Vilka patchar ska man ha till Stalker Clear Sky?

Permalänk
Medlem

Vilka patchar ska man ha till Stalker Clear Sky?

Har ett litet problem med CS, nämligen att den ibland kraschar och då får jag en error-rapport om att Xray Engine har fått ett problem. Är detta något som kan fixas med en patch?
Jag postar loggen här i händelse att någon kan tyda den:

Citat:

Application: XRay Engine
Computer: JOHANS_LAPTOP
User: Johan
Date: Tuesday, April 07, 2009 7:59:27 PM

Error Reason:
----------------------------------------
xrEngine.exe caused ACCESS_VIOLATION in module "C:\Program\Deep Silver\S.T.A.L.K.E.R. - Clear Sky\bin\xrRender_R2.dll" at 001B:0401BD6A

System Error:
----------------------------------------
0x00000012 - Det finns inga fler filer.

Registers:
----------------------------------------
EAX=17A91474 EBX=00000000 ECX=17A913F8 EDX=00000054
ESI=00000080 EDI=00000014 FLG=00010212
EBP=0012F8CC ESP=0012F808 EIP=0401BD6A
CS=001B DS=0023 SS=0023 ES=0023 FS=003B GS=0000

CPU:
----------------------------------------
Number of Processors: 1
Processors Descriptions:
1. AMD Turion(tm) 64 Mobile Technology MT-37

Operating System:
----------------------------------------
OS Version: Windows XP Service Pack 3
Build Number: 2600

Memory Usage:
----------------------------------------
Current Memory Load: 77%
Total Physical Memory: 1023 MB
Available Physical Memory: 225 MB
Total Page File Memory: 2460 MB
Available Page File Memory: 1264 MB
Stack Trace: Interrupted Thread, TID: 5168
----------------------------------------
"C:\Program\Deep Silver\S.T.A.L.K.E.R. - Clear Sky\bin\xrRender_R2.dll" at 001B:0401BD6A
"C:\Program\Deep Silver\S.T.A.L.K.E.R. - Clear Sky\bin\xrRender_R2.dll" at 001B:0400D09F
at 001B:3C0B60B3
at 001B:B3333305

Stack Trace: Running Thread, TID: 4544
----------------------------------------
"C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll" at 001B:7C90E4F4, KiFastSystemCallRet()
"C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll" at 001B:7C802542, WaitForSingleObject()+18 byte(s)
"C:\Program\Deep Silver\S.T.A.L.K.E.R. - Clear Sky\bin\BugTrap.dll" at 001B:007A87C4
"C:\Program\Deep Silver\S.T.A.L.K.E.R. - Clear Sky\bin\BugTrap.dll" at 001B:007A6C0C, BT_MakeSnapshot()+339 byte(s)
"C:\Program\Deep Silver\S.T.A.L.K.E.R. - Clear Sky\bin\BugTrap.dll" at 001B:007A6C56, BT_SehFilter()+11 byte(s)
"C:\Program\Telia\Supportassistent\bin\sprthook.dll" at 001B:62990C46
"c:\program\telia\telias sakerhetstjanster\scanner-interface\fsgkiapi.dll" at 001B:093FE18C
"C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll" at 001B:7C864031, UnhandledExceptionFilter()+455 byte(s)
"C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll" at 001B:7C843892, ValidateLocale()+41090 byte(s)

Stack Trace: Suspended Thread, TID: 4756
----------------------------------------
"C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll" at 001B:7C90E4F4, KiFastSystemCallRet()
"C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll" at 001B:7C80A105, WaitForMultipleObjects()+24 byte(s)
"C:\WINDOWS\system32\wdmaud.drv" at 001B:72CF312A, midMessage()+840 byte(s)
"C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll" at 001B:7C80B713, GetModuleFileNameA()+436 byte(s)

Stack Trace: Suspended Thread, TID: 1544
----------------------------------------
"C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll" at 001B:7C90E4F4, KiFastSystemCallRet()
"C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll" at 001B:7C80B713, GetModuleFileNameA()+436 byte(s)

Stack Trace: Suspended Thread, TID: 4460
----------------------------------------
"C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll" at 001B:7C90E4F4, KiFastSystemCallRet()
"C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll" at 001B:7C80A105, WaitForMultipleObjects()+24 byte(s)
"C:\WINDOWS\system32\dsound.dll" at 001B:73EE14A2
"C:\WINDOWS\system32\dsound.dll" at 001B:73EE2862
"C:\WINDOWS\system32\dsound.dll" at 001B:73EE98DF, DirectSoundCreate()+20900 byte(s)
"C:\WINDOWS\system32\dsound.dll" at 001B:73EE2896
"C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll" at 001B:7C80B713, GetModuleFileNameA()+436 byte(s)

Stack Trace: Suspended Thread, TID: 5000
----------------------------------------
"C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll" at 001B:7C90E4F4, KiFastSystemCallRet()
"C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll" at 001B:7C80A105, WaitForMultipleObjects()+24 byte(s)
"C:\WINDOWS\system32\dsound.dll" at 001B:73EE14A2
"C:\WINDOWS\system32\dsound.dll" at 001B:73EE2862
"C:\WINDOWS\system32\dsound.dll" at 001B:73EE292B
"C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll" at 001B:7C80B713, GetModuleFileNameA()+436 byte(s)

Stack Trace: Suspended Thread, TID: 4424
----------------------------------------
"C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll" at 001B:7C90E4F4, KiFastSystemCallRet()
"C:\WINDOWS\system32\USER32.dll" at 001B:7E3695F9, GetLastInputInfo()+261 byte(s)
"C:\WINDOWS\system32\DINPUT8.dll" at 001B:6D3A9A67
"C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll" at 001B:7C80B713, GetModuleFileNameA()+436 byte(s)

Stack Trace: Suspended Thread, TID: 4524
----------------------------------------
"C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll" at 001B:7C90E4F4, KiFastSystemCallRet()
"C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll" at 001B:7C901046, RtlEnterCriticalSection()+70 byte(s)
at 001B:6580E815

Stack Trace: Suspended Thread, TID: 4044
----------------------------------------
"C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll" at 001B:7C90E4F4, KiFastSystemCallRet()
"C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll" at 001B:7C80A105, WaitForMultipleObjects()+24 byte(s)
"c:\program\telia\telias sakerhetstjanster\scanner-interface\fsgkiapi.dll" at 001B:093F5857, FSGKH_HttpBufferReadyEx()+4779 byte(s)
"c:\program\telia\telias sakerhetstjanster\scanner-interface\fsgkiapi.dll" at 001B:093F4DDC, FSGKH_HttpBufferReadyEx()+2096 byte(s)
"C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll" at 001B:7C80B713, GetModuleFileNameA()+436 byte(s)

Stack Trace: Suspended Thread, TID: 4620
----------------------------------------
"C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll" at 001B:7C90E4F4, KiFastSystemCallRet()
"C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll" at 001B:7C80A105, WaitForMultipleObjects()+24 byte(s)
"c:\program\telia\telias sakerhetstjanster\scanner-interface\fsgkiapi.dll" at 001B:093F48DA, FSGKH_HttpBufferReadyEx()+814 byte(s)
"c:\program\telia\telias sakerhetstjanster\scanner-interface\fsgkiapi.dll" at 001B:093F4DC1, FSGKH_HttpBufferReadyEx()+2069 byte(s)
"C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll" at 001B:7C80B713, GetModuleFileNameA()+436 byte(s)

Stack Trace: Suspended Thread, TID: 996
----------------------------------------
"C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll" at 001B:7C90E4F4, KiFastSystemCallRet()
"C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll" at 001B:7C80A105, WaitForMultipleObjects()+24 byte(s)
"c:\program\telia\telias sakerhetstjanster\scanner-interface\fsgkiapi.dll" at 001B:093F3D84, FSGKH_OpenServerConnection()+2629 byte(s)
"c:\program\telia\telias sakerhetstjanster\scanner-interface\fsgkiapi.dll" at 001B:093F3DE5, FSGKH_OpenServerConnection()+2726 byte(s)
"C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll" at 001B:7C80B713, GetModuleFileNameA()+436 byte(s)

Command Line:
----------------------------------------
"c:\program\deep silver\s.t.a.l.k.e.r. - clear sky\bin\xrengine.exe"

Current Directory:
----------------------------------------
C:\Program\Deep Silver\S.T.A.L.K.E.R. - Clear Sky

Environment Variables:
----------------------------------------
=::=::\
ALLUSERSPROFILE=C:\Documents and Settings\All Users
APPDATA=C:\Documents and Settings\Johan\Application Data
CLASSPATH=.;C:\Program\Java\jre6\lib\ext\QTJava.zip
CommonProgramFiles=C:\Program\Delade filer
COMPUTERNAME=JOHANS_LAPTOP
ComSpec=C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
FP_NO_HOST_CHECK=NO
HOMEDRIVE=C:
HOMEPATH=\Documents and Settings\Johan
LOGONSERVER=\\JOHANS_LAPTOP
NUMBER_OF_PROCESSORS=1
OS=Windows_NT
Path=C:\Program\PC Connectivity Solution\;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\Program\GNU\GnuPG\pub;C:\Program\QuickTime\QTSystem\
PATHEXT=.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH
PROCESSOR_ARCHITECTURE=x86
PROCESSOR_IDENTIFIER=x86 Family 15 Model 36 Stepping 2, AuthenticAMD
PROCESSOR_LEVEL=15
PROCESSOR_REVISION=2402
ProgramFiles=C:\Program
QTJAVA=C:\Program\Java\jre6\lib\ext\QTJava.zip
SESSIONNAME=Console
SystemDrive=C:
SystemRoot=C:\WINDOWS
TEMP=C:\DOCUME~1\Johan\LOKALA~1\Temp
TMP=C:\DOCUME~1\Johan\LOKALA~1\Temp
USERDOMAIN=JOHANS_LAPTOP
USERNAME=Johan
USERPROFILE=C:\Documents and Settings\Johan
windir=C:\WINDOWS

Process: xrEngine.exe, PID: 188, Modules:
----------------------------------------
C:\Program\Deep Silver\S.T.A.L.K.E.R. - Clear Sky\bin\xrEngine.exe, Base: 00400000, Size: 001ED000
C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll (5.1.2600.5512), Base: 7C900000, Size: 000B1000
C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll (5.1.2600.5512), Base: 7C800000, Size: 000FA000
C:\WINDOWS\system32\MSVFW32.dll (5.1.2600.5512), Base: 75BF0000, Size: 00021000
C:\WINDOWS\system32\USER32.dll (5.1.2600.5512), Base: 7E360000, Size: 00091000
C:\WINDOWS\system32\GDI32.dll (5.1.2600.5698), Base: 77F10000, Size: 00049000
C:\WINDOWS\system32\WINMM.dll (5.1.2600.5512), Base: 76B30000, Size: 0002E000
C:\WINDOWS\system32\ADVAPI32.dll (5.1.2600.5512), Base: 77DC0000, Size: 000AB000
C:\WINDOWS\system32\RPCRT4.dll (5.1.2600.5512), Base: 77E70000, Size: 00092000
C:\WINDOWS\system32\Secur32.dll (5.1.2600.5512), Base: 77FE0000, Size: 00011000
C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll (6.0.2900.5512), Base: 7C9C0000, Size: 00819000
C:\WINDOWS\system32\msvcrt.dll (7.0.2600.5512), Base: 77C00000, Size: 00058000
C:\WINDOWS\system32\SHLWAPI.dll (6.0.2900.5512), Base: 77F60000, Size: 00076000
C:\WINDOWS\system32\COMCTL32.dll (5.82.2900.5512), Base: 5D5B0000, Size: 0009A000
C:\WINDOWS\system32\AVIFIL32.dll (5.1.2600.5512), Base: 73B20000, Size: 00017000
C:\WINDOWS\system32\ole32.dll (5.1.2600.5512), Base: 774D0000, Size: 0013D000
C:\WINDOWS\system32\MSACM32.dll (5.1.2600.5512), Base: 77BD0000, Size: 00015000
C:\Program\Deep Silver\S.T.A.L.K.E.R. - Clear Sky\bin\xrAPI.dll, Base: 10000000, Size: 00006000
C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.762_x-ww_6b128700\MSVCR80.dll (8.0.50727.762), Base: 78130000, Size: 0009B000
C:\Program\Deep Silver\S.T.A.L.K.E.R. - Clear Sky\bin\xrSound.dll, Base: 003A0000, Size: 00034000
C:\Program\Deep Silver\S.T.A.L.K.E.R. - Clear Sky\bin\OpenAL32.dll (6.14.357.21), Base: 003F0000, Size: 00010000
C:\Program\Deep Silver\S.T.A.L.K.E.R. - Clear Sky\bin\xrCDB.dll, Base: 00600000, Size: 00012000
C:\Program\Deep Silver\S.T.A.L.K.E.R. - Clear Sky\bin\xrCore.dll, Base: 00630000, Size: 00150000
C:\WINDOWS\system32\comdlg32.dll (6.0.2900.5512), Base: 76390000, Size: 00049000
C:\Program\Deep Silver\S.T.A.L.K.E.R. - Clear Sky\bin\BugTrap.dll (1.2.2654.37769), Base: 00790000, Size: 00030000
C:\WINDOWS\system32\WS2_32.dll (5.1.2600.5512), Base: 71AA0000, Size: 00017000
C:\WINDOWS\system32\WS2HELP.dll (5.1.2600.5512), Base: 71A90000, Size: 00008000
C:\WINDOWS\system32\VERSION.dll (5.1.2600.5512), Base: 77BF0000, Size: 00008000
C:\WINDOWS\system32\WININET.dll (7.0.6000.16791), Base: 44540000, Size: 000D0000
C:\WINDOWS\system32\Normaliz.dll (6.0.5441.0), Base: 007D0000, Size: 00009000
C:\WINDOWS\system32\iertutil.dll (7.0.6000.16791), Base: 442C0000, Size: 00045000
C:\WINDOWS\system32\OLEAUT32.dll (5.1.2600.5512), Base: 77110000, Size: 0008B000
C:\Program\Deep Silver\S.T.A.L.K.E.R. - Clear Sky\bin\dbghelp.dll (5.1.2600.2180), Base: 59A60000, Size: 000A1000
C:\WINDOWS\system32\DINPUT8.dll (5.3.2600.5512), Base: 6D3A0000, Size: 00039000
C:\WINDOWS\system32\d3dx9_37.dll (9.22.949.2248), Base: 007E0000, Size: 003B7000
C:\Program\Deep Silver\S.T.A.L.K.E.R. - Clear Sky\bin\dvm.dll (1.9.7.3), Base: 00BA0000, Size: 0003D000
C:\WINDOWS\system32\IMM32.DLL (5.1.2600.5512), Base: 76370000, Size: 0001D000
C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.2600.5512_x-ww_35d4ce83\comctl32.dll (6.0.2900.5512), Base: 773C0000, Size: 00103000
C:\WINDOWS\system32\uxtheme.dll (6.0.2900.5512), Base: 5B270000, Size: 00038000
C:\WINDOWS\system32\MSCTF.dll (5.1.2600.5512), Base: 746F0000, Size: 0004C000
C:\Program\Telia\Supportassistent\bin\sprthook.dll (7.0.940.0), Base: 62980000, Size: 0001C000
C:\WINDOWS\system32\OLEACC.dll (4.2.5406.0), Base: 74C50000, Size: 0002C000
C:\WINDOWS\system32\MSVCP60.dll (6.2.3104.0), Base: 76060000, Size: 00065000
C:\WINDOWS\system32\msctfime.ime (5.1.2600.5512), Base: 751A0000, Size: 0002E000
C:\Program\Deep Silver\S.T.A.L.K.E.R. - Clear Sky\bin\xrCPU_Pipe.dll, Base: 032E0000, Size: 0000A000
C:\WINDOWS\system32\HID.DLL (5.1.2600.5512), Base: 68E60000, Size: 00009000
C:\WINDOWS\system32\SETUPAPI.DLL (5.1.2600.5512), Base: 77910000, Size: 000F5000
C:\WINDOWS\system32\WINTRUST.dll (5.131.2600.5512), Base: 76C20000, Size: 0002E000
C:\WINDOWS\system32\CRYPT32.dll (5.131.2600.5512), Base: 77A70000, Size: 00096000
C:\WINDOWS\system32\MSASN1.dll (5.1.2600.5512), Base: 77B10000, Size: 00012000
C:\WINDOWS\system32\IMAGEHLP.dll (5.1.2600.5512), Base: 76C80000, Size: 00028000
C:\Program\Deep Silver\S.T.A.L.K.E.R. - Clear Sky\bin\xrRender_R2.dll, Base: 04000000, Size: 000E2000
C:\Program\Deep Silver\S.T.A.L.K.E.R. - Clear Sky\bin\xrParticles.dll, Base: 04100000, Size: 00018000
C:\Program\Deep Silver\S.T.A.L.K.E.R. - Clear Sky\bin\lua.JIT.1.1.4.dll, Base: 04130000, Size: 00031000
C:\Program\Deep Silver\S.T.A.L.K.E.R. - Clear Sky\bin\luabind.beta7-devel.rc4.dll, Base: 04180000, Size: 00018000
C:\Program\Deep Silver\S.T.A.L.K.E.R. - Clear Sky\bin\xrGame.dll, Base: 042B0000, Size: 006A4000
C:\Program\Deep Silver\S.T.A.L.K.E.R. - Clear Sky\bin\xrNetServer.dll, Base: 04970000, Size: 00016000
C:\Program\Deep Silver\S.T.A.L.K.E.R. - Clear Sky\bin\xrXMLParser.dll, Base: 049A0000, Size: 0000C000
C:\Program\Deep Silver\S.T.A.L.K.E.R. - Clear Sky\bin\ODE.dll, Base: 049C0000, Size: 00031000
C:\WINDOWS\system32\wdmaud.drv (5.1.2600.5512), Base: 72CF0000, Size: 00009000
C:\WINDOWS\system32\msacm32.drv (5.1.2600.0), Base: 72CE0000, Size: 00008000
C:\WINDOWS\system32\midimap.dll (5.1.2600.5512), Base: 77BC0000, Size: 00007000
C:\WINDOWS\system32\CLBCATQ.DLL (2001.12.4414.700), Base: 76FC0000, Size: 0007F000
C:\WINDOWS\system32\COMRes.dll (2001.12.4414.700), Base: 77040000, Size: 000C8000
C:\WINDOWS\system32\dsound.dll (5.3.2600.5512), Base: 73EE0000, Size: 0005C000
C:\WINDOWS\system32\KsUser.dll (5.3.2600.5512), Base: 73EB0000, Size: 00004000
C:\Program\Deep Silver\S.T.A.L.K.E.R. - Clear Sky\bin\wrap_oal.dll (0.0.0.0), Base: 04A10000, Size: 0010C000
C:\WINDOWS\system32\d3d9.dll (5.3.2600.5512), Base: 4FD10000, Size: 001A6000
C:\WINDOWS\system32\d3d8thk.dll (5.3.2600.5512), Base: 6DF20000, Size: 00006000
C:\WINDOWS\system32\nvapi.dll (6.14.10.8204), Base: 076C0000, Size: 00010000
C:\WINDOWS\system32\d3dx9_31.dll (9.15.779.0), Base: 077A0000, Size: 00267000
C:\WINDOWS\system32\xinput1_3.dll (9.18.944.0), Base: 076E0000, Size: 00016000
C:\Program\Deep Silver\S.T.A.L.K.E.R. - Clear Sky\bin\xrGameSpy.dll, Base: 082C0000, Size: 0001A000
C:\WINDOWS\system32\WSOCK32.dll (5.1.2600.5512), Base: 71AC0000, Size: 0000A000
C:\WINDOWS\System32\mswsock.dll (5.1.2600.5625), Base: 71A40000, Size: 00040000
C:\WINDOWS\system32\DNSAPI.dll (5.1.2600.5625), Base: 76F10000, Size: 00027000
C:\WINDOWS\System32\winrnr.dll (5.1.2600.5512), Base: 76FA0000, Size: 00008000
C:\WINDOWS\system32\WLDAP32.dll (5.1.2600.5512), Base: 76F50000, Size: 0002D000
C:\WINDOWS\system32\rasadhlp.dll (5.1.2600.5512), Base: 76FB0000, Size: 00006000
C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSPS\program\fslsp.dll (2.1.610.0), Base: 093C0000, Size: 00030000
c:\program\telia\telias sakerhetstjanster\scanner-interface\fsgkiapi.dll (7.70.14204.15921), Base: 093F0000, Size: 00017000
C:\WINDOWS\system32\hnetcfg.dll (5.1.2600.5512), Base: 698B0000, Size: 00058000
C:\WINDOWS\System32\wshtcpip.dll (5.1.2600.5512), Base: 71A80000, Size: 00008000
C:\WINDOWS\system32\PSAPI.DLL (5.1.2600.5512), Base: 76BE0000, Size: 0000B000

Om ni har tips på bra patchar eller mods så länka gärna dit. Och ifall någon förstår rotvälskan här ovan så översätt i enkelt språk tack!

Permalänk
Medlem

Det finns en bra tråd om Clear Sky som innehåller länkar till patchar, mods mm mm

http://sweclockers.com/forum/showthread.php?s=&threadid=79697...

jag har inte spelat på ett par månader men jag har Carrymod och texturemods och något mer...+ att jag ändrade så att jag kunde bära väldigt mycket...inte för attt bära med sig mer saker på uppdrag utan för att kunna transportera fler saker över zonerna (ananrs fick jag springa fram/tillbaka 10-15ggr)