Februari månads utgåva av drivrutinerna Catalyst har inte helt oväntat versionsnummer 11.2. Denna gång passar AMD på att ge användaren större kontroll över DX11-funktionen tesselering, optimera texturfiltreringen och utöka stödet för Blu-ray 3D.

batman.jpg

Nyheter i Catalyst 11.2

  • Ny inställning: Tesselation controls. Ger möjlighet att reglera mängden tesselering genom att ange manuella värden, använda applikationsinställningar eller AMD:s optimerade inställningar. (Radeon HD 5000/6000)

  • Optimerade värden för Catalyst AI texturfiltrering vid inställningarna Quality och Performance.

  • Stöd för morfologisk kantutjämning (MLAA) för Radeon HD 5000.

  • Kvalitetsinställningar för uppspelning av Blu-ray 3D (Radeon HD 6000).

  • Call of Duty: Black Ops: Upp till 11 procent bättre prestanda med ett ensamt Radeon HD 5000 och AA/AF inaktiverat.

  • Batman Arkham Asylum: Upp till 4 procent bättre prestanda med ett ensamt Radeon HD 5000 och AA/AF inaktiverat.

AMD:s nya drivrutiner finns att ladda ned från utvecklarnas webbplats till Windows XP, Vista samt Windows 7 och passar till alla moderna grafikkort i Radeon-serien.