Permalänk
Medlem

txqueuelen, debian

Är txqueuelen i debian något som kan vara värt att ändra om man har 100/100Mbit?