Warcraft 3, Annorlunda krash.

Permalänk

Warcraft 3, Annorlunda krash.

Halloj.

Efter att ha skaffat lite nya vackra komponenter till datorn och installerat om alla gamla goda spel kom jag till Warcraft 3. Hade tänkt att spela lite DotA med vännen min.

När jag startade spelet fick jag den läskiga överraskningen att Warcraft 3 krashar, gör ifrån sig ett "fel-meddelande" ljud (bara ett litet Vista-blipp.) Och skärmen som var än en gång svart för att jag startade spelet försvinner.
Jag kommer tillbaka till Windows skrivbordet bara för att märka att gamman har skjutit upp i höjden precis som i gamla Quake 3-gamman när man alt-entrar ut och in.

När jag patchade ner wc3 fick jag ett annorlunda felmeddelande, och skärmen blev inte vit. Det låste sig bara. Jag har ändrat refreshraten och startat om Videoinställningarna, jag har också försökt att köra programmet i kompabilitetsläge samt i både Software och OpenGL, Men samma problem kvarstår.

Efter att ha googlat i ungefär 2 dagar nu har jag tröttnat och skriver en egen tråd för att se ifall någon utav er grabbar kan relatera till problemet och eventuellt lösa det.

Tack på förhand!

Permalänk
Medlem

Så du har med andra ord inget felmeddelande att ta screenshot på så att det blir enklare att hjälpa dig eller om det skapas en fil med info i WC3-mappen?
När jag köpte min nya dator så kraschade mitt WC3. Det som avhjälpte problemet för mig var att byta "Sound Provider" i sound options.

Permalänk

Det här är vad jag har att bjuda på, Klumpeduns, tror du Problemet kan vara Sound Provider också? Skulle du kunna skriva lite mer om det så att jag kan försöka det åtminstone.

Citat:

==============================================================================
Warcraft III (build 5535)

Exe: E:\Spel\INSTALLED\Warcraft III\Warcraft III\Senaste Wc3\war3.exe
Time: Jul 9, 2009 2:01:24.185 AM
User: Rasmus
Computer: RASMUSA
------------------------------------------------------------------------------

This application has encountered a critical error:

FATAL ERROR!

Program: E:\Spel\INSTALLED\Warcraft III\Warcraft III\Senaste Wc3\war3.exe
Exception: 0xC0000005 (ACCESS_VIOLATION) at 001B:6F0CCF75

The instruction at '0x6F0CCF75' referenced memory at '0x00000000'.
The memory could not be 'read'.

------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------
x86 Registers
----------------------------------------

EAX=00000000 EBX=00000000 ECX=6F7CA720 EDX=0012F358 ESI=00000000
EDI=0012F424 EBP=0012F35C ESP=0012F32C EIP=6F0CCF75 FLG=00210246
CS =001B DS =0023 ES =0023 SS =0023 FS =003B GS =0000

----------------------------------------
Stack Trace (Manual)
----------------------------------------

Address Frame Logical addr Module

6F0CCF75 0012F35C 0001:000CBF75 E:\Spel\INSTALLED\Warcraft III\Warcraft III\Senaste Wc3\Game.dll
6F0CC78A 0012F3A8 0001:000CB78A E:\Spel\INSTALLED\Warcraft III\Warcraft III\Senaste Wc3\Game.dll
76771A10 0012F3D4 0001:00020A10 C:\Windows\system32\user32.dll
76771AE8 0012F44C 0001:00020AE8 C:\Windows\system32\user32.dll
76772A47 0012F4B0 0001:00021A47 C:\Windows\system32\user32.dll
76763C7A 0012F4C0 0001:00012C7A C:\Windows\system32\user32.dll
6F0CD450 0012F4F4 0001:000CC450 E:\Spel\INSTALLED\Warcraft III\Warcraft III\Senaste Wc3\Game.dll
6F0CD4FC 0012F500 0001:000CC4FC E:\Spel\INSTALLED\Warcraft III\Warcraft III\Senaste Wc3\Game.dll
6F0C7B28 0012F518 0001:000C6B28 E:\Spel\INSTALLED\Warcraft III\Warcraft III\Senaste Wc3\Game.dll
6F0066F3 0012F64C 0001:000056F3 E:\Spel\INSTALLED\Warcraft III\Warcraft III\Senaste Wc3\Game.dll
6F006013 0012F75C 0001:00005013 E:\Spel\INSTALLED\Warcraft III\Warcraft III\Senaste Wc3\Game.dll
00401219 0012F808 0001:00000219 E:\Spel\INSTALLED\Warcraft III\Warcraft III\Senaste Wc3\war3.exe
00401D68 0012F8A4 0001:00000D68 E:\Spel\INSTALLED\Warcraft III\Warcraft III\Senaste Wc3\war3.exe
0012FF90 0012FF14 0000:00000000 <unknown>
004CE968 0012FFA0 0004:0006C968 E:\Spel\INSTALLED\Warcraft III\Warcraft III\Senaste Wc3\war3.exe
76213833 0012FFAC 0001:00042833 C:\Windows\system32\kernel32.dll
7758A9BD 0012FFEC 0001:000399BD C:\Windows\system32\ntdll.dll

----------------------------------------
Stack Trace (Using DBGHELP.DLL)
----------------------------------------

6F0CCF75 Game.dll GameMain+815365 (0x00000113,0x00000018,0x762B2391,0xD7216525)

----------------------------------------
Loaded Modules
----------------------------------------

0x00400000 - 0x0056A000 E:\Spel\INSTALLED\Warcraft III\Warcraft III\Senaste Wc3\war3.exe
0x10000000 - 0x10016000 C:\Users\Rasmus\AppData\Local\Temp\CmdLineExt02.dll
0x15000000 - 0x15064000 E:\Spel\INSTALLED\Warcraft III\Warcraft III\Senaste Wc3\storm.dll
0x21100000 - 0x2115F000 E:\Spel\INSTALLED\Warcraft III\Warcraft III\Senaste Wc3\mss32.dll
0x60000000 - 0x6005D000 E:\Spel\INSTALLED\Warcraft III\Warcraft III\Senaste Wc3\ijl15.dll
0x6A5F0000 - 0x6A7FF000 C:\Windows\AppPatch\AcGenral.DLL
0x6AAC0000 - 0x6AB8B000 C:\Windows\system32\OPENGL32.dll
0x6B170000 - 0x6B20A000 C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccL70U.dll
0x6BE00000 - 0x6BE62000 C:\Windows\System32\msmpeg2adec.dll
0x6D1D0000 - 0x6D2B6000 C:\Windows\system32\DDRAW.dll
0x6D2C0000 - 0x6D431000 C:\Windows\system32\quartz.dll
0x6D7A0000 - 0x6D7B2000 C:\Windows\system32\DXVA2.DLL
0x6D9E0000 - 0x6D9E6000 C:\Windows\system32\DCIMAN32.dll
0x6D9F0000 - 0x6DA03000 C:\Windows\system32\devenum.dll
0x6DF50000 - 0x6DF5B000 C:\Windows\system32\msdmo.dll
0x6E510000 - 0x6E53F000 C:\Windows\System32\mpg2splt.ax
0x6F000000 - 0x6F878000 E:\Spel\INSTALLED\Warcraft III\Warcraft III\Senaste Wc3\Game.dll
0x71DB0000 - 0x71DB6000 C:\Windows\system32\IconCodecService.dll
0x71F50000 - 0x71F73000 C:\Windows\system32\GLU32.dll
0x723A0000 - 0x723B9000 C:\Windows\system32\cryptnet.dll
0x72A10000 - 0x72A1D000 C:\Windows\system32\sfc_os.DLL
0x72A20000 - 0x72A25000 C:\Windows\system32\sfc.dll
0x73410000 - 0x7342E000 C:\Windows\system32\ShimEng.dll
0x73880000 - 0x7395C000 C:\Windows\system32\dbghelp.dll
0x73980000 - 0x7398C000 C:\Windows\system32\dwmapi.dll
0x73A20000 - 0x73A27000 C:\Windows\system32\wsock32.dll
0x73A40000 - 0x73ADB000 C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.vc80.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.762_none_10b2f55f9bffb8f8\MSVCR80.dll
0x73AE0000 - 0x73B67000 C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.vc80.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.762_none_10b2f55f9bffb8f8\MSVCP80.dll
0x73B70000 - 0x73C22000 C:\Windows\system32\WindowsCodecs.dll
0x73D50000 - 0x73D65000 C:\Windows\system32\MSACM32.dll
0x73E00000 - 0x73E38000 C:\Windows\system32\OLEACC.dll
0x73E40000 - 0x73E73000 C:\Windows\system32\winmm.dll
0x74090000 - 0x74096000 C:\Windows\system32\SensApi.dll
0x74590000 - 0x74616000 C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_5.82.6000.16386_none_87e0cb09378714f1\COMCTL32.dll
0x74650000 - 0x7468F000 C:\Windows\system32\UxTheme.dll
0x74D50000 - 0x74D64000 C:\Windows\system32\Cabinet.dll
0x74D70000 - 0x74D9D000 C:\Windows\system32\WINTRUST.dll
0x74DF0000 - 0x74F84000 C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.6000.16386_none_5d07289e07e1d100\comctl32.dll
0x751B0000 - 0x751D1000 C:\Windows\system32\NTMARTA.DLL
0x75210000 - 0x75225000 C:\Windows\system32\GPAPI.dll
0x75230000 - 0x75268000 C:\Windows\system32\rsaenh.dll
0x75510000 - 0x75518000 C:\Windows\system32\VERSION.dll
0x755E0000 - 0x75624000 C:\Windows\system32\BCRYPT.dll
0x75630000 - 0x75662000 C:\Windows\system32\ncrypt.dll
0x75750000 - 0x75789000 C:\Windows\system32\slc.dll
0x75790000 - 0x75881000 C:\Windows\system32\CRYPT32.dll
0x75890000 - 0x758A4000 C:\Windows\system32\MPR.dll
0x758D0000 - 0x758E2000 C:\Windows\system32\MSASN1.dll
0x758F0000 - 0x75901000 C:\Windows\system32\SAMLIB.dll
0x75910000 - 0x7597A000 C:\Windows\system32\NETAPI32.dll
0x75C40000 - 0x75C6C000 C:\Windows\system32\apphelp.dll
0x75CA0000 - 0x75CB4000 C:\Windows\system32\Secur32.dll
0x75CC0000 - 0x75CDE000 C:\Windows\system32\USERENV.dll
0x75E00000 - 0x75E07000 C:\Windows\system32\PSAPI.DLL
0x75E10000 - 0x75E65000 C:\Windows\system32\SHLWAPI.dll
0x75E70000 - 0x75EED000 C:\Windows\system32\USP10.dll
0x75EF0000 - 0x75F3B000 C:\Windows\system32\GDI32.dll
0x75F40000 - 0x76064000 C:\Windows\system32\urlmon.dll
0x76070000 - 0x76076000 C:\Windows\system32\NSI.dll
0x76080000 - 0x761C4000 C:\Windows\system32\ole32.dll
0x761D0000 - 0x762A8000 C:\Windows\system32\kernel32.dll
0x762B0000 - 0x76377000 C:\Windows\system32\MSCTF.dll
0x76380000 - 0x7643F000 C:\Windows\system32\ADVAPI32.dll
0x76440000 - 0x764EA000 C:\Windows\system32\msvcrt.dll
0x764F0000 - 0x764F3000 C:\Windows\system32\Normaliz.dll
0x76500000 - 0x7658C000 C:\Windows\system32\OLEAUT32.dll
0x76590000 - 0x76604000 C:\Windows\system32\comdlg32.dll
0x76610000 - 0x766DF000 C:\Windows\system32\wininet.dll
0x766E0000 - 0x766FE000 C:\Windows\system32\imm32.dll
0x76700000 - 0x76749000 C:\Windows\system32\WLDAP32.dll
0x76750000 - 0x767EE000 C:\Windows\system32\user32.dll
0x767F0000 - 0x76819000 C:\Windows\system32\imagehlp.dll
0x76820000 - 0x768E3000 C:\Windows\system32\RPCRT4.dll
0x768F0000 - 0x76A78000 C:\Windows\system32\SETUPAPI.dll
0x76A80000 - 0x7754E000 C:\Windows\system32\SHELL32.dll
0x77550000 - 0x7766E000 C:\Windows\system32\ntdll.dll
0x77670000 - 0x7769D000 C:\Windows\system32\WS2_32.dll
0x776A0000 - 0x77724000 C:\Windows\system32\CLBCatQ.DLL
0x77730000 - 0x77739000 C:\Windows\system32\LPK.DLL
0x77740000 - 0x77785000 C:\Windows\system32\iertutil.dll

----------------------------------------
Memory Dump
----------------------------------------

Code: 16 bytes starting at (EIP = 6F0CCF75)

6F0CCF75: 8B 08 50 FF 11 3B C6 7D 14 50 68 E0 71 76 6F FF ..P..;.}.Ph.qvo.

Stack: 1024 bytes starting at (ESP = 0012F32C)

* = addr ** *
0012F320: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E0 72 74 6F .............rto
0012F330: 58 F3 12 00 24 F4 12 00 70 03 38 00 00 00 00 00 X...$...p.8.....
0012F340: 58 F3 12 00 53 7F 2F 76 70 03 38 00 00 00 00 00 X...S./vp.8.....
0012F350: 00 00 00 00 41 C0 00 00 A8 F3 12 00 A8 F3 12 00 ....A...........
0012F360: 8A C7 0C 6F 13 01 00 00 18 00 00 00 91 23 2B 76 ...o.........#+v
0012F370: 25 65 21 D7 4F A8 2D 76 90 F3 12 00 1D A8 2D 76 %e!.O.-v......-v
0012F380: 78 F4 22 00 00 00 00 00 78 F4 22 00 24 F4 12 00 x.".....x.".$...
0012F390: D8 F4 12 00 00 00 00 00 78 F4 22 00 01 00 00 00 ........x.".....
0012F3A0: 59 24 2B 76 69 65 21 D7 D4 F3 12 00 10 1A 77 76 Y$+vie!.......wv
0012F3B0: 70 03 38 00 13 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 p.8.............
0012F3C0: 13 01 00 00 CD AB BA DC 00 00 00 00 24 F4 12 00 ............$...
0012F3D0: 13 01 00 00 4C F4 12 00 E8 1A 77 76 70 C5 0C 6F ....L.....wvp..o
0012F3E0: 70 03 38 00 13 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 p.8.............
0012F3F0: C5 6F 21 D7 E0 F4 12 00 D8 F4 12 00 28 7B 1A 01 .o!.........({..
0012F400: 24 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 $...............
0012F410: 30 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF 91 1A 77 76 0.............wv
0012F420: 00 00 00 00 4A AC 76 76 01 00 00 00 00 00 00 00 ....J.vv........
0012F430: 00 00 00 00 F0 F3 12 00 4C EF 12 00 A0 F4 12 00 ........L.......
0012F440: B4 76 7B 76 81 80 44 A1 00 00 00 00 B0 F4 12 00 .v{v..D.........
0012F450: 47 2A 77 76 00 00 00 00 70 C5 0C 6F 70 03 38 00 G*wv....p..op.8.
0012F460: 13 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 7B 1A 01 ............<{..
0012F470: 01 00 00 00 39 6F 21 D7 6B 3C 76 76 A1 2A 77 76 ....9o!.k<vv.*wv
0012F480: 81 3A 76 76 90 01 00 00 2C 01 00 00 00 00 00 00 .:vv....,.......
0012F490: 00 00 00 00 D8 F4 12 00 74 F4 12 00 4C EF 12 00 ........t...L...
0012F4A0: 94 F8 12 00 B4 76 7B 76 E1 B1 44 A1 FE FF FF FF .....v{v..D.....
0012F4B0: C0 F4 12 00 7A 3C 76 76 70 C5 0C 6F 01 00 00 00 ....z<vvp..o....
0012F4C0: F4 F4 12 00 50 D4 0C 6F D8 F4 12 00 9E 9A 1F 76 ....P..o.......v
0012F4D0: 4C 40 7B 6F 18 46 41 73 70 03 38 00 13 01 00 00 L@{o.FAsp.8.....
0012F4E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 0D FE 2B 00 90 01 00 00 ..........+.....
0012F4F0: 2C 01 00 00 00 F5 12 00 FC D4 0C 6F 30 F5 12 00 ,..........o0...
0012F500: 18 F5 12 00 28 7B 0C 6F 4C 40 7B 6F 00 00 00 00 ....({.oL@{o....
0012F510: 34 F6 12 00 B8 00 BD 00 4C F6 12 00 F3 66 00 6F 4.......L....f.o
0012F520: 4C 40 7B 6F 00 00 00 00 34 F6 12 00 00 00 00 6F L@{o....4......o
0012F530: 45 3A 5C 53 70 65 6C 5C 49 4E 53 54 41 4C 4C 45 E:\Spel\INSTALLE
0012F540: 44 5C 57 61 72 63 72 61 66 74 20 49 49 49 5C 57 D\Warcraft III\W
0012F550: 61 72 63 72 61 66 74 20 49 49 49 5C 53 65 6E 61 arcraft III\Sena
0012F560: 73 74 65 20 57 63 33 5C 4D 6F 76 69 65 73 5C 54 ste Wc3\Movies\T
0012F570: 75 74 6F 72 69 61 6C 49 6E 2E 6D 70 71 00 00 00 utorialIn.mpq...
0012F580: 70 F4 12 00 00 00 00 00 6E A0 12 00 2C F4 12 00 p.......n...,...
0012F590: 70 EC C4 00 94 F8 12 00 C9 5A 1E 76 7A 62 21 76 p........Z.vzb!v
0012F5A0: FE FF FF FF AB 37 21 76 0D 38 21 76 FF FF FF FF .....7!v.8!v....
0012F5B0: 18 46 41 73 00 00 00 00 9B 63 46 76 20 00 00 00 .FAs.....cFv ...
0012F5C0: 30 F6 12 00 F8 FB FD 7F 00 00 00 00 18 F6 12 00 0...............
0012F5D0: 2A 60 5B 77 00 FC FD 7F 1E 00 00 00 24 F6 12 00 *`[w........$...
0012F5E0: E0 FB 5A 77 26 4D 1F 76 14 F6 12 00 02 00 00 00 ..Zw&M.v........
0012F5F0: F4 F5 12 00 18 00 00 00 8C 00 00 00 0C F6 12 00 ................
0012F600: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1E 00 20 00 .............. .
0012F610: 00 FC FD 7F 18 24 00 00 38 F6 12 00 42 59 1F 76 .....$..8...BY.v
0012F620: 02 00 00 00 01 00 00 00 8C 00 00 00 00 00 00 6F ...............o
0012F630: 60 F3 5A 77 00 00 00 00 4B 00 00 00 20 00 00 00 `.Zw....K... ...
0012F640: 20 03 00 00 58 02 00 00 00 00 00 00 5C F7 12 00 ...X.......\...
0012F650: 13 60 00 6F C9 5E 00 6F 45 3A 5C 53 70 65 6C 5C .`.o.^.oE:\Spel\
0012F660: 49 4E 53 54 41 4C 4C 45 44 5C 57 61 72 63 72 61 INSTALLED\Warcra
0012F670: 66 74 20 49 49 49 5C 57 61 72 63 72 61 66 74 20 ft III\Warcraft
0012F680: 49 49 49 5C 53 65 6E 61 73 74 65 20 57 63 33 5C III\Senaste Wc3\
0012F690: 4C 6F 67 73 00 65 78 65 00 18 64 6A 35 44 41 73 Logs.exe..dj5DAs
0012F6A0: 9E 9A 1F 76 EA 11 40 00 A2 44 41 73 00 00 00 6F ...v..@..DAs...o
0012F6B0: 01 00 00 00 70 5E 00 6F 00 00 00 00 00 00 00 00 ....p^.o........
0012F6C0: 50 2F 59 77 28 F7 12 00 21 97 1F 76 00 00 1E 00 P/Yw(...!..v....
0012F6D0: 00 00 00 00 D0 6A 22 00 CB 96 1F 76 E2 A2 12 00 .....j"....v....
0012F6E0: 9E 9A 1F 76 00 00 40 1C 18 46 41 73 44 01 46 01 ...v..@..FAsD.F.
0012F6F0: D8 6A 22 00 10 00 12 00 00 FC FD 7F 9E 9A 1F 76 .j"............v
0012F700: 00 00 00 00 00 00 00 6F D8 6A 22 00 00 00 00 00 .......o.j".....
0012F710: DC F6 12 00 89 8C 21 76 94 F8 12 00 C9 5A 1E 76 ......!v.....Z.v
0012F720: 1A C3 1F 76 FE FF FF FF CB 96 1F 76 95 9A 1F 76 ...v.......v...v

------------------------------------------------------------------------------

Permalänk
Medlem

Hmm, hittar inget vettigt när jag googlar felkoden som jag gjorde när jag hade problem och det räckte med att byta sound provider i options.
Om inget annat krashar ibland som du kör på datorn så lär det ju inte vara det vanliga minnet som strular iaf. Jag kan tyvärr inte hjälpa dig mer

Permalänk
Medlem

Fatal Error är ett ganska vanligt problem för vissa vad jag förstått. Jag har bara fått det en gång men kompisar får det ganska ofta vad jag förstått. Jag har ett annat problem att datorn låser sig och efter 20-30 sekunder går det tillslut tabba ner sig till skrivbordet, irriterande.