Permalänk

LCDproc inställningsproblem (Linux)

tjena,

Håller på med ett projekt som bl.a. innefattar en LCD skärm där jag vill kunna visa diverse information. Men jag har problem att få LCDproc att fungera.

Har en 40x2 alfanumerisk display kopplad via parallel-porten. Kopplad enl detta schema. Den fungerar precis som den ska när jag kör lcd4linux, då visas allt utan störningar eller andra problem...allt är frid och fröjd helt enkelt. Men när jag sen försöker köra via LCDproc så är allt bara helt åt skogen, oftast händer ingenting alls, och ibland så ploppar diverse saker upp på skärmen, den kan blinka till, en ruta tänds och släcks sen osv osv...totalt kaos.

Eftersom den fungerar helt med lcd4linux så är det ju inget fel på själva LCD skärmen, det måste ju vara LCDproc det är fel på, men jag vet verkligen inte vad som är galet...och tänkte att ni kanske vet mer.

lcd4linux.conf:::

Variables { tick 500 tack 100 minute 60000 } # generic HD44780 display (WinAmp wiring) Display HD44780-winamp { Driver 'HD44780' Model 'generic' UseBusy 1 Port '/dev/parport0' Size '40x2' asc255bug 1 Wire { RW 'AUTOFD' RS 'INIT' ENABLE 'STROBE' ENABLE2 'GND' GPO 'GND' POWER 'GND' } Timing { # fuzz timings by value (100 = no change) fuzz 100 # low-level communication [ns] CY 1000 # Enable cycle time PW 450 # Enable pulse width AS 140 # Address setup time AH 20 # Address hold time # HD44780 execution timings [us] INIT1 4100 # first init sequence: 4.1 msec INIT2 100 # second init sequence: 100 usec EXEC 80 # normal execution time WRCG 120 # CG RAM Write CLEAR 2250 # Clear Display HOME 2250 # Return Cursor Home ONOFF 2250 # Display On/Off Control # GPO timing [ns] GPO_ST 20 # 74HCT573 set-up time GPO_PW 230 # 74HCT573 enable pulse width # Power supply timing [ms] POWER 500 # power-on delay } }

LCDd.conf:::

[server] Driver=hd44780 Bind=127.0.0.1 Port=13666 ReportLevel=2 ReportToSyslog=yes WaitTime=5 User=nobody ServerScreen=yes DriverPath=/usr/lib/lcdproc/ [hd44780] ConnectionType=8bit Port=0x378 Speed=0 Keypad=no Contrast=0 Backlight=no OutputPort=no Lastline=yes Size=40x2 Charmap=hd44780_default DelayMult=2 RefreshDisplay=5 DelayBus=true

LCD: denna.
OS: Debian 2.6.31-1-686
LCDproc: 0.5.2
( LCD4Linux: 0.10 )