För ungefär ett år sedan testade SweClockers ett gäng omdiskuterade nätaggregat från Ace of Sweden, med avskräckande resultat. Samtliga havererade vid den specificerade effekten och två av dessa tog dessutom med sig huvudsäkringen i lokalen, vilket gav de första ledtrådarna om en potentiellt farlig konstruktion.

Nu beslutar Elsäkerhetsverket att utfärda ett försäljningsförbud för en av modellerna i testet, närmare bestämt AC-620RD+ Raw Deal. Turligt nog stoppade de flesta butiker försäljningen kort efter att SweClockers test publicerades och även Ace of Sweden beslutade att dra tillbaka modellerna från marknaden.

IMG_1852.jpg

Nätdelen har interna ledningar, nätledningar och skyddsjord, som är direkt lödda utan någon annan förankring. Om nätledningarna lossnar kan höljet, eller till nätdelen inkopplade produkter som moderkort, bli spänningsförande. Om skyddjordsledningen lossnar finns det risk att jordskyddet försvinner. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. Nätdelen har också för korta isolationsavstånd internt och saknar EG-försäkran.

Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsumenter och återförsäljare. Konsumenter kan istället vända sig till inköpsstället för reklamation.