Permalänk

Filrättigheter i Cygwin

Jag har installerat cygwin på min windowsdator för att kunna köra en SSH-server och därmed enkelt kunna komma åt filer, köra rsync, mm. Problemet är att de flesta filer och mappar (på mina icke-system-partitioner) som har skapats innan den senaste ominstallationen av windows får konstiga rättigheter. Det ser helt enkelt ut som

d--------- 7 ???????? ???????? 4096 Nov 17 21:48 Spel

när jag listar filerna. Jag vet att det har att göra med att cygwin inte kan mappa windowsanvändarna till unixanvändarna på rätt sätt och då sätter uid och gid till -1. Hur ska jag komma runt detta? Måste jag köra chown och chmod på allt eller går det att stänga av rättigheterna för ett (eller alla) filsystem? Jag är den enda som har tillgång till datorn så det skulle inte vara så farligt om alla användare hade rättigheter till allt.

EDIT
Nu har jag löst det för andra gången efter en ominstallation och vill bara göra en minnesanteckning här så jag hittar det nästa gång. Hemligheten är att sätta noacl på mounten i /etc/fstab:
none /cygdrive cygdrive binary,posix=0,user,noacl 0 0

Löst