Föra över tabellinformation från en accessdatabas till en annan

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Sverige
Registrerad
Aug 2002

Föra över tabellinformation från en accessdatabas till en annan

Hej!

Försöker via VBA i Access att föra över informationen från en tabell till en annan. Tabellerna finns i 2 olika databaser och kan ej vara länkade. Nu prövar jag att öppna en connection och loopa in rad för rad men det borde ju gå att använda INSERT INTO tillsammans med SELECT för att snabbare få in datan.

Min kod:

' Anslut till inlästa databasen Set Conn = New ADODB.Connection With Conn .Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0" .ConnectionString = "Data Source=" & OpenFile & ";Jet OLEDB:Database;" .Open End With ' Läs in poster fraga = "SELECT [test1],[test2] FROM Test" Rs.Open fraga, Conn, adOpenForwardOnly, adLockOptimistic Do While Rs.EOF = False fraga = "INSERT INTO Ny_tabell ([Test1],[Test2]) VALUES (" & rs.fields("test1") & "," & rs.fields("test2") & ")" Rs2.Open fraga, CurrentProject.Connection, adOpenForwardOnly, adLockOptimistic Rs.MoveNext Loop Conn.Close Set Conn = Nothing

Går detta att lösa utan att loopa?

Mvh
Peter

Dator: Intel Core 2 Duo E6750@3.2Ghz 2 GB DDR2 6400, 320GB HD, ATI HD3850 256MB, 22" Mirai TFT.
Laptop: Lenovo S10E.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Stockholm
Registrerad
Feb 2003

Kanske kan SELECT...INTO passa?