Permalänk
Medlem

FreeBSD jail vnet?

Hej,

Finns det ingen "Network virtualization" i FreeBSD 8.1 eller missar jag något?

Som jag förstår det är det VIMAGE som gäller istället för VNET, men VIMAGE är inte produktionsfärdig ännu?
Några tips på hur man kan få igång nätverket i Jail?

Permalänk
Medlem
Permalänk
Medlem

Vill få ett virtuellt nic i ett jail som jag kan ge en IP.
Nu går det inte, utan jag ser mina vanliga NIC med samma MAC-adress även i jail:

# ifconfig ale0: flags=8802<BROADCAST,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500 options=c319a<TXCSUM,VLAN_MTU,VLAN_HWTAGGING,VLAN_HWCSUM,TSO4,WOL_MCAST,WOL_MAGIC,VLAN_HWTSO,LINKSTATE> ether 00:22:15:06:14:cd media: Ethernet autoselect (none) status: no carrier em0: flags=8802<BROADCAST,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500 options=209b<RXCSUM,TXCSUM,VLAN_MTU,VLAN_HWTAGGING,VLAN_HWCSUM,WOL_MAGIC> ether 00:0e:0c:63:a7:d7 media: Ethernet autoselect status: no carrier em1: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500 options=209b<RXCSUM,TXCSUM,VLAN_MTU,VLAN_HWTAGGING,VLAN_HWCSUM,WOL_MAGIC> ether 00:1b:21:32:96:6a media: Ethernet autoselect (1000baseT <full-duplex>) status: active lo0: flags=8049<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST> metric 0 mtu 16384 options=3<RXCSUM,TXCSUM> # ifconfig em1 inet 192.168.0.11 netmask 255.255.255.0 ifconfig: ioctl (SIOCDIFADDR): permission denied

Skrivet av Neco:
Permalänk
Medlem

Japp, jails är inte direkt tänkta att virtualisera hårdvara. I mitt system kör jag båda mina IP'n på huvudmaskinen, sen tar ett jail ett av dom.