Medan konkurrenterna filar på nya surfplattor med Google Android 3.0 "Honeycomb" går Apple Ipad åt som smör i solsken. Den andra generationen Ipad väntas stå för hela 68,7 procent av marknaden under 2011 och trots hård konkurrens från Android kan Apples dominans fortsätta till 2015.

apple_ipad_2.jpg

Gartner: Marknadsandelar surfplattor 2010–2015

2010

2011

2012

2015

Ios

83,9%

68,7%

63,5%

47,1%

Android

14,2%

19,9%

24,4%

38,6%

Meego

0,6%

1,1%

1,2%

1,0%

WebOS

0,0%

4,0%

3,9%

3,0%

QNX

0,0%

5,6%

6,6%

10,0%

Övriga

1,3%

0,6%

0,5%

0,2%

I Gartners prognos förutspås det att Google Android inte kommer att slå undan benen för Apple. Tvärtom tros Ios-baserade produkter även fortsättningsvis stå för huvuddelen av försäljningen. Tack vare ett brett stöd från tillverkare väntas dock Android växa rejält till 38,6 procent av marknaden i 2015.

Samtidigt ställs inga större förhoppningar på uppstickare som Meego och WebOS, som enligt Gartner inte kommer att lyckas erövra mer än några enstaka procent av försäljningen. Undantaget är RIM/Blackberry med QNX som förutspås växa till cirka 10 procent de kommande åren.

Förklaringen i Apple dominans tros ligga i att konkurrenterna fokuserar på funktioner i hårdvara medan konsumenterna premierar ett stort utbud applikationer, utbyggda ekosystem och en god helhetsupplevelse – områden där Apple Ios har ett försprång.