Permalänk
Medlem

Winampcontroll

Jag har nu tittat på controllen med 4 knappar från dilba.da.ru och undrar Long cable e för ngt och hur "LED witch can be set up in options" fungerar.
Har någon ngt lödningsskema för exp. kort, eller etsnings ritning?
Visa gjärna bilder på era kort

Permalänk
Medlem

Jag kan tyvärr inte ryska, men förklara gärna lite mer vad det är så kan nog den som har kunskaper inom elektronik svara på dina frågor.