Den som planerar att uppgradera kan komma att få punga ut med flera hundralappar extra när priserna på moderkort stiger. Enligt Digitimes uppskattar branschkällor att priserna går upp med 5–10 procent eller kanske till och med 15 procent i årets första hälft.

Flera faktorer nämns som bidragande till högre priserna på moderkort. Bland annat råder det brist på arbetskraft i Kina samtidigt som priset på koppar gått upp till över 9 000 USD per ton.

Asus avdelningschef Chewei Lin tror dock att moderkortspriserna inte kommer att påverka tillväxten i datorindustrin eftersom andra komponenter på senare tid blivit billigare. Lin aviserar dock att Asus redan påbörjat prishöjningarna.

Asus levererade 21,6 miljoner moderkort under 2010, mindre än målet på 25 miljoner enheter. Bolaget räknar med att öka försäljningen med 5 procent till 22,68 miljoner moderkort i 2011.