Copyswedes planerade avgift för externa hårddiskar och USB-minnen möter kompakt motstånd bland svenska distributörer och återförsäljare. Organisationen Branschkansliet sammankallar berörda parter till ett rådslag den 27 januari med målet att ta fram en gemensam handlingsplan.

Vi anser gemensamt att det inte är självklart att USB-minnen och externa hårddiskar omfattas av lagstiftningen på det sätt som CopySwede påstår. Vi avser därför att överväga någon slags aktion mot CopySwede.

I uppropet diskuteras EU-domstolens så kallade Padawan-dom som bland annat anger att avgiften ska vara klart kopplad till skadan som privatkopieringen orsakar. Enligt de undertecknade kan detta anses vara besvärande för Copyswede, vilket öppnar upp för förhandlingar om lägre avgifter.