Utan någon närmare förklaring avslöjar Microsoft att speltjänsten Games for Windows Marketplace och Xbox.com slås samman till den sistnämnda domänen. Det innebär att PC-spelare och Xbox-användare på jakt efter nya titlar får samsas på en och samma webbplats.

Games for Windows lanserades samtidigt som Windows Vista för fem år sedan och har sedan dess byggts ut med en digital distributionstjänst där det är möjligt att köpa spel, tillägg och expansioner via internet. Sammanslagningen kan ses som mot bakgrund av att Microsoft redan implementerat en mängd gemensamma funktioner för Windows- och Xbox-användare, som möjligheten att använda samma kontaktlista på båda plattformarna.