Datorhörnan "mcrj"

Min Lilla hörna där blir det många timmar
med komradiosnack och surf mm.