E: Couldn't find package mdadm, recovery av WD mybook world

Permalänk
Medlem

E: Couldn't find package mdadm, recovery av WD mybook world

Laddat hem en Live cd av Debian 5.0 och även en 5.07 men får samma fel.

user@debian:~$ sudo modprobe md
user@debian:~$ sudo mknod /dev/md4 b 9 4
user@debian:~$ sudo apt-get install mdadm
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
E: Couldn't find package mdadm

Så här ska det se ut
# modprobe md
# mknod /dev/md4 b 9 4
# apt-get install mdadm
# mdadm—assemble /dev/md4 /dev/sdb4
# mkdir /media/xyz
# mount /dev/md4 /media/xyz
# chmod -R 777 /media/xyz

Western Digital My Book - Wikipedia, the free encyclopedia
Har tyvär noll koll på Linux utan följer bara guiden.

Permalänk
Medlem
Skrivet av Lurcazzus:

Laddat hem en Live cd av Debian 5.0 och även en 5.07 men får samma fel.

user@debian:~$ sudo modprobe md
user@debian:~$ sudo mknod /dev/md4 b 9 4
user@debian:~$ sudo apt-get install mdadm
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
E: Couldn't find package mdadm

Så här ska det se ut
# modprobe md
# mknod /dev/md4 b 9 4
# apt-get install mdadm
# mdadm—assemble /dev/md4 /dev/sdb4
# mkdir /media/xyz
# mount /dev/md4 /media/xyz
# chmod -R 777 /media/xyz

Western Digital My Book - Wikipedia, the free encyclopedia
Har tyvär noll koll på Linux utan följer bara guiden.

Kör:

apt-get update apt-get upgrade

Permalänk
Medlem

Tack. Men nu fastnar jag p[

user@debian:~$ sudo mdadm-assemble /dev/md4 /dev/sda4
sudo: mdadm-assemble: command not found
user@debian:~$ sudo mdadm --assemble /dev/md4 /dev/sda4
mdadm: device /dev/md4 already active - cannot assemble it

Log

user@debian:~$ sudo apt-get install mdadm Reading package lists... Done Building dependency tree Reading state information... Done Recommended packages: exim4 mail-transport-agent The following NEW packages will be installed: mdadm 0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 208 not upgraded. 9 not fully installed or removed. Need to get 275kB of archives. After this operation, 799kB of additional disk space will be used. Get:1 http://ftp.us.debian.org lenny/main mdadm 2.6.7.2-3 [275kB] Fetched 275kB in 2s (120kB/s) Preconfiguring packages ... Setting up libbz2-1.0 (1.0.5-1+lenny1) ... Selecting previously deselected package mdadm. (Reading database ... 83486 files and directories currently installed.) Unpacking mdadm (from .../mdadm_2.6.7.2-3_i386.deb) ... Processing triggers for man-db ... Setting up libvolume-id0 (0.125-7+lenny3) ... Setting up udev (0.125-7+lenny3) ... Installing new version of config file /etc/modprobe.d/blacklist ... Installing new version of config file /etc/udev/rules.d/50-udev.rules ... Installing new version of config file /etc/udev/rules.d/60-persistent-input.rule s ... Installing new version of config file /etc/udev/rules.d/75-persistent-net-genera tor.rules ... Installing new version of config file /etc/udev/rules.d/60-persistent-storage.ru les ... Installing new version of config file /etc/udev/rules.d/91-permissions.rules ... Installing new version of config file /etc/udev/rules.d/80-drivers.rules ... Installing new version of config file /etc/udev/rules.d/60-persistent-storage-ta pe.rules ... update-initramfs is disabled since running on a live CD Setting up x11-common (1:7.3+20) ... Setting up libnspr4-0d (4.7.1-5) ... Setting up libnss3-1d (3.12.3.1-0lenny2) ... Setting up libperl5.10 (5.10.0-19lenny2) ... Setting up mdadm (2.6.7.2-3) ... Generating array device nodes... done. Generating mdadm.conf... done. update-initramfs is disabled since running on a live CD Starting MD monitoring service: mdadm --monitor. Assembling MD array md1...done (degraded [1/2]). Assembling MD array md2...done (degraded [1/2]). Assembling MD array md3...done (degraded [1/2]). Assembling MD array md4...done (degraded [1/2]). Generating udev events for MD arrays...done. Setting up perl-modules (5.10.0-19lenny2) ... Setting up perl (5.10.0-19lenny2) ...

Permalänk
Medlem

är mdadm installerat? Testa: sudo apt-get install mdadm

Permalänk
Medlem

Nu fick jag rätt på det hela. Tack för hjälpen
Skriver grunden om någon annan får samma problem.

sudo modprobe md sudo /dev/md4 b 9 4 sudo apt-get update sudo apt-get upgrade *Svarade nej på kernel install sudo apt-get install mdadm *svarade all sudo mkdir /media/xyz sudo /devmd4 /media/xyz sudo -R 777 /media/xyz