Anti-Counterfeiting Trade Agreement eller ACTA är ett omstritt handelsavtal som syftar till att stoppa upphovsrättsintrång, både i form av fysiska piratkopior och på internet. I förhandlingarna ingår bland annat EU-länderna och USA, men inte Kina och Indien.

Huvudansvarigt organ inom EU är parlamentets utskott för internationell handel, vilket idag röstar emot avtalet. Det innebär att utskottet rekommenderar EU-parlamenetet att förkasta ACTA inför avgörande omröstningen den 5 juli.

Handelsutskottet är det femte inom EU som röstar emot ACTA. I praktiken betyder det att avtalet med största sannolikhet inte kommer att införas för unionens medlemsländer, i alla fall inte med nuvarande utformning.

Förespråkarna anser att ACTA är ett skydd för immateriella rättigheter, och en nödvändighet för framtiden. Samtidigt menar motståndarna att det sker på bekostnad av medborgelig frihet och integritet, och att avtalet främst gynnar stora företag.