copyswede.jpg

Redan vid årsskiftet stod det klart att upphovsrättsorganisationen Copyswede vill utöka den så kallade privatkopieringsersättningen till att även innefatta externa hårddiskar och USB-minnen. I praktiken innebär det att produkterna beläggs med en extra avgift som syftar till att ersätta upphovsrättsinnehavare för förlorade inkomster till följd av privatkopiering*.

Elektronikbranschen och Universalmediaalliansen (UMA), två organisationer som företräder återförsäljare, importörer, tillverkare och andra företag verksamma i lagringsbranschen, vill dock inte gå med på Copyswedes krav. Efter förhandlingar senarelades införandet av kopieringsavgiften från den 1 april till 1 juni. Nu är ytterligare en senareläggning aktuell.

Enligt uppgift till SweClockers lyckas inte parterna komma överens om en lämplig ersättningsmodell och med knappt en vecka kvar innan det tilltänkta införandet begär UMA att avgiften skjuts upp till den 1 september för att kunna fortsätta diskussionerna om en kommersiell lösning.

Vägrar Copyswede att fortsätta förhandlingarna är mer än hälften av företagen i UMA beredda att bistå ekonomiskt till en rättsprocess som ska pröva om externa hårddiskar och USB-minnen överhuvudtaget ska innefattas av privatkopieringsersättningen.

Externa hårddiskar upp till 200 kronor dyrare

11488.jpg

Kapacitet

Kopieringsavgift

Med moms

0–80 GB

1,00 kronor per gigabyte

1,25 kronor per gigabyte

81–250 GB

120 kronor

150 kronor

251 GB eller mer

160 kronor

200 kronor

Copyswede vill ta ut avgifter på upp till 160 kronor för externa hårddiskar och USB-minnen. Det innebär att en lagringsenhet på 1 TB som i dagsläget kostar cirka 400 kronor kan gå upp i pris med hela 50 procent när momsen läggs på. Sedan tidigare är bland annat inspelningsbara CD/DVD-skivor, DVD-spelare med hårddisk och mp3-spelare belagda med kopieringsavgift.

Lätt att komma runt

För den som inte har lust att betala mer för lagringen finns redan en uppsjö webbhandlare som specialiserat sig på att sälja lagringsmedia från utlandet till svenskar, utan någon som helst ersättning till Copyswede. I fallet externa hårddiskar går det dessutom att köpa en lagringsenhet avsedd för internt bruk samt ett passande kabinett för samma funktionalitet – minus avgift.

* Enligt svensk lagstiftning har konsumenter rätt att kopiera upphovsrättsskyddade verk i mycket begränsad omfattning, exempelvis föra över lagligt inköpt musik till mp3-spelaren eller ge bort en kopia på originalet till en vän eller släkting (privatkopiering).