Mozilla Foundation med webbläsaren Firefox är en av de starkast lysande stjärnorna på öppenkällkodshimlen. Enligt samma principer startas nu ett nytt projekt med målet att bygga ett komplett operativsystem för mobiltelefoner och andra portabla enheter.

Mozilla believes that the web can displace proprietary, single-vendor stacks for application development. To make open web technologies a better basis for future applications on mobile and desktop alike, we need to keep pushing the envelope of the web to include --- and in places exceed --- the capabilities of the competing stacks in question.

Projektet kallas Boot to Gecko och precis som namnet antyder (Gecko är Mozillas renderingsmotor för webbläsare) handlar det om ett operativsystem där tyngdpunkten ligger på öppen källkod i allmänhet och webben i synnerhet.

I det första steget ska Mozilla ta fram ett basal testmiljö som gör det möjligt att starta operativsystemet från Android-kompatibla enheter. Dessutom behövs nya gränssnitt för att göra hårdvarufinesser (telefoni, SMS, kamera, USB, Bluetooth, NFC, etc.) tillgängliga i webbläsaren.

Fler delmål är att bygga, testa och portera applikationer och att konstruera en rättighetsmodell för att hålla säkerheten på en god nivå. Mozilla planerar även att göra det möjligt för de nya gränssnitten och applikationerna att fungera tillsammans med andra webbläsare än Firefox.

Än så länge befinner sig Boot to Gecko i planeringsstadiet och något exakt tidsschema är ännu inte spikat. Om allt flyter på som tänkt kan dock det nya operativsystemet inom ett par år vara en fullvärdig utmanare till Apple Ios, Google Android och Microsoft Windows Phone.