3DMark 11 v.1.01 heter den senaste versionen av Futuremarks populära testprogram. I ändringsloggen syns flera viktiga uppdateringar varav många relaterade till programmets stabilitet. Utvecklarna passar dessutom på att rätta till bildlägena (letterbox, skalning), införa meddelanden när uppdateringar finns tillgängliga och ser till att gränssnittet minimeras vid prestandatestning.

Installationsfilen väger in på 16,7 MB och finns att ladda ned från Futuremarks webbplats.