Mount'a NFS (ReadyNAS NV+) på debian sid

Permalänk

Mount'a NFS (ReadyNAS NV+) på debian sid

Jag försöker få till så en share på min NAS (ReadyNAS NV+) mount'as på min linux burk (debian sid, endast promt), när den startas.
Min NAS finns på 192.168.0.200 och heter ShareholderNAS, därpå finns en share: "Media", NFS är aktiverat. (Jag har ställt in så man måste ange lösenord "XXX" när man lägger till en share).
Så, i windows lägger jag till nätverksenhet på "\\ShareholderNAS\Media", den frågar efter lösen och saken är biff...jag har inte samma framgång i linux =(

Har läst mig till att man ska ändra /etc/fstab (?) om man vill att den ska mount'a den varje boot.
Försökt med att lägga till flera olika rader, bl.a.:

192.168.0.200:/Media /mnt/media nfs defaults 0 0
//192.168.0.200:/Media /mnt/media nfs defaults 0 0
ShareholderNAS:/Media /mnt/media nfs defaults 0 0

Men det går inte bra... Om man kör mount /mnt/media -v i promten säger den:
[mntent]: rad 12 i /etc/fstab är felaktig
mount: kan inte hitta /mnt/nas/media i /etc/fstab eller /etc/mtab

Så... jag gör ju något fel...Någon som kan förklara vad det är för fel på mig?

Permalänk
Medlem

Med vilken rad får du det felmeddelandet?

Dessutom står det "/mnt/nas/media" i felmeddelandet, fast du säger att du försöker mounta "/mnt/media".