MYSQL: Introduktion och Installation under Fedora

Permalänk
Medlem

MYSQL: Introduktion och Installation under Fedora

Allmän information om MYSQL.
http://dev.mysql.com/doc/

Linux och Fedora.
http://fedoraproject.org/

MYSQL Introduktion och Installation
MYSQL Databashantering

Installation av MYSQL

Den här guiden är riktad till nybörjade i Linux som snabbt och enkelt förklarar de grundläggande kommandon och inställningar du behöver lära dig för att hantera en enkel MYSQL databas. Det första vi skall börja med är att installera och se efter om du kan få kontakt med databas servern samt MYSQL servern.

Eftersom den här dokumentationen är skriven med Fedora i åtanke så kommer vi att använda oss av Yum när vi installerar och söker efter packet i Linux.Vi börjar med att öppna ett nytt terminalfönster och använder su – för att få root behöringheter (se bilden). Skriv in root lösenordet när du får förfrågan.

Efter att du har root behörighet skall vi börja med att installera det första paketet, nu skriver du yum install mysql-server.x86 (om du har ett 64bitars-system ta då 64). Börja med att svara ja på alla frågor du får under installationen. Efter att vi är klara med installationen utav MYSQL servern så börjar vi att titta på Apache.

Installera Apache Web Server
Eftersom vi kör Fedora så kan vi vara ganska säkra på att Apache redan finns med i installationen, för att se efter så kan vi försöka starta Apache demonen och se om den startar. Öppna ett nytt terminalfönster och skriv följande:

Om du får upp följande så är demonen redan igång och körs. Om du inte får upp att den körs så kör du kommandot: /etc/init.d/httpd start

Då startar demonen upp och är redo för att användas.
Nu skall vi göra ett enkelt test för att se om du får kontakt med Apache servern. Öppna en ny firefox ruta och skriv in http://localhost om det fungerar skall det se ut såhär. Okej nu har vi fått kontakt med servern och allt ser bra ut. Dags att gå tillbaka och titta på MYSQL.

Starta upp MYSQL Server
Nu skall vi starta upp MYsql servern så att vi kan logga in och skapa våran första databas.

För att logga in i databasen skriver du följande i commandoraden.
Mysql –u root
Efter att du har loggat in första gången ska du ändra lösenordet för root kontot i mysql databasen, skriv följande: SET PASSWORD FOR root@localhost=PASSWORD(´hejsan´);
Query OK, 0 rows affected in (0.01 sec)

OBS! Glöm inte att avsluta alla kommandon med ; det berättar för SQL databasen att kommandot är avslutat

Okej dags att skapa våran första databas, skriv in:
CREATE DATABASE computer_hardware;
SHOW DATABASES; – visar en lista övera databaser på servern.
Nu ska vi använda oss utan den nyskapade databasen och då skriver vi USE computer_hardware.
Och kom ihåg att alla kommandon behöver inte vara med CAPS, vi skriver det nu för att kunna skilja på kommandon.

Nu ska vi börja med att skapa en tabell i våran nyskapade datorbas computer_hardware.
Create TABLE name (id INT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_ INCREMENT VENDOR CHAR (25),
CLOCKSPEED CHAR (25));

skall vi skriva in lite värden i tablellen och det gör vi med hjälp utav Insert:

För att se det vi precis matade in i databasen skriver vi select * from name. Där ser vi Gainward och 1500 som vi matade in precis.
ID VENDOR Clockspeed
1 Gainward 1500

Okej då lägger vi till lite mera värden i tabellen, INSERT into name (id,vendor,clockspeed) VALUES (NULL,`MSI`,`1600`), (NULL,XFX,1400),(NULL,ASUS,1554);

Underhåll av Apache och Mysql
För att kunna stäng ner och starta om servern kan det vara bra att kunna några enkla kommandon som utför åtgärderna snabbt och enkelt.

1.Starta om Apache eller se status skriver vi följande i commandoraden: /etc/init.d/httpd status
2.För att starta om skriver du restart, för att stänga ner skriver du stop.
3.För att starta om eller se status för Mysql skriver du samma som åvan, fast mysqld status

Säkra websidan med login
Det första vi gör är att vi skapar en databas som kan hålla användarnamn och lösenord för dem som vill loggain på siten. Först kan vi köra en show databases; för att se vad vi har för databaser sedan tidigare.

Då skall vi skapa en ny databas som heter dbUsers som kommer att behöva 4 fält. För att skapa en ny databas skriver vi precis som förut
:CREATE DATABASE dbUsers , efter det så skall vi använda dabasen , use dbUsers

WARNING WALL OF TEXT INC
_____________________________
Nu skall vi göra lite ny info i databasen;namn,id,email ect.

CREATE TABLE `test_mysql` (
`id` int(4) NOT NULL auto_increment,
`name` varchar(65) NOT NULL default '',
`email` varchar(65) NOT NULL default '',
`password` varchar(65) NOT NULL default '',
PRIMARY KEY (`id`)
) TYPE=MyISAM AUTO_INCREMENT=0 ;
Nu skapar vi en ny fil som heter dbConfig.php , den gör kopplingen mellan databasen och avvändaren.
<?
$host = "localhost";
$user = "UserName";
$pass = "Password";
$db = "dbUsers";

$ms = mysql_pconnect($host, $user, $pass);
if ( !$ms )
{
echo "Error connecting to database.\n";
}

mysql_select_db($dbUsers);
?>

Nästa steg är att göra en login.php som kollar all information emot databasen vi har skapat så att allt stämmer överens så att vi kan logga in på sidan.

<?php
session_start();
// dBase file
include "dbConfig.php";

if ($_GET["op"] == "login")
{
if (!$_POST["username"] || !$_POST["password"])
{
die("You need to provide a username and password.");
}

// Create query
$q = "SELECT * FROM `dbUsers` "
."WHERE `username`='".$_POST["username"]."' "
."AND `password`=PASSWORD('".$_POST["password"]."') "
."LIMIT 1";
// Run query
$r = mysql_query($q);

if ( $obj = @mysql_fetch_object($r) )
{
// Login fungerade.
$_SESSION["valid_id"] = $obj->id;
$_SESSION["valid_user"] = $_POST["username"];
$_SESSION["valid_time"] = time();

// Skicka den inloggade användaren vidare till members sidan.
Header("Location: members.php");
}
else
{
// Inloggningen misslyckades
die("Felaktikt användarnamn eller lösenord.");
}
}
else
{
//Om det fungerar och användaren kan logga in.
echo "<form action=\"?op=login\" method=\"POST\">";
echo "Username: <input name=\"username\" size=\"15\"><br />";
echo "Password: <input type=\"password\" name=\"password\" size=\"8\"><br />";
echo "<input type=\"submit\" value=\"Login\">";
echo "</form>";
}
?>
Sista steget är att göra en logout ruta som fungerar så att användarna kan logga ut ur sidan.

Logut.php
<?php
session_start();
session_unset();

session_destroy();
// Utloggad.
Header("Location: index.php");
?>

____________________________

OBS att alla filer skall ligga i /var/www/html katalogen. Såhär kommer login sidan att se ut när den är färdig om allt har gått som det skall

Permalänk
Medlem

Måste editera allt så att layouten ser lite bättre ut

Var också tvungen till att lägga alla bilder på FB, eftersom mitt comhem ftp konto vägrar fungera.

Permalänk

skaffa ett pici.se konto då

Permalänk
Medlem

Ett typexempel på en bra guide, lagom djupgående förklaringar och tydliga bilder som illustrerar processen. Bra jobbat!