Permalänk
Medlem

Lösenord till Arch Linux

Föröker installera Arch Linux i Virtual Box,men i början av installationen frågar den efter användarnamn och lösenord,vad kan det vara??

Permalänk
Medlem

root och toor om jag minns rätt. Läs installationsmanualen, allt står där iirc.

Kanske bara root. Har du ingen linuxkunskap kanske du borde prova en lättare dist.

Permalänk
Medlem

Det står ju direkt ovanför login-prompten:

Citat:

Default logins "root" and "arch" have no password.
To begin installation, login as root.

Permalänk
Medlem

Kom in i setup nu men så stöp det på att jag gjort för liten disk i virtualbox,ja jag för försöka vidare tack för hjälpen så långt!

Permalänk
Medlem

Svenska Arch wiki är rätt bra. Kolla länkarna i "Startguider-rutan"!

Huvudsida - ArchWiki

Permalänk
Medlem