Årets sista månader är traditionellt en försäljningstopp för hela datorbranschen, mycket tack vare den lukrativa julhandeln. Det fjärde kvartalet 2010 visar dock dystrare siffror än vanligt, åtminstone för grafikmarknaden.

Jämfört med samma period 2009 minskar försäljningen med 7,8 procent, mycket på grund av vikande siffror från Intel. Sett till helåret 2010 växer marknaden med blygsamma 4,3 procent, en betydligt lägre siffra än väntat – vissa branschanalytiker räknade med mer än det dubbla.

Försäljning av grafikkretsar

Q4 2010

Q3 2010

Q4 2009

Intel

52,5 %

55,2 %

51,1 %

AMD

24,2 %

23,0 %

21,7 %

Nvidia

22,5 %

21,0 %

26,5 %

Övriga

0,8 %

0,8 %

0,7 %

Bland tillverkarna plockar både AMD och Nvidia marknadsandelar, främst på bekostnad av Intel. AMD ökar med 1,2 procentenheter till 24,2 procent av marknaden samtidigt som konkurrenten Nvidia landar på 22,5 procent, en ökning med 1,5 procentenheter.

Källa: Jon Peddie Research.