Permalänk

Projektarbete (Kretskorts problem)

Mod får gärna flytta tråden om den ligger på fel ställe!

Jag och några polare håller på med ett projekt arbete där vi skall göra ett automatiskt bevattningssystem,
dock så har vi lite funderingar när det gäller kretskort.

Vi vill alltså göra det som så att vi har ett kretskort med olika komponenter (vilka?) som skall kunna mäta resistansen i en kruka med jord med hjälp av 2 kablar, när resistansen är på en viss nivå (väldigt hög) så skall kretskortet kunna skicka en signal till en pump att starta, då fortsätter kretskortet att mäta resistansen och när jorden är tillräckligt blöt (resistansen är låg) så säger kretskortet åt pumpen att slå av.

Vi skulle alltså vilja ha hjälp med vilka komponenter vi skall ha till kretskortet och om det finns eventuella synpunkter / tips!

Det vi tänkt hittills är något i stil med:
*http://www.sparkfun.com/products/9645 (bas kretskortet med processor)
*http://www.coolcomponents.co.uk/catalog/product_info.php?prod...(sensor för fuktigheten i krukan)
* sedan något sorts relä för att slå av / på pumpen
* såklart en sorts pump + kablar

EDIT: Vi förstår att mätning av resistans i jord inte är det bästa, men det är i vår mening det lättaste sättet att göra detta på.