I enlighet med reglerna om privatkopieringsersättning i upphovsrättslagen begär Copyswede att två nya produktkategorier ska beläggas med kopieringsavgift. Som mest kan svenska konsumenter tvingas att betala 160 kronor över normalpris för externa hårddiskar och USB-minnen från och med den 1 april 2011.

För lagringsenheter upp till 80 GB blir avgiften en krona per gigabyte, för 81–250 GB utgår 120 kronor och för över 250 GB begärs ersättning på maximala 160 kronor. Sedan tidigare är bland annat inspelningsbara CD/DVD-skivor, DVD-spelare med hårddisk och MP3-spelare belagda med kopieringsavgift.

Syftet med avgiften är ersätta upphovsrättsinnehavare för den så kallade privatkopieringen, det vill säga kopiering för privat bruk mellan släkt och vänner, som till skillnad från piratkopiering är tillåtet enligt svensk lagstiftning.

Kopieringsavgiften är dock enkel att komma runt. Det finns redan en mängd butiker som specialiserat sig på att sälja lagringsmedia från utlandet till svenska konsumenter, utan någon som helst ersättning till Copyswede. I fallet externa hårddiskar finns alltid möjligheten att köpa en hårddisk avsedd för internt bruk samt ett passande kabinett för samma funktionalitet minus avgift.