Det är Net Applications som med en statistiktjänst kan samla information om Internetanvändare. Sedan lanseringen i januari har Windows Vista-användningen ökat från 0,18% till 2,04% i mars till 4,52% i juni. Under samma tidsperiod har Windows XP fallit från 85,02% i januari till 81,94% i juni.

Apple Mac OS stod för 6,00%. Om Windows Vista ökar i samma takt som tidigare kommer Vista-användningen att överstiga Mac OS-användningen i augusti.

Källa: Net Applications.