Conky config, Ubuntu 10.04-nybörjare

Permalänk
Avstängd

Conky config, Ubuntu 10.04-nybörjare

Har löst problemet med temperaturangivelsen.

Eftersom jag inte har koll på hur man konfigurerar conky så laddade jag ner Conkywizard, vilken inte gav önskat resultat. Därför behöver jag göra det manuellt.
Min fråga gäller hur jag kan få redovisat vanliga CPU-temperaturen och i kärnorna för AMD x4 955?
När jag körde sensors-detect hittade den k10temp drivern. Vid kommandot sensors får jag upp ett antal temperaturer med följande utseende i terminalen.

k10temp-pci-00c3
Adapter: PCI adapter
temp1: +33.2°C (high = +70.0°C, crit = +79.0°C)

it8720-isa-0228
Adapter: ISA adapter
in0: +1.02 V (min = +0.00 V, max = +4.08 V)
in1: +1.52 V (min = +0.00 V, max = +4.08 V)
in2: +3.34 V (min = +0.00 V, max = +4.08 V)
in3: +3.04 V (min = +0.00 V, max = +4.08 V)
in4: +3.07 V (min = +0.00 V, max = +4.08 V)
in5: +1.15 V (min = +0.00 V, max = +4.08 V)
in6: +3.34 V (min = +0.00 V, max = +4.08 V)
in7: +3.02 V (min = +0.00 V, max = +4.08 V)
Vbat: +3.14 V
fan1: 1470 RPM (min = 0 RPM)
fan2: 805 RPM (min = 0 RPM)
fan3: 0 RPM (min = 0 RPM)
fan5: 1400 RPM (min = 0 RPM)
temp1: +34.0°C (low = +127.0°C, high = +127.0°C) sensor = thermistor
temp2: +29.0°C (low = +127.0°C, high = +127.0°C) sensor = thermal diode
temp3: +79.0°C (low = +127.0°C, high = +127.0°C) sensor = thermistor
cpu0_vid: +1.250 V

I conky använder jag följande kod för att ange temperaturer:
${color lightgrey}CPU:$color ${platform it87.552 temp 2}°C ${color grey} - MB:$color ${platform it87.552 temp 1}°C - GPU:$color ${execi 1 nvidia-settings -q gpucoretemp |grep ')'|cut -c51-54}°C
${color lightgrey}Fans: CPU:$color ${platform it87.552 fan 2} RPM${color grey} - Chasis:$color ${platform it87.552 fan 1} RPM${color grey} - Chasis2:$color ${platform it87.552 fan 4} RPM${color grey}

Så här ser det ut hittills:

Nedanstående konfigurering fungerar även för temperaturen till processor x4 955 BE.

######################
# – Conky settings – #
######################
update_interval 1
total_run_times 0
net_avg_samples 1
cpu_avg_samples 1

imlib_cache_size 0
double_buffer yes
no_buffers yes

#####################
# – Text settings – #
#####################
use_xft yes
xftfont Liberation Sans:size=8
override_utf8_locale yes
text_buffer_size 2048

#############################
# – Window specifications – #
#############################
own_window_class Conky
own_window yes
own_window_type override
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager

alignment top_right
gap_x 25
gap_y 40
minimum_size 182 0
maximum_width 205
# original maximum_width 195
default_bar_size 60 8

#########################
# – Graphics settings – #
#########################
draw_shades no

default_color FFFFFF

color0 e76729
color1 FFFFFF
color2 e76729

TEXT
${scroll 16 $nodename - $sysname $kernel on $machine | }
$hr
${color grey}Uptime:$color $uptime
${color grey}RAM Usage:
$color $mem/$memmax - $memperc% ${alignr}${membar 6}
${color grey}Swap Usage:
$color $swap/$swapmax - $swapperc% ${alignr}${swapbar 6}
${color grey}File systems:
$color${fs_used /}/${fs_size /} ${alignr}${fs_bar 6 /}
${color grey}Networking:
Up:$color ${upspeed eth0} ${color grey} - Down:$color ${downspeed eth0}
$color ${downspeedgraph eth0 27,100 42AE4A eeeeee 180} $alignr ${upspeedgraph eth0 27,100 42AE4A eeeeee 25}
$hr
${color #42AE4A}Frequency (in MHz):${color #42AE4A} $freq
${color #42AE4A}Usage (Avg):${color #42AE4A} Ghz ${color lightgrey}${cpu cpu0}% ${alignr}${color #42AE4A}${cpubar cpu0 5,80}
${color #42AE4A}Usage (Core 1):${color #42AE4A} Ghz ${color lightgrey}${cpu cpu1}% ${alignr}${color #42AE4A}${cpubar cpu1 5,80}
${color #42AE4A}Usage (Core 2):${color #42AE4A} Ghz ${color lightgrey}${cpu cpu2}% ${alignr}${color #42AE4A}${cpubar cpu2 5,80}
${color #42AE4A}Usage (Core 3):${color #42AE4A} Ghz ${color lightgrey}${cpu cpu3}% ${alignr}${color #42AE4A}${cpubar cpu3 5,80}
${color #42AE4A}Usage (Core 4):${color #42AE4A} Ghz ${color lightgrey}${cpu cpu4}% ${alignr}${color #42AE4A}${cpubar cpu4 5,80}
${color #42AE4A}Average
${cpugraph cpu0 42AE4A eeeeee}
${color #42AE4A}Core 1 $alignr Core 2
${color #42AE4A}${cpugraph cpu1 25,100 42AE4A eeeeee} ${color #42AE4A} $alignr${color #42AE4A}${cpugraph cpu2 25,100 42AE4A eeeeee}
${color #42AE4A}Core 3 $alignr Core 4
${color #42AE4A}${cpugraph cpu3 25,100 42AE4A eeeeee} ${color #42AE4A} $alignr${color #42AE4A}${cpugraph cpu4 25,100 42AE4A eeeeee}

${color #42AE4A}Processes:${color lightgrey} $processes ${color #42AE4A}Run:${color lightgrey} $running_processes
${color #42AE4A}CPU Temp:${color lightgrey}

${color lightgrey}CPU:$color ${platform it87.552 temp 2}°C ${color grey} - MB:$color ${platform it87.552 temp 1}°C
${color lightgrey}Fans: CPU:$color ${platform it87.552 fan 2} RPM${color grey} - Chasis:$color ${platform it87.552 fan 1} RPM${color grey}

${color #42AE4A}Core 1 Temp:Core 2 Temp: C
${color #42AE4A}Core 3 Temp:C Core 4 Temp: C
$hr
${color grey}Name PID CPU% MEM%
${color lightgrey} ${top name 1} ${top pid 1} ${top cpu 1} ${top mem 1}
${color lightgrey} ${top name 2} ${top pid 2} ${top cpu 2} ${top mem 2}
${color lightgrey} ${top name 3} ${top pid 3} ${top cpu 3} ${top mem 3}
${color lightgrey} ${top name 4} ${top pid 4} ${top cpu 4} ${top mem 4}

[solved]
Permalänk
Medlem

Ser riktigt schysst ut
Sitter själv just nu o försöker fixa till mitt ubuntu lite.
andra dagen jag har det så.. jävla skillnad från windows

Permalänk
Avstängd

Massa godis

Det finns ett par forum som visar möjliga konfigurationer, varav ett här:
My Conky Config (Page 1) - Tips, Tricks & Scripts - CrunchBang Linux Forums

Visa gärna hur ditt resultat ser ut när du är "färdig".

Permalänk
Medlem

kanske kan detta vara till nytta? Less is more, den configen är åtminstone riktigt bra att bygga ifrån Lycka till!

http://browse.deviantart.com/?qh=&section=&global=1&q=ebupof+...