Permalänk
Medlem

Tomcat under Fedora

Hej!

Jag försöker köra Tomcat 6 på en Fedora 10-maskin. Är inte superhaj på linux (vilket betyder att jag i princip inte kan nåt) så det kan vara något litet jag glömt.

För att hämta och installera tomcat körde jag

yum install tomcat6

och detta gick fint. Startade tjänsten sedan genom

service tomcat6 start

varpå jag får bekräftelse på att tjänsten startats. Detta visar sig också i loggfilerna där den tomcat talar om att den initieras, binder port 8080, och att den startat på runt 500ms.

Inga tecken på att det skulle vara något fel under uppstarten, men ändå så kan jag inte accessa http://192.168.0.2:8080 från min "vanliga" dator...

Någon som vet vad som kan vara ett problem?

Permalänk
Medlem

Kan du accessa den lokalt från Fedora 10-maskinen?
Vad säger netsat? Lyssnar den på 8080 ?
Har du kollat iptables?

Permalänk
Medlem
Skrivet av Dosshell:

Kan du accessa den lokalt från Fedora 10-maskinen?

Nej. Maskinen jag kör på har endast terminal. Dock så kan jag använda curl, men den returnerar inget svar. Detta är lite märkligt, eftersom jag inte ens får "couldn't connect to host"-meddelande vilket man får om man curlar en server som inte svarar...

Skrivet av Dosshell:

Vad säger netsat? Lyssnar den på 8080 ?

Icke. kör kommandot "netstat -vat" och får endast upp detta:

Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State tcp 0 0 *:ssh *:* LISTEN tcp 0 0 *:ipp *:* LISTEN tcp 0 0 localhost:smtp *:* LISTEN tcp 0 0 192.168.0.2:ssh 192.168.0.3:49578 ESTABLISHED tcp 0 0 192.168.0.2:ssh 192.168.0.3:49536 ESTABLISHED tcp 0 0 *:ssh *:* LISTEN tcp 0 0 *:ipp *:* LISTEN tcp 0 0 localhost:mxi *:* LISTEN tcp 0 0 *:8009 *:* LISTEN tcp 0 0 *:webcache *:* LISTEN

De två SSH-anslutningarna är min koppling via putty...

Skrivet av Dosshell:

Har du kollat iptables?

Inget kommando jag använt tidigare... iptables -L får följande output:

Chain INPUT (policy ACCEPT) target prot opt source destination ACCEPT all -- anywhere anywhere state RELATED,ESTABLISHED ACCEPT icmp -- anywhere anywhere ACCEPT all -- anywhere anywhere ACCEPT tcp -- anywhere anywhere state NEW tcp dpt:ipp ACCEPT udp -- anywhere anywhere state NEW udp dpt:ipp ACCEPT tcp -- anywhere anywhere state NEW tcp dpt:ssh ACCEPT tcp -- anywhere anywhere state NEW tcp dpt:http ACCEPT tcp -- anywhere anywhere state NEW tcp dpt:https ACCEPT tcp -- anywhere anywhere state NEW tcp dpt:ipp ACCEPT udp -- anywhere anywhere state NEW udp dpt:ipp REJECT all -- anywhere anywhere reject-with icmp-host-prohibited Chain FORWARD (policy ACCEPT) target prot opt source destination REJECT all -- anywhere anywhere reject-with icmp-host-prohibited Chain OUTPUT (policy ACCEPT) target prot opt source destination

Är ju två stycken TCP-portar som säger sig acceptera http och https, men jag vet inte hur man tolkar denna info riktigt...

Permalänk
Hedersmedlem

*tråd flyttad*