I årets tredje kvartal såldes 88,1 miljoner datorer, en ökning med 7 procent från föregående kvartal och med 10,3 procent från samma period året innan. Samtliga huvudtyper (bärbara, stationära, servrar) hänger med i uppgången och det är stationära datorer som ökar allra mest.

isuppli.jpg

Enligt Isuppli ökade försäljningen av stationära datorer med 11 procent på kvartalsbasis tack vare ett uppsving på företagsmarknaden. Bärbara datorer gick upp med jämförelsevis blygsamma 4 procent. Analysföretaget förutspår att den totala datormarknaden växer med ytterligare cirka 5 procent i årets fjärde kvartal.