Expert köper 30 butiker från Onoff, som försattes i konkurs den 11 juli. Affären inkluderar även Onoffs centrala lager och lagret i de 30 utvalda butikerna. Personalen har möjlighet att få ny anställning i samma butik med Expert som arbetsgivare. Ett antal av de anställda vid huvudkontoret kommer också att erbjudas anställning hos den nya ägaren.

– Köpet av flera av Onoffs butiker stärker tydligt vår position på den svenska marknaden med fler och större butiker i attraktiva lägen runt om i landet. Nu kan vi erbjuda våra kunder ett fullsortiment oavsett var man bor, säger Expert Sveriges vd Magne Solberg.

– Det är mycket glädjande att vi så snabbt har lyckats att hitta en köpare till en så stor del av Onoffs butiker säger Lars Eric Gustafsson. Nu arbetar jag vidare för att finna en eller flera köpare till de övriga 37 butikerna. Jag har goda förhoppningar att det kommer vara möjligt för flertalet av dem också, säger konkursförvaltare Lars Eric Gustafsson på Hamilton Advokatbyrå.

– Onoffs tidigare kunder är naturligtvis mer än välkomna i både de nya och gamla Expert-butikerna och vi ska göra allt vi kan för att hjälpa till med serviceärenden och andra frågor man kan tänkas ha, tillägger Magne Solberg

expert_1.jpg

– Onoff har, liksom Expert, väldigt duktig och serviceinriktad personal. Våra värderingar och satsning på service, kompetens och konkurrenskraftiga priser är mycket lik och därför är det med glädje som vi har möjlighet att erbjuda personalen i dom butiker vi tar över en vidare anställning i Expert.

Den nordiska och svenska hemelektronikmarknaden präglas av stor konkurrens och pressade priser och ett av syftena med affären är att skapa ytterligare synergier inom Expert vad gäller bland annat inköp och logistik.

– Affären skapar stordriftsfördelar, något som är extra viktigt på en tuff marknad. Nu får vi ännu större inköpsvolymer, vilket i sin tur ger lägre priser.

I och med köpet omprofileras butikerna och drivs vidare som Expertbutiker. Omprofileringen kommer att ske successivt under hösten.