De amerikanska organisationerna Communications Workers of America och Speedmatters.org publicerar en rapport som sammanställer de genomsnittliga uppkopplingshastigheterna världen över baserat på siffror från Speedtest.net, en webbplats där användare (frivilligt) kan kontrollera hastigheten till internet.

netspeed.jpg

I rapporten framförs det att det svenska bredbandsnätet håller hög internationell klass med en genomsnittlig uppkopplingshastighet på 22,2 Mbps. Endast privatpersoner i Sydkorea, Åland, Litauen och Lettland visa upp högre hastigheter. Koreanerna är dock i en klass för sig med det rekordhöga snittet 34,1 Mbps.

Långsam utbyggnad i USA

The U.S. has made only limited progress in the speeds at which residents connect to the Internet. [...] At this rate, it will take the United States 60 years to catch up with current Internet speeds in South Korea.

Samtidigt kritiserar författarna bredbandsutbyggnaden i USA, som för närvarande innehar plats 25 på topplistan. Enligt rapporten skulle det med dagens långsamma investeringstakt ta 60 år för det stora landet i väst att komma ifatt världsledande Sydkorea.