turing.jpg

Logotypen på Googles webbplats har som bekant en tendens att skifta ibland, oftast för att hedra betydelsefulla människor eller uppfinningar. Den 23 juni 2012 var det 100 år sedan matematikern Alan Turing föddes, och Google firar med en tankenöt enligt turingmaskinens principer.

Alan Turing verkade i Storbritannien, och räknas som en av urfäderna till modern datavetenskap. Mest känd är han för turingmaskinen, en teoretisk modell för att utföra beräkningar, turingtestet, en metod för att bedöma artificiell intelligens, samt för att ha lagt grunden till brittiska dekrypteringsmaskinen "Bombe". Den sistnämnda användes för att knäcka tyskarnas Enigma-kryptering under andra världskriget.

Trots framgångarna, för vilka han bland annat tilldelades Brittiska imperieorden, innebär slutet av pionjärens liv dock en tragisk historia. Alan Turing var homosexuell, vilket räknades som ett brott i dåtidens Storbritannien. År 1952 dömdes han till hormonbehandling med östrogen, och förlorade samtidigt sin anställning vid brittiska signalspaningen.

Endast två år senare, den 7 juni 1954, avled Turing av cyanidförgiftning. Den officiella förklaringen är självmord, och giftet antas ha intagits via ett preparerat äpple. Alternativa teorier är olyckshändelse eller rent av mord.