Det är Justin Sykes på Micron Technology, en av världens största tillverkare av flashminneskretsar, som ogillar hur konkurrenterna beter sig på SSD-marknaden. I ett blogginlägg om 25 nanometerstekniken kommenterar han att vissa konkurrenter försöker dölja det faktum att lagringsutrymme "försvinner" i den senaste generationen SSD-enheter, genom att döpa modeller med namn som inte återspeglar den användbara kapaciteten.

Upprinnelsen är att den senaste generationen flashminneskretsar inte klarar av lika många skrivcykler som tidigare, vilket tvingar tillverkare att allokera extra utrymme som sedan kan användas för att ersätta uttjänta minnesceller. I många fall försvinner flera gigabyte av dyrbart lagringsutrymme, beroende på SSD-enhetens totala kapacitet.

This is basic marketing honesty. The entire hard-drive industry got sued for this years ago and established standards for user capacity as a result. Micron follows these standards—we always market our drives at the true user capacity. In the case of the C300 and C400, the user capacities are identical—64, 128, and 256 GB (the C400 also offers a 512 GB).

Dessutom anger inte vissa tillverkare exakt hur många skrivningar SSD-enheten ska klara av utan framför istället ett generellt MTBF-värde. Micron använder det mer beskrivande måttet Total Bytes Written (TBW). Exempelvis Crucial C400 128 GB ska stå pall för lika många skrivningar som föregående generation – 72 TB eller 40 GB om dagen i fem år.