MilSpec_2.5SSD_S5_Ex_small.jpg

Att känslig data kan komma på villovägar är ett stort problem för alla slags organisationer, från ljusskygga militärer till företag med hemligheter. För den som inte enbart vill förlita sig på kryptering ger Emphase tillgång till en mer slående metod; tryck på en knapp och radera rubbet.

Den nya SSD-enheten Emphase S5 har kontakt för strömbrytare som kan placeras på en strategisk plats vid datorn. Med en knapptryckning initieras ett ATA-kommando som raderar rubbet. Som om inte det vore nog räcker det inte med att slå av strömmen för att avbryta processen – raderingen återupptas automatiskt så snart enheten får ström igen.

Emphase S5 finns i 16, 32, 64 och 128 GB med minneskretsar av typen SLC. Eftersom det handlar om specialare för militärt och professionellt bruk blir prislappen förmodligen därefter.