Disketternas storhetstid är sedan länge förbi, något som öppnar upp för roliga projekt med åldrande enheter. Med hjälp av kontrollenheten PIC18F14K50, två 3,5" diskettenheter och två äldre 5,25"-enhet skapar Youtube-användaren FunToTheHead en egen version av Bachs klassiska musikstycke Toccata och fuga d-moll.