Newbie fråga ang installation av CloudUSB

Permalänk
Medlem

Newbie fråga ang installation av CloudUSB

Jag har varit in på CloudUSB - DOWNLOAD och laddat ner både iso-filen samt .sh filen.

Men jag förstår inte hur jag ska installera OS:et på USB-minnet, jag har provat med Ubuntu Lucid, Open Suse samt Slitaz. Som jag har fattat det så var man tvungen att köra scriptet som superuser.

Men jag har provat att skriva

sudo su <password>
sh create-usb-key_1.0_beta2.sh

Men jag får bara upp två felmeddelanden, ett ang att /init.d/hal inte kunde hittas

Någon som har förslag på hur jag ska göra?

Permalänk
Medlem

Kopiera och klistra in boda felmeddelandena.

Sen skriver du bara "sudo sh create-usb-key_1.0_beta2.sh" for att kora scriptet som root (superuser), eller skriver "su" for att logga in som root och kor scriptet darifron.

Permalänk
Medlem

ok, ska kolla upp det när jag kommer hem.
btw, vad är HAL för något?

Permalänk
Medlem

Ok, detta kommer upp då jag skriver sudo sh create-usb-key_1.0_beta2.sh

Debug: Starting ...

(zenity:5848): Gtk-WARNING **: cannot open display:

(zenity:5849): Gtk-WARNING **: cannot open display:
create-usb-key_1.0_beta2.sh: rad 28: /etc/init.d/hal: Filen eller katalogen finns inte

Permalänk
Medlem

Ah, men du anvander Ubuntu va?
Har for mig att dom har slangt bort HAL i fordel mot UDev ist, kan ha fel dock. Om dom har gjort det vet jag inte hur du ska fixa det dar, vad det nu ar.

Permalänk
Medlem

Jag har provat med en massa olika linux-distar. Finns det någon äldre dist jag skulle kunna prova med?

Permalänk
Medlem

Provade att ladda ner ubuntu 9.04 för att prova.

Om jag kör scriptet ifrån terminalen så kommer detta upp:

root@ubuntu:/media/disk/hiren# sudo sh create-usb-key_1.0_beta2.sh
create-usb-key_1.0_beta2.sh: 27: function: not found
* Starting Hardware abstraction layer hald /usr/sbin/hald already running.
[ OK ]

Om jag kör scriptet ifrån nautilus genom att klicka på det så startar installern men allt misslyckas.

Debug: Starting ...
Debug: Starting ...
Debug: Looking for disks ...
Debug: Selecting installation disk ...
Debug: Partitioning ...
* Stopping Hardware abstraction layer hald [ OK ]
Debug: Umounting and removing partitions ...
Debug: Getting USB key size in MB ...
Debug: USB key size in MB is: 4040

** (zenity:5759): CRITICAL **: murrine_style_draw_box: assertion `height >= -1' failed

Debug: Manage size selection
Debug: Partitioning to 2020MB : parted -s /dev/sdb mkpart primary fat32 28.7kB 2020MB >/dev/null
parted: invalid token: primary
Debug: Partitioning from 2021MB to 4040 : parted -s /dev/sdb mkpart primary ext2 2021MB 4040MB
parted: invalid token: primary
Debug: Formatting partition (1) ...
/dev/sdb1: No such file or directory
Debug: Formatting partition (2) ...
mke2fs 1.41.4 (27-Jan-2009)
Kunde inte ta status på /dev/sdb2 --- No such file or directory

Enheten existerar uppenbarligen inte; angav du den korrekt?
mount: special device /dev/sdb1 does not exist
Debug: Copying files to USB key ...
/media/disk/hiren/create-usb-key_1.0_beta2.sh: line 181: unetbootin: command not found
Debug: Setup boot files ...
sed: can't read /media/usbkey/syslinux.cfg: No such file or directory
sed: can't read /media/usbkey/syslinux.cfg: No such file or directory
sed: can't read /media/usbkey/syslinux.cfg: No such file or directory
sed: can't read /media/usbkey/syslinux.cfg: No such file or directory
* Starting Hardware abstraction layer hald [ OK ]