Trots allt tal om högpresterande grafikkort klarar sig de flesta användare med betydligt enklare lösningar. Både Intel och AMD säljer processorer med integrerad grafik som räcker till för det mesta, undantaget krävande spel och mer avancerade 3D-applikationer.

IMG_6185.jpg

Enligt Isuppli handlar det om en trend som av allt att döma fortsätter de närmaste åren. Analysfirman uppskattar att 50 procent av de bärbara och 45 procent av alla stationära datorer som säljs under 2011 kommer att vara utrustade med processorintegrerade grafiklösningar. Lagom till 2014 beräknas siffrorna vuxit till 84 respektive 76 procent.

Även om statistiken ger en dyster bild av framtiden för separata grafikkort avslöjas inte hela sanningen. Isuppli redovisar endast om processorn har grafikkrets eller inte och lägger ingen vikt vid om systemet dessutom har ett separat grafikkort installerat.