Pekskärmar är fortfarande långt ifrån riktiga tangentbord när det kommer till att mata in text. Eftersom det inte går att använda fingertopparna för att känna var knapparna är placerade blir det betydligt svårare att träffa rätt, vilket inte minst kan ge upphov till en och annan olycklig formulering.

ibm_morphing_oslk.gif

Forskare på IBM kan dock vara någonting på spåren. I en amerikansk patentansökan beskrivs ett självanpassande skärmtangentbord som lär sig användarens skrivmönster och anpassar layouten därefter, exempelvis genom att flytta eller förstora knappar. På så vis går det att göra individuella justeringar i områden som ofta orsakar skrivfel.

Det rör sig dock fortfarande om ett traditionellt QWERTY-tangentbord och knapparnas inbördes ordning ändras inte. Dessutom kvarstår problemet med taktil återkoppling. Det går fortfarande inte att känna var knapparna befinner sig.