Copyswede är på jakt efter nya intäktskällor. Efter inspelningsbara CD/DVD-skivor, mp3-spelare, USB-minnen och externa hårddiskar siktar organisationen på att även ta ut privatkopieringsavgift för mobiltelefoner. Mattias Åkerlind på Copyswede förklarar i en intervju med IDG:

Många mobiler har ett minne som kan användas för privatkopiering av exempelvis musik. För oss är det viktigt att behandla aktörer lika. Jag har förståelse för att mp3-spelartillverkare undrar varför mobiler ännu inte omfattas av privatkopieringsersättning. [...] Om vi inte kommer framåt måste vi be en domstol pröva frågan

I Tyskland finns redan en liknande avgift som på 4-10 EUR per mobiltelefon, vilket skulle motsvara upp till en hundralapp i svenska butiker, ett pålägg som konsumenterna i slutändan får betala. Om motsvarande avgift införs i Sverige handlar det om 80-220 miljoner kronor extra per år som Copyswede kan dela ut till upphovsrättsinnehavare.

Förhandlingarna med mobiltelefontillverkarnas organisation MTB går dock trögt och Åkerlind utesluter inte att ta frågan till domstol. Privatkopiering är till skillnad från piratkopiering tillåtet enligt svensk lagstiftning. Rättighetsinnehavarna har dock möjlighet att ta ut avgift för förlorade intäkter, vilket privatkopierings- ersättningen är ett exempel på.