Arctic G-1 Thermal Glue är ett nytt tvåkomponentslim med värmeledande egenskaper. Till skillnad från andra snarlika produkter ska G-1 vara lätt att ta bort och i fast form ha ungefär samma egenskaper som värmeledande kuddar, vilka ofta används till minneskretsar på grafikkort..

I specifikationerna anges en värmeledningsförmåga på 4,3 W/m·K, -45 till 200 °C temperaturtålighet och en viskositet på 320 Pa·s. Varje förpackning innehåller 9 gram lim fördelat på tre satser, spatel samt en behållare. Priset hamnar på 7 EUR vilket motsvarar cirka 80 kronor inklusive moms.

2.jpg
1.jpg