Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Ljusdal
Registrerad
Okt 2007

undefined symbol

Vid assemblerprogrammering i AVR studio 4.16 får jag vid assembleringen ett error som lyder " undefined symbol" och som gäller en rad där det står "rcall rakna". Jag har letat i timmar efter en errorlista men inte hittat någon. Om någon vet var jag kan hitta en sådan vore jag tacksam för en länk.
Tack på förhand.

Trädvy Permalänk
Glömsk
Plats
Userland
Registrerad
Jul 2001

Har du definerat "rakna" nånstans?

Edit: Detta är en vild gissning, men det kan inte vara så att din subrutin måste ha ett namn som börjar med upper-case eller liknande? Kanske fungerar om du byter namn på "rakna" till "Rakna"?

...man is not free unless government is limited. There's a clear cause and effect here that is as neat and predictable as a law of physics: As government expands, liberty contracts.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Ljusdal
Registrerad
Okt 2007

Näh, det hjälpte inte heller. Programmet ser ut så här.

.include "m88def.inc"
.def temp =r16
.org 0
.cseg

rjmp RESET ;Reset Handle

RESET: ldi temp,low(RAMEND) ;init stack pointer
out SPL,temp
ldi temp,high(RAMEND)
out SPH,temp

ldi r30,5
ldi r31,4

rcall rakna
mov r16,r31

.include "rakna.asm"

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Göteborg
Registrerad
Jan 2007

Inkludera "rakna.asm" innan du försöker använda funktionen rakna?