Bara en kosmetisk miss

Den fjärde generationen Iphone blev som väntat en stor succé med imponerande försäljningssiffror. Lanseringen har dock inte varit oproblematisk. Användare rapporterar att de ytliga antennerna kan orsaka dålig mottagning och avbrutna samtal.

gallery11-20100607.jpg

Det är telefonens metallkanter som agerar antenner. Antennerna skiljs åt av minimala skarvar. Om telefonen hålls på ett visst sätt så att skarvarna överbryggas och "kortsluts" minskar staplarna som markerar signalstyrka i statusfältet.

Nu meddelar Apple att problemet inte alls är så allvarligt som många verkar tro. Enligt företaget är mjukvarualgoritmen som visar signalstyrka i själva verket felaktig.

Users observing a drop of several bars when they grip their iPhone in a certain way are most likely in an area with very weak signal strength, but they don’t know it because we are erroneously displaying 4 or 5 bars. Their big drop in bars is because their high bars were never real in the first place.

Resultatet är att användaren luras att tro att mottagningen är bättre än i verkligheten. Att signalstyrkan försämras när telefonen hålls på ett visst sätt förklaras av att den inte visades korrekt från början.

Enligt Apple förekommer den felaktiga algoritmen i samtliga Iphone och företaget planerar att rätta till problemet i en framtida uppdatering av mjukvaran. Rapporterna om avbrutna samtal och försämrad dataöverföring i anslutning till mottagningsproblemet väljer dock Apple att inte kommentera.