväska).

Angående planering har HD sagt följande, avseende ett butikstillgrepp:

Citat:

Det får visserligen förutsättas att gärningen utgjorde en impulshandling, men detta är erfarenhetsmässigt mycket vanligt vid butikstillgrepp och utgör inte någon påtagligt förmildrande omständighet.

Emfasen är min.

Liten edit: Jag får det att låta som att det i praktiken är omöjligt att dömas till stöld om värdet underskrider 800 kr. Så är det inte. Det finns ett rättsfall där en person stal en klocka för 140 kr, om jag inte missminner mig, och åkte dit för stöld, eftersom han tog den från en redlös person som inte kunde värja sig. En person åkte dit för stöld från ett apotek, eftersom han missbrukade förtroendet han fått (eller något i den stilen) när han blev insläppt i en del av apoteket där kunder vanligtvis inte har tillträde.

I äldre rätt, då snatteri var saker under 30 kr, hade en person tagit saker med ett värde som översteg hundra kronor, och dömdes till snatteri, eftersom han trodde att det var skrot som betingade ett värde på ungefär 10 kr. Här hade han bara uppsåt till snatteri, så det var omöjligt att döma honom för stöld.

Citat:

Ursprungligen inskrivet av Sentenced
Givetvis är det svårt att bevisa stöldbrott utan ytterligare information, därav menade jag på att man måste veta vad som sagts till polisen mer exakt. Det är inga konstigheter här utan det är många människor som vid ett grip får för sig att säga lite väl mycket som för dem blir negativt i rätten. Detta har både jag och kollegor inom mitt yrke varit med om ett antal ggr.

Vanligt knep bland A-lagare att räkna ihop sitt stöldgods och försöka hålla sig under praxis för stöld men som sedan blir ytterst besvikna när de ändå blir dömda för stöld då de helt klart haft ett uppsåt som vida överstiger ingivelse.

Här har jag verkligen ingenting att tillägga. Det är alltid dumt att prata med polisen om man är misstänkt för ett brott.

Citat:

Ursprungligen inskrivet av Sentenced
*** EDIT ***

"En 19-årig man plockde åt sig en flaska på en krog i Helsingborg vid tretiden natten mot lördag."

"Brottsrubriceringen är stöld och innehav av narkotika. "

http://sydsvenskan.se/skane/article365141/Stal-flaska-i-baren...

Rättegångsbalken 30 kap. 3 § 2 m.

Citat:

Ej vare rätten bunden av yrkande beträffande brottets rättsliga beteckning eller tillämpligt lagrum.

Åklagare brukar sätta rubriceringen högre än vad domstolen dömer till. Poliser innehar inte juridisk expertis.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Stockholm
Registrerad
Feb 2004
Citat:

Ursprungligen inskrivet av djonn
Om du kollar i BrB 1:2, finner du att "[e]n gärning skall, om inte annat är särskilt föreskrivet, anses som brott endast då den begås uppsåtligen." Ett exempel på ett brott som inte kräver uppsåt är vållande till annans död i BrB 3:7. Där står det rakt ut i lagtexten att det krävs oaktsamhet. Om detta inte står, krävs det uppsåt enligt 1:2.

Vidare står det i BrB 8:2 står det att "[ä]r brott som i 1 § [stöld] sägs med hänsyn till det tillgripnas värde och övriga omständigheter vid brottet att anse som ringa, skall för snatteri dömas..." Det ska alltså vara fråga om de objektiva rekvisiten i stöldparagrafen (tagande, tillhöra annan, skada) kompletterat med de resterande rekvisiten i snatteriparagrafen (lågt värde, övriga omständigheter). Eftersom det inte står något om att enbart vårdslöshet, och stöldparagrafen till och med specificerar uppsåtet (tillägnelseuppsåt) är det just detta som krävs.

Det låga värdet har av HD sagts vara 800 kr i rättsfallet NJA 1990 s 743. I NJA 1994 s 699 har HD sagt att den bör kvarstå på denna nivå till dess en höjning till 1000 kr är motiverad.

Omständigheter i övrigt är flertalet. Där talas det om saker som olovligt tagande av saker som måste lämnas utan tillsyn, när tagandet försatt andra i risk och att tagandet inneburit intrång i någon annans integritet (tillgrepp ur handväska).

Angående planering har HD sagt följande, avseende ett butikstillgrepp:

Emfasen är min.

Här har jag verkligen ingenting att tillägga. Det är alltid dumt att prata med polisen om man är misstänkt för ett brott.

Rättegångsbalken 30 kap. 3 § 2 m.

Åklagare brukar sätta rubriceringen högre än vad domstolen dömer till. Poliser innehar inte juridisk expertis.

Ja det är ingen som säger att polisen är juridisk expertis. Åklagaren yrkar givetvis på det åklagaren anser att brottet är rubricerat som. Sen att inte alla blir fällda för det är självklart. Då har inte åklagaren lyckats övertyga rätten. Här var det väl ändå frågan vad man KAN fällas för. Det KAN mycket väl bli stöld. Om det inte vore så skulle man inte heller rubricera det som sådant.

Dessutom så säger jag återigen. Det handlar om vad personen sagt till polisen och eventuella ordningsvakter. I det som jag länkade till blev han även LOB:ad så han kan inte varit alltför talför. Ändå rubricerar åklagaren det som stöld. Detta är inget ovanligt. Flera av mina kollegor har också varit med om att fälla personer där varan varit lägre än för snatteri men där kollegan kunnat påvisa att det inte varit tal om någon ingivelse utan ett brott där man haft ett direkt uppsåt att stjäla varan, precis som åklagaren rubricerat det som.

Menar du att åklagaren rubricerar brott felaktigt i många fall eller varför skulle åklagaren annars ens rubricera brottet som stöld om det inte är enligt honom/henne att betrakta som stöld?

Själva värdet på varan behöver inte automatiskt innebära att man kommer undan med snatteri. Det är ett vanligt misstag bland ungdomsbrottslingar att tro att det enbart handlar om 800kr gräns och att de kan komma undan från stöld-rubricering/dom. Så är icke fallet i verkligheten eller i rättsalarna.

*** EDIT ***

De två fall du beskriver , klockan från redlös, här handlade det om att det är från en privatperson. Där är det mycket lättare att bli dömd för stöld då en privatperson anses inte kunna värja sig lika bra som ett företag från stöld. Finns det nåt fall överhuvudtaget där stöld från privatperson inte varit stöld utan snatteri?

Apoteks-fallet handlar om stöld för att man har ett övertag över den man stjäl från. Därav kan t.ex. en väktare på sitt objekt inte åka dit för snatteri om han så snor ett tuggummi för det anses att han har ett övertag genom att han har nycklar/koder och möjligheter.

*** EDIT 2 ***

Du är helt klart mer bevandrad i de juridiska situationerna och lagparagraferna än jag. Jag försöker dock ge en bild av hur det kan bedömas i olika slags snatteri/stöld-fall i både rätten och rubriceringarna. Det varierar stort från fall till fall och jag tycker det inte är en korrekt bild att säga att det nog bara leder till en snatteridom då det i många fall kan leda till stöld också.

Du får gärna kolla upp om du har möjlighet om man kan snatta från privatperson. Jag har fått för mig att det inte finns något sådant fall. Jag är uppriktigt intresserad men det kanske är lite väl mycket jobb för dig?

"It's Tommy this, and Tommy that, And chuck him out the brute,
But it's 'Savior of his Country,' When the guns begin to shoot!"

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Umeå
Registrerad
Apr 2002
Citat:

Ursprungligen inskrivet av Sentenced
Ja det är ingen som säger att polisen är juridisk expertis. Åklagaren yrkar givetvis på det åklagaren anser att brottet är rubricerat som. Sen att inte alla blir fällda för det är självklart. Då har inte åklagaren lyckats övertyga rätten. Här var det väl ändå frågan vad man KAN fällas för. Det KAN mycket väl bli stöld. Om det inte vore så skulle man inte heller rubricera det som sådant.

Jodå. Det kan mycket väl bli stöld. Personligen tror jag dock att det blir snatteri. Det passar bättre in med tanke på rekvisiten för brottet.

Citat:

Ursprungligen inskrivet av Sentenced
Dessutom så säger jag återigen. Det handlar om vad personen sagt till polisen och eventuella ordningsvakter. I det som jag länkade till blev han även LOB:ad så han kan inte varit alltför talför. Ändå rubricerar åklagaren det som stöld. Detta är inget ovanligt. Flera av mina kollegor har också varit med om att fälla personer där varan varit lägre än för snatteri men där kollegan kunnat påvisa att det inte varit tal om någon ingivelse utan ett brott där man haft ett direkt uppsåt att stjäla varan, precis som åklagaren rubricerat det som.

Jag tror att det var polisen som rubricerat brottet, inte åklagaren.

Det är lite tråkigt att ha en diskussion mot dig när du inte håller dig till reglerna för argumentation. Hur ska jag svara på det här? "Nej, när din arbetskamrat Anders var uppe i Sollentuna tingsrätt så var det faktiskt inte tal om det här, Sentenced." Hänvisa till någon källa med juridisk tyngd så kan jag bemöta dig.

Citat:

Ursprungligen inskrivet av Sentenced
Menar du att åklagaren rubricerar brott felaktigt i många fall eller varför skulle åklagaren annars ens rubricera brottet som stöld om det inte är enligt honom/henne att betrakta som stöld?

Jag menar att åklagare i regel rubricerar brott högre än det i slutändan blir när det kommer till dom. Nu hittar jag dock ingen källa för det hela, så det kan lika gärna vara någon professor som pratade om hur det var i Sverige på 40-talet. Själva problemet var att åklagare ska vara opartiska, men att de i praktiken agerar som motpart. Men vi släpper det hela, jag orkar inte traggla böcker för att hitta någon källa som kanske inte finns.

Citat:

Ursprungligen inskrivet av Sentenced
Själva värdet på varan behöver inte automatiskt innebära att man kommer undan med snatteri. Det är ett vanligt misstag bland ungdomsbrottslingar att tro att det enbart handlar om 800kr gräns och att de kan komma undan från stöld-rubricering/dom. Så är icke fallet i verkligheten eller i rättsalarna.

Vet ungdomsbrottslingar ens om att 800 kr är en uppsatt gräns i praxis? Inte för att det är vidare viktigt just nu. Hur som haver så tycker jag att du ska komma med något som stöder dina påståenden, särskilt när du med pompa och ståt proklamerar exakt vad försiggår i rättssalarna.

Citat:

Ursprungligen inskrivet av Sentenced
De två fall du beskriver , klockan från redlös, här handlade det om att det är från en privatperson. Där är det mycket lättare att bli dömd för stöld då en privatperson anses inte kunna värja sig lika bra som ett företag från stöld. Finns det nåt fall överhuvudtaget där stöld från privatperson inte varit stöld utan snatteri?

Apoteks-fallet handlar om stöld för att man har ett övertag över den man stjäl från. Därav kan t.ex. en väktare på sitt objekt inte åka dit för snatteri om han så snor ett tuggummi för det anses att han har ett övertag genom att han har nycklar/koder och möjligheter.

Jag tycker mig minnas någon kassörska som förlorade jobbet och åkte dit för stöld när hon tog en förhållandevis liten summa ur en kassa också. Det var primärt ett arbetsrättsmål, dock.

Men hur som haver. Jag vet inte om några fall där HD dömt till snatteri mellan privatpersoner. Det finns säkert, med tanke på den oerhörda mängden fall, men det är ganska mycket att harva igenom. Jag vet om ett fall där TR och HR dömde till snatteri, men HD ändrade det hela till egenmäktigt förfarande. Men det enda som HD egentligen ändrade i TR:s domskäl var att han inte kunde anses ha tillägnelseuppsåt. Det var NJA 1973 s. 590 och är intressant av helt andra skäl.

Angående klockstölden sa HR följande:

Citat:

Värdet av armbandsuret var så lågt att tillgreppet sett enbart från den synpunkten skulle kunna bedömas som snatteri. Det förhållandet att tillgreppet skedde från en person, som på grund av höggradig berusning inte kunde skydda sig, talar dock starkt emot att bedöma tillgreppet endast som snatteri. Gärningen bör därför bedömas som stöld enligt 8 kap 1 § brottsbalken.

Edit: Jag kan söka igenom de databaser jag har tillgång till. Jag har däremot blivit lite tveksam, eftersom jag misstänker att de flesta tillgreppsbrott mellan privatpersoner är sådana som inte anmäls. T.ex. barn som tar från sina föräldrar eller andra personer som de har nära relationer till.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Stockholm
Registrerad
Feb 2004
Citat:

Ursprungligen inskrivet av djonn
Jodå. Det kan mycket väl bli stöld. Personligen tror jag dock att det blir snatteri. Det passar bättre in med tanke på rekvisiten för brottet.

Jag tror att det var polisen som rubricerat brottet, inte åklagaren.

Det är lite tråkigt att ha en diskussion mot dig när du inte håller dig till reglerna för argumentation. Hur ska jag svara på det här? "Nej, när din arbetskamrat Anders var uppe i Sollentuna tingsrätt så var det faktiskt inte tal om det här, Sentenced." Hänvisa till någon källa med juridisk tyngd så kan jag bemöta dig.

Jag menar att åklagare i regel rubricerar brott högre än det i slutändan blir när det kommer till dom. Nu hittar jag dock ingen källa för det hela, så det kan lika gärna vara någon professor som pratade om hur det var i Sverige på 40-talet. Själva problemet var att åklagare ska vara opartiska, men att de i praktiken agerar som motpart. Men vi släpper det hela, jag orkar inte traggla böcker för att hitta någon källa som kanske inte finns.

Vet ungdomsbrottslingar ens om att 800 kr är en uppsatt gräns i praxis? Inte för att det är vidare viktigt just nu. Hur som haver så tycker jag att du ska komma med något som stöder dina påståenden, särskilt när du med pompa och ståt proklamerar exakt vad försiggår i rättssalarna.

Jag tycker mig minnas någon kassörska som förlorade jobbet och åkte dit för stöld när hon tog en förhållandevis liten summa ur en kassa också. Det var primärt ett arbetsrättsmål, dock.

Men hur som haver. Jag vet inte om några fall där HD dömt till snatteri mellan privatpersoner. Det finns säkert, med tanke på den oerhörda mängden fall, men det är ganska mycket att harva igenom. Jag vet om ett fall där TR och HR dömde till snatteri, men HD ändrade det hela till egenmäktigt förfarande. Men det enda som HD egentligen ändrade i TR:s domskäl var att han inte kunde anses ha tillägnelseuppsåt. Det var NJA 1973 s. 590 och är intressant av helt andra skäl.

Angående klockstölden sa HR följande:

Edit: Jag kan söka igenom de databaser jag har tillgång till. Jag har däremot blivit lite tveksam, eftersom jag misstänker att de flesta tillgreppsbrott mellan privatpersoner är sådana som inte anmäls. T.ex. barn som tar från sina föräldrar eller andra personer som de har nära relationer till.

Ungdomsbrottslingar vet i allra högsta grad ofta om vad som gäller vid snatterier. Givetvis inte i alla fall men förvånansvärt många är underförstådda med det. De använder sig av sms för att beställa snatterier, de agerar i grupp där de andra hjälper med råd och dåd så att säga osv osv. Detta gäller givetvis inte första gångs snattare precis.

Givetvis kan det vara svårt att argumentera när jag pratar om erfarenheter och du pratar om rättspraxis. Jag tror inte den ena utesluter den andra faktiskt.

Jag har inte med pompa och ståt proklamerat vad som händer i rättsalarna. Jag säger emot dig när du pratar om att det antagligen blir snatteri då jag har erfarenhet att det kan leda till stöld också. Finns väl inget att argumentera emot. Alla snatteri och stöldbrott leder ju inte till högsta domstolen. Det beror helt på situationen och inte enbart värdet på varan. Det är det jag försöker få fram. Alltför många låser sig vid att det är snatteri så snart värdet visar sig vara under en viss summa. Riktigt så enkelt är det inte i rättsalen.

Du säger själv att du tror det leder till snatteri. Sedan hänvisar du till rättspraxis osv, helt korrekt och inget jag motsäger mig. Jag säger att det mycket väl kan bli stöld också, dvs jag tror på stöld som rubricering och i förhållande till vad som sagts och gjorts i samband med brottet. Detta hänvisar jag till min egen erfarenhet. Dvs vad jag TROR på. Jag får intrycket av dig att du baserar det enbart på värdet och därmed protesterar jag av personlig erfarenhet då enbart värdet inte säger något om saken utan att andra omständigheter kan spela stor roll.

Du får gärna peka i lagboken och peka på rättspraxis men i rättsalen vet du nog också att det inte alltid är så lätt som det verkar.

Gör poliser brottsrubriceringar egentligen? De griper väl för ett brott men låter åklagaren rubricera? Vad jag vet så motiverar även åklagaren brottsrubriceringarna och där kan man ju också läsa sig till varför åklagaren anser ett visst fall vara stöld osv.

*** EDIT ***

Det där med stöld ur kassan för liten summa så gäller det ju i alla situationer där den som stjäl har en fördel (har nycklar, koder, tillgång) som jag förstått det.

*** EDIT 2 ***

Liknande kan ses som när en person kommer in i en affär, stjäl en fiskpinnar i innerfickan, potatis i fickorna och blandsaft i ärmen på jackan till ett värde kring 200-300. Där blev rubriceringen stöld också och i rättengången som jag inte följde visserligen vet jag inte vad som skedde men det ska visst ha handlat om att han inte stulit i stundens ingivelse utan uppenbarligen varit ute efter att skaffa sig någon slags middag.

*** EDIT 3 ***

Barn som håller utkik när den andre stjäl inser inte heller att det mycket väl kan sluta i stöld då man har en viss mått av planering med. Och när ena ungen blev rädd för frågan varför han försökt stjäla ballonger (?) visade upp ett sms där han fått i "uppdrag" att stjäla sådana av en annan hamnade också i en annan dager.

Åklagaren i rättegången ställer ofta givetvis svåra frågor som kan leda till att man ser på saken helt annorlunda från rättens synvinkel.

*** EDIT 4 ***

Sen kom jag på en till sak förutom mer bakgrundsinformation som inte framgår. Om spriten finns kvar i flaskan eller om det är förtärt. Om personen har förverkat stöldgodset så blir väl rubriceringen automatiskt stöld och inte snatteri?

"It's Tommy this, and Tommy that, And chuck him out the brute,
But it's 'Savior of his Country,' When the guns begin to shoot!"

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Norge,Mo I rana
Registrerad
Jul 2001

jag kan berätta va som händer.

du åker dit för stöld, får Villkorligt och dagsböter. been there done that

"I wrap my raskal two times, because i like it to be joyless and without sensation. Its a way to punishing supermodels."

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Stockholm
Registrerad
Feb 2004
Citat:

Ursprungligen inskrivet av Ragganof
jag kan berätta va som händer.

du åker dit för stöld, får Villkorligt och dagsböter. been there done that

Kan du beskriva hur de bedömde det som stöld gärna så vi får höra hur rätten fick fram stöld-kravet.

Jag är intresserad alltså inte att jag tror du ljuger.

"It's Tommy this, and Tommy that, And chuck him out the brute,
But it's 'Savior of his Country,' When the guns begin to shoot!"

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Göteborg!
Registrerad
Sep 2007
Citat:

Ursprungligen inskrivet av Ragganof
jag kan berätta va som händer.

du åker dit för stöld, får Villkorligt och dagsböter. been there done that

Det är inte jag faktiskt, hade det varit jag hade jag skrivit "En kompis..."

Hur mycket blev böterna på?

"If you are really extreme, you never let informed facts or the scientific method hold you back from your journey to the wrong answer." (jayhall0315)
Celeron 352 @ 7822.8mhz 50k Vantage 40k 3Dmark06

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Skåne
Registrerad
Sep 2002

Haha! Världens längsta rättsdiskussion och sen säger Ragganof svaret på två korta meningar. Det tyckte jag var skoj

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Norge,Mo I rana
Registrerad
Jul 2001
Citat:

Ursprungligen inskrivet av Evil_AnAnAs
Det är inte jag faktiskt, hade det varit jag hade jag skrivit "En kompis..."

Hur mycket blev böterna på?

minns inte riktigt, men var inte alls mycket eftersom dom räknade det på inkomsten året innan och då var jag arbetslös och gick på försäkringskassa.
vart nån tusing ellr nått, men var glad för att dom inte räknade på min inkomst jag har nu när jag jobbar i norge.

Sentenced: jag satte mig själv inte in så mycket i hela processen. eftersom min mor är jurist så fick hon ta hand om det men hon sa att det var för att flaskan värderades över dom där 700kr ellr va det är. och därför blev det stöld.

eftersom jag hade erkänt slapp jag åka på rättegången, men var bra sugen då dommaren var morsans kompis och satt och söp med henne bara nått år innan på morsans bröllop. helt nog helt klart varigt spännade.

"I wrap my raskal two times, because i like it to be joyless and without sensation. Its a way to punishing supermodels."

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Stockholm
Registrerad
Feb 2004
Citat:

Ursprungligen inskrivet av Ragganof
minns inte riktigt, men var inte alls mycket eftersom dom räknade det på inkomsten året innan och då var jag arbetslös och gick på försäkringskassa.
vart nån tusing ellr nått, men var glad för att dom inte räknade på min inkomst jag har nu när jag jobbar i norge.

Sentenced: jag satte mig själv inte in så mycket i hela processen. eftersom min mor är jurist så fick hon ta hand om det men hon sa att det var för att flaskan värderades över dom där 700kr ellr va det är. och därför blev det stöld.

eftersom jag hade erkänt slapp jag åka på rättegången, men var bra sugen då dommaren var morsans kompis och satt och söp med henne bara nått år innan på morsans bröllop. helt nog helt klart varigt spännade.

Vad var det för flaska och drack du upp den? Sa du till ordningsvakten eller polisen att du ville sno en flaska för att du inte hade råd eller hur mycket kostade flaskan ungefär?

"It's Tommy this, and Tommy that, And chuck him out the brute,
But it's 'Savior of his Country,' When the guns begin to shoot!"

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Norge,Mo I rana
Registrerad
Jul 2001
Citat:

Ursprungligen inskrivet av Sentenced
Vad var det för flaska och drack du upp den? Sa du till ordningsvakten eller polisen att du ville sno en flaska för att du inte hade råd eller hur mycket kostade flaskan ungefär?

jag tror det var en turiskt peppar faktist, är inte säker. var fruktansvärt full.
sa nog att jag snodde flaskan för att jag var full(sämsta ursäkten ever?)

har för mig att dom sa att det kostade 800-850, fast jag inte drack upp den så kunde dom inte sälja den i baren sa dom.
men skulle nog gissa att den gick raka spåret till hyllan där den stog innan, skulle jag göra om jag var krogägaren.

"I wrap my raskal two times, because i like it to be joyless and without sensation. Its a way to punishing supermodels."

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Umeå
Registrerad
Apr 2002

Nu har jag klippt bort lite i ditt svar för att få det mer överskådligt. Jag menar inte att på något sätt förstöra argumentationen.

Citat:

Ursprungligen inskrivet av Sentenced
Jag har inte med pompa och ståt proklamerat vad som händer i rättsalarna. Jag säger emot dig när du pratar om att det antagligen blir snatteri då jag har erfarenhet att det kan leda till stöld också. Finns väl inget att argumentera emot. Alla snatteri och stöldbrott leder ju inte till högsta domstolen. Det beror helt på situationen och inte enbart värdet på varan. Det är det jag försöker få fram. Alltför många låser sig vid att det är snatteri så snart värdet visar sig vara under en viss summa. Riktigt så enkelt är det inte i rättsalen.

Du säger själv att du tror det leder till snatteri. Sedan hänvisar du till rättspraxis osv, helt korrekt och inget jag motsäger mig. Jag säger att det mycket väl kan bli stöld också, dvs jag tror på stöld som rubricering och i förhållande till vad som sagts och gjorts i samband med brottet. Detta hänvisar jag till min egen erfarenhet. Dvs vad jag TROR på. Jag får intrycket av dig att du baserar det enbart på värdet och därmed protesterar jag av personlig erfarenhet då enbart värdet inte säger något om saken utan att andra omständigheter kan spela stor roll.

Nej, det är bara jag som är dryg. Jag ber om ursäkt.

Jag tror att jag uttryckt mig dåligt. Jag menar inte att regeln om 800 kr är fäst i sten, utan jag erkänner helt och hållet att det är flera saker, övriga omständigheter i lagtexten, som krävs för att något ska bli snatteri och inte stöld. Anledningen till varför jag inte gått in vidare mycket på dem, är helt enkelt av den anledningen att jag inte finner att några av dem uppkommit. Den enda informationen som finns är egentligen att det är ett tillgreppsbrott.

Citat:

Ursprungligen inskrivet av Sentenced
Gör poliser brottsrubriceringar egentligen? De griper väl för ett brott men låter åklagaren rubricera? Vad jag vet så motiverar även åklagaren brottsrubriceringarna och där kan man ju också läsa sig till varför åklagaren anser ett visst fall vara stöld osv.

Jag vet inte om brottsrubricering som ord betyder något speciellt inom juridiken, men de kallar i alla fall det som inträffat för ett misstänkt brott av en viss art. Om de inte kan fästa ett specifikt brott på händelsen, vet de inte vilka kriterier som måste uppfyllas, och då blir det väldigt svårt för dem att göra en förundersökning.

När det gäller små förundersökningar av den här typen brukar inte åklagarmyndigheten vara vidare inblandad. De vet om den och det är möjligt att de signerar några papper, men i praktiken lägger polisen fram en klar förundersökning på åklagarens bord. Denne läser sedan igenom den och beslutar huruvida åtal ska göras eller inte.

Om inte polisen bestämmer för att lägga ned förundersökningen, vill säga.

Citat:

Ursprungligen inskrivet av Sentenced
Det där med stöld ur kassan för liten summa så gäller det ju i alla situationer där den som stjäl har en fördel (har nycklar, koder, tillgång) som jag förstått det.

Det tror jag överensstämmer med praxis. Det är möjligt att väktare och liknande åker dit för ett trolöshetsbrott som konsumerar egendomsbrottet, men det är bara spekulation. Jag orkar inte kolla upp det.

Citat:

Ursprungligen inskrivet av Sentenced
Sen kom jag på en till sak förutom mer bakgrundsinformation som inte framgår. Om spriten finns kvar i flaskan eller om det är förtärt. Om personen har förverkat stöldgodset så blir väl rubriceringen automatiskt stöld och inte snatteri?

Brottet är fullgjort när personen tagit saken med uppsåt att behålla det (tillägnelseuppsåt). Vad som faktiskt händer efter det har ingen relevans vad gäller vilken typ av brott det blir (grov stöld, stöld, snatteri, etc), men däremot kan det ha betydelse för vad det blir för påföljd (fängelse, böter, etc). Om den som begått brottet t.ex. ångrar sig och lämnar tillbaka objektet, kommer de troligen att landa i den lägre straffskalan, om det i övrigt vore ett ordinärt brott utan särskild hänsynslöshet eller verevart.

Däremot spelar det roll rent civilrättsligt. Om jag stjäl en oöppnad flaska och åker dit utan att ens hunnit öppna den, har inte krogen någon fordran på mig. Stöldgodset har gått åter i ursprungligt skick. De har inte lidit någon ekonomisk skada. Om jag däremot dricker upp flaskan, kommer jag då att måsta gälda skadan åter.

Det här återfinner du i 29 kap. BrB. Notera att straffmätning och straffvärde handlar om paragrafernas inbördes skala (två till tio års fängelse, böter eller fängelse i högst sex månader etc.) medan att bestämma straff handlar om rubriceringen (mord, dråp, stöld, snatteri, etc.)

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Stockholm
Registrerad
Feb 2004
Citat:

Ursprungligen inskrivet av Ragganof
jag tror det var en turiskt peppar faktist, är inte säker. var fruktansvärt full.
sa nog att jag snodde flaskan för att jag var full(sämsta ursäkten ever?)

har för mig att dom sa att det kostade 800-850, fast jag inte drack upp den så kunde dom inte sälja den i baren sa dom.
men skulle nog gissa att den gick raka spåret till hyllan där den stog innan, skulle jag göra om jag var krogägaren.

Äsch då, då var det ju ingenting som motsa sig djonns argumentation om de hävdade 800-850.

Fast de la till att de inte kunde sälja den vidare också i alla fall :). Ja berusad är det inget bra läge att försöka sig på några juridiska knep precis. Annars så brukar ungdomar ha den bästa medbrottslingen. Det händer X antal ggr att det första de gör när de blir gripna för snatteri är att ringa fadern (om man inte beslagtar mobilen som farligt föremål förstås ) och fadern gör ibland fritagning från väktaren. Det är värre än snatteri. Fadern brukar aldrig tro att ens egna barn har snattat heller.

djonn: Man kan gripa inne i affären t.ex. om personen öppnat flaskan och därmed förtärt innehållet(dvs innan de passerat sista betalningsmöjlighet). Nu är det ju inte så många som skulle göra det men det är väldigt många som inte är medvetena om att de egentligen begår ett brott. Jag vet att vissa gör sådana gripanden också av ren princip. Men det här visste du ju säkert i alla fall.

Nåväl det är alltid kul med juridiska diskussioner tycker jag och jag är imponerad över att du orkat/kan dra fram alla korrekta paragrafer och NJA rättsfall.

*** EDIT ***

Jag brukar på min höjd hänvisa till PL10 och 24 kap 7 § samt 24 kap. 1 §. PL §19 om jag ska svänga med orden

"It's Tommy this, and Tommy that, And chuck him out the brute,
But it's 'Savior of his Country,' When the guns begin to shoot!"

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
-
Registrerad
Dec 2004

Re: Angående stöld, några frågor.

Citat:

Ursprungligen inskrivet av Evil_AnAnAs
Hallå, om vi tänker att person A har tagit minst en hel flaska sprit från en bar. Spriten är antagligen värd över 700kr om man räknar med priset i en dyr bar.
Person A blir senare underkvällen utfrågad av krogens vakter och det kan var så att person A säger att han ha tagit en flaska. Polisen kommer senare och tar med sig person A.
Person A är under hela kvällen ordentligt full.

Hur ser det ut ur ett juridisk perspektiv? Vad kan A fällas för? Vad är troligast resultatet av detta helt hypotetiska scenario?

Förhoppningsvis är resultatet att du dricker mindre så att du inte tappar allt ditt förstånd igen

Det fanns en gång en båt...

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Halmstad eller Skövde
Registrerad
Dec 2006
Citat:

Person A blir senare underkvällen utfrågad av krogens vakter och det kan var så att person A säger att han ha tagit en flaska.

Det är stöld eftersom person A har tagit saker innanför bardisken som inte är offentlig plats. Däremot kan man fråga sig vakternas rätt att "leka polis". Om vakterna inte sett person A göra något och han nekar så händer troligtvis inget. Det framgår ju inte av texten.

q9550@3,4Ghz, GTX275, 4GB DDR2 Corsair XMS2//HTPC AmdX2 4600+ passivt kyld med scythe ninja mini, Antec NSK 2480

Fractal design arc midi r2// core i7 4770k@ 4,4ghz :)
// corsair h100i // corsair hx 850m// asus maximus VI hero//
Corsair vengeance pro 2400mhz// intel ssd 335 180gb// gigabyte gtx 780 OC@1200mhz Core//win 8.1

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Uppsala
Registrerad
Aug 2001

Svar har egentligen redan givits, men eftersom det har varit olika bud.

Såsom gärningen är beskriven kommer värdet på det tillgripna godset avgöra om det rubriceras som stöld eller snatteri. Gränsen är alltjämt 800 kr. Påföljden för snatteri är i princip alltid dagsböter (penningböter om värdet är mindre än 50 kr). För att du ska komma upp i fängelsenivå krävs väldigt mycket.

Om du i polisförhör uppgett att du är beredd att ta emot ett strafföreläggande så är detta troligaste handläggningssättet. Om du inte betalar ditt strafföreläggande i tid så kommer ärendet att gå till domstol, oavsett om du erkänner eller inte och oavsett om du betalar i ett senare skede. Om du betalat i ett senare skede har du möjlighet att få tillbaka dessa pengar i ett senare skede.

Om du inte velat motta ett strafföreläggande så är det troligaste, under förutsättning att åtal väcks, att det blir rättegång. Det finns dock sedan den 1 november 2008 möjlighet att avgöra brottmål utan rättegång. Detta förutsätter dock att ingen vittnesbevisning krävs, t.ex. om du erkänner ett brott, eller om det finns ett analysbesked som styrker den påstådda gärningen.

forgotten touch / forbidden thought / we can never have enough / (you know i'm not dead) /
found below / the creatures scream / stranglehold / a god machine

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Göteborg!
Registrerad
Sep 2007

Jag vet fortfarande inte hur det blir men enligt person A ska han betala 10 dagsböter och ersätta krogen. Dagsböterna blir 300kr då han inte tjänar något, för flaskan tror jag de ville ha 800kr eller något liknande...

"If you are really extreme, you never let informed facts or the scientific method hold you back from your journey to the wrong answer." (jayhall0315)
Celeron 352 @ 7822.8mhz 50k Vantage 40k 3Dmark06

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Stockholm
Registrerad
Feb 2004
Citat:

Ursprungligen inskrivet av Evil_AnAnAs
Jag vet fortfarande inte hur det blir men enligt person A ska han betala 10 dagsböter och ersätta krogen. Dagsböterna blir 300kr då han inte tjänar något, för flaskan tror jag de ville ha 800kr eller något liknande...

Då blev rubriceringen alltså ingivelsebrott?

"It's Tommy this, and Tommy that, And chuck him out the brute,
But it's 'Savior of his Country,' When the guns begin to shoot!"

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Göteborg!
Registrerad
Sep 2007

Vet inte vad det blev, förhöret var tydligen tidigt på morgonen och jag tror personen i fråga var ganska bakis då...

Polisen skulle höra av sig, jag kan kolla upp vad dommen blir då så att ni juridiskt insatta kan tolka det.

"If you are really extreme, you never let informed facts or the scientific method hold you back from your journey to the wrong answer." (jayhall0315)
Celeron 352 @ 7822.8mhz 50k Vantage 40k 3Dmark06

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
GBG o STHLM
Registrerad
Sep 2004
Citat:

Ursprungligen inskrivet av Evil_AnAnAs
Jag vet fortfarande inte hur det blir men enligt person A ska han betala 10 dagsböter och ersätta krogen. Dagsböterna blir 300kr då han inte tjänar något, för flaskan tror jag de ville ha 800kr eller något liknande...

Borde du inte ersätta dem med vad deras egentliga förlust var för flaskan? De har ju inte förlorat 800 och du fick inte behålla flaskan^^

HD5770 1GB| Phenom 2 x2 555 3.2ghz BE@ x3 3.6Ghz| 2x2048ddr3 corsair xms3 1600mhz | Corsair HX520w | HP w2207| Antec 180b