Kompilera tdtool, men telldus-core kan inte hittas, hur hitta?

Permalänk
Medlem

Kompilera tdtool, men telldus-core kan inte hittas, hur hitta?

Hej
Jag försöker kompilera en PHP-modul för ett program som heter tdtool men får ett fel som säger att den inte hittar telldus-core.

Jag har redan kompilerat och installerat tdtool så jag gissar på att jag har telldus-core färdigkompilerat i nån sökväg.

Jag har iaf hämtat hem svn-trädet (svn co http://svn.telldus.se/telldus/trunk/), gått in i ">cd trunk/bindings/php"
Kört phpize i katalogen utan problem
När jag sedan kör detta får jag efterföljande output:
./configure --enable-telldus

niclas-gustafssons-macbook-pro-41:php niclas$ sudo ./configure --enable-telldus checking for grep that handles long lines and -e... /usr/bin/grep checking for egrep... /usr/bin/grep -E checking for a sed that does not truncate output... /usr/bin/sed checking for cc... cc checking for C compiler default output file name... a.out checking whether the C compiler works... yes checking whether we are cross compiling... no checking for suffix of executables... checking for suffix of object files... o checking whether we are using the GNU C compiler... yes checking whether cc accepts -g... yes checking for cc option to accept ISO C89... none needed checking how to run the C preprocessor... cc -E checking for icc... no checking for suncc... no checking whether cc understands -c and -o together... yes checking for system library directory... lib checking if compiler supports -R... no checking if compiler supports -Wl,-rpath,... yes checking build system type... i686-apple-darwin9.8.0 checking host system type... i686-apple-darwin9.8.0 checking target system type... i686-apple-darwin9.8.0 checking for PHP prefix... /usr checking for PHP includes... -I/usr/include/php -I/usr/include/php/main -I/usr/include/php/TSRM -I/usr/include/php/Zend -I/usr/include/php/ext -I/usr/include/php/ext/date/lib checking for PHP extension directory... /usr/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613 checking for PHP installed headers prefix... /usr/include/php checking if debug is enabled... no checking if zts is enabled... no checking for re2c... no configure: WARNING: You will need re2c 0.13.4 or later if you want to regenerate PHP parsers. checking for gawk... no checking for nawk... no checking for awk... awk checking if awk is broken... no checking whether to enable Telldus TellStick support... yes, shared checking for telldus files in default path... not found configure: error: Please reinstall the telldus-core distribution

Så hur berättar jag för configure vart telldus-core ligger? Vart är default-sökvägen? Hur går jag vidare för att lösa problemet?

Jag kompilerar under OSX och visst kanske jag skulle lägga tråden i Mac-forumet, men jag tror att jag får bäst svar här.

/Niclas

Permalänk
Medlem

Jag trodde att telldus-core redan var fanns och var byggd, men så kanske inte var fallet ändå.

Jag har iaf försökt bygga telldus-core utan framgång nu.
Allt går fint ända tills jag kör make
Då får jag detta:

Linking CXX shared library TelldusCoreLib.framework/Versions/2.0.0/TelldusCoreLib Undefined symbols: "_FT_Write", referenced from: TelldusCore::TellStick::send(std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)in TellStick.cpp.o TelldusCore::Device::send(std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)in Device.cpp.o "_FT_SetVIDPID", referenced from: TelldusCore::TellStick::findByVIDPID(int, int)in TellStick.cpp.o TelldusCore::TellStick::TellStick(TelldusCore::TellStickDescriptor const&)in TellStick.cpp.o TelldusCore::TellStick::TellStick(TelldusCore::TellStickDescriptor const&)in TellStick.cpp.o getDongleIndex() in Device.cpp.o "_FT_Open", referenced from: TelldusCore::TellStick::findByVIDPID(int, int)in TellStick.cpp.o getDongleIndex() in Device.cpp.o TelldusCore::Device::send(std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)in Device.cpp.o "_FT_Read", referenced from: TelldusCore::TellStick::send(std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)in TellStick.cpp.o TelldusCore::Device::send(std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)in Device.cpp.o "_FT_SetTimeouts", referenced from: TelldusCore::TellStick::TellStick(TelldusCore::TellStickDescriptor const&)in TellStick.cpp.o TelldusCore::TellStick::TellStick(TelldusCore::TellStickDescriptor const&)in TellStick.cpp.o TelldusCore::Device::send(std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)in Device.cpp.o "_FT_EE_Read", referenced from: TelldusCore::TellStick::findByVIDPID(int, int)in TellStick.cpp.o getDongleIndex() in Device.cpp.o "_FT_Close", referenced from: TelldusCore::TellStick::~TellStick()in TellStick.cpp.o TelldusCore::TellStick::~TellStick()in TellStick.cpp.o TelldusCore::TellStick::~TellStick()in TellStick.cpp.o TelldusCore::TellStick::findByVIDPID(int, int)in TellStick.cpp.o TelldusCore::TellStick::findByVIDPID(int, int)in TellStick.cpp.o getDongleIndex() in Device.cpp.o getDongleIndex() in Device.cpp.o TelldusCore::Device::send(std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)in Device.cpp.o "_FT_SetFlowControl", referenced from: TelldusCore::TellStick::TellStick(TelldusCore::TellStickDescriptor const&)in TellStick.cpp.o TelldusCore::TellStick::TellStick(TelldusCore::TellStickDescriptor const&)in TellStick.cpp.o "_FT_OpenEx", referenced from: TelldusCore::TellStick::TellStick(TelldusCore::TellStickDescriptor const&)in TellStick.cpp.o TelldusCore::TellStick::TellStick(TelldusCore::TellStickDescriptor const&)in TellStick.cpp.o "_FT_CreateDeviceInfoList", referenced from: TelldusCore::TellStick::findByVIDPID(int, int)in TellStick.cpp.o getDongleIndex() in Device.cpp.o "_FT_SetBaudRate", referenced from: TelldusCore::TellStick::setBaud(int) in TellStick.cpp.o TelldusCore::Device::send(std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)in Device.cpp.o ld: symbol(s) not found collect2: ld returned 1 exit status make[2]: *** [driver/libtelldus-core/TelldusCoreLib.framework/Versions/2.0.0/TelldusCoreLib] Error 1 make[1]: *** [driver/libtelldus-core/CMakeFiles/TelldusCoreLib.dir/all] Error 2 make: *** [all] Error 2

Jag tror _FT_ har något att göra med FTDI som är tillverkaren av seriell>USB-chippet som sitter i tellsticken.

Någon som vet hur man löser detta?

/niclas

Permalänk
Medlem

prova detta forumet istället:
http://www.telldus.se/forum/

edit: såg att du redan gjort de

Permalänk
Medlem

./configure --help