vim och både keyword och omnicomplete?

Permalänk
Medlem

vim och både keyword och omnicomplete?

Jag försöker fixa in omnicomplete i min autocomplete i vim som jag haft i många år.

Jag vill att den först försöker med omni och om det failar (dvs inte hittar något) så skall den söka på keyword.

Min början, som tyvärr inte funkar. den tar omni på filer som stödjer det, men den tar inte keyword efter att omni retunerar pattern not found.

function! CleverTab() if pumvisible() return "\<C-N>" endif if strpart( getline('.'), 0, col('.')-1 ) =~ '^\s*$' return "\<Tab>" elseif &omnifunc != '' return "\<C-X>\<C-O>" else return "\<C-N>" endif endfunction inoremap <Tab> <C-R>=CleverTab()<CR>