I slutet av 2010 framkom det att upphovsrättsorganisationen Copyswede vill belägga ytterligare två typer av lagringsmedium med så kallad kopieringsavgift. Denna gång handlar det om externa hårddiskar och USB-minnen, men svenska återförsäljare och distributörer gör motstånd.

Nu framkommer det att avgiften skjuts på framtiden – från införande den 1 april till den 1 juni. Förhandlingarna mellan Copyswede och intresseorganisationen Elektronikbranschen pågår dock fortfarande och det är osäkert hur avtalet kommer att se ut i slutändan.

Copyswedes nuvarande krav är en krona per gigabyte för lagringsenheter upp till 80 GB, 120 kronor för 81–250 GB och 160 kronor för enheter på 250 GB eller mer. Sedan tidigare tas avgift ut för bland annat inspelningsbara CD/DVD-skivor, DVD-spelare med hårddisk och MP3-spelare.

Syftet med kopieringsavgiften är ersätta upphovsrättsinnehavare för den så kallade privatkopieringen, det vill säga kopiering för privat bruk mellan släkt och vänner, som till skillnad från piratkopiering är tillåtet enligt svensk lagstiftning.